Evropska poslanka Irena Joveva je danes na plenarnem zasedanju v Strasbourgu nagovorila Evropski parlament glede odnosov med EU in Zahodnim Balkanom v luči novega širitvenega svežnja.

V nagovoru je Evropsko unijo opomnila, da že leta državam Zahodnega Balkana obljublja članstvo v Uniji, a se projekt širitve v praksi ne udejanja.

Poslanka je citirala del besedila ene od pesmi znane glasbene skupine “prazna obečanja su najbolja reklama” (“prazne obljube so najboljša reklama” in pojasnila, da se tako počutijo ljudje z Zahodnega Balkana, ki pa v resnici niso nič manj Evropejke in Evropejci od prebivalk in prebivalcev EU.

“Obljube delajo dolg in moramo jih spoštovati.”

Joveva je izpostavila, da moramo biti znotraj Unije enako strogi glede vladavine prava, svobode medijev, človekovih pravic in ostalih kriterijev, kot to zahtevamo od naših sosedov. Po njenem mnenju imamo namreč tudi znotraj Unije nekaj držav članic, ki so vse prej kot dober zgled.

Celoten nagovor poslanke si lahko pogledate na povezavi tukaj.

Evropska poslanka Irena Joveva je na plenarnem zasedanju v Strasbourgu nagovorila Evropski parlament glede protievropske skrajne desnice v EU. V govoru je dejala, da je dovolj zatiskanja oči, saj da je skrajni čas, da Evropo razbremenimo kleptokratskih avtokratskih teženj ter zavarujemo naše vrednote in Unijo.

Pri tem se je navezala na raznovrstna grozljiva dejanja, kot so omejevanje človekovih pravic, napadi na svobodno novinarstvo in člane LGBTQI+, nespoštovanje vladavine prava, koruptivne prakse ter širjenje nestrpnosti – vse te namreč podpira ali celo spodbuja evropska skrajna desnica.

Poslanka Joveva je poudarila, da vse omenjeno prikazuje pojemanje demokratičnih vrednot in porast neliberalnih teženj. Na primeru je ponazorila, da to počne tudi skrajna desnica v Sloveniji prek navideznega boja proti že dolgo neobstoječemu komunizmu.

Svoj govor je sklenila z opozorilom, da pomanjkanje ukrepov in rešitev skrajni desnici omogočata možnost nadaljnjega uspevanja in širjenja. V zaključni misli je dejala, da širjenje skrajne desnice pomeni konstantno rušenje temeljev EU.

Nagovor evropske poslanke Joveve si lahko ogledate tukaj.

Evropska poslanka Irena Joveva je na plenarnem zasedanju v Strasbourgu nagovorila Evropski parlament glede Konference Organizacije združenih narodov (OZN) o podnebnih spremembah 2022 (znano tudi pod kratico COP27) v Šarm el Šejku v Egiptu. Govor je pričela s sloganom ‘Zmanjkuje nam časa‘, pod katerim trenutno poteka klimatska štafeta od škotskega Glasgowa (lanskoletnega gostitelja COP26) vse do Šarm el Šejka v Egiptu, ki bo gostitelj COP27 v novembru.

Poslanka Joveva je dodala, da pri soočanju s podnebnimi spremembami potrebujemo vse posameznice in posamezne, na vseh ravneh. V govoru je opozorila, da kljub Pariškemu sporazumu nismo blizu zavezam, ki smo jih dali, in da morajo države sprejeti nove zaveze za zmanjšanje emisij ter se držati že sprejetih. Povedala je tudi, da smo doživeli že dovolj naravnih katastrof, da bi se že lahko prebudili.

Svoj govor je končala z mislijo, da bi se prav tako že res lahko zavedali, da nam zmanjkuje časa.

Nagovor evropske poslanke Joveve si lahko ogledate tukaj.

Evropska poslanka Irena Joveva je v današnjem plenarnem nagovoru glede nadaljnjega nadzora na notranjih mejah v schengenskem območju v luči nedavne sodbe Sodišča Evropske unije izpostavila, da so mejni nadzori znotraj schengna brez upravičenih razlogov nedopustni. Onemogočajo namreč prost pretok ljudi ter obenem otežujejo dnevno prehajanje ljudi, ki delajo čez mejo. Prost pretok ljudi je eden izmed temeljev Evropske unije in kot tak ključnega pomena za Evropejce. Onemogočanje slednjega lahko pripomore k vse večjemu nezaupanju med državami članicami in razdoru med njimi. Ker so razlogi za trenutne mejne nadzore znotraj schengna za lase privlečeni, bi morala Evropska komisija podati uradno javno mnenje in s tem zaščititi interes Unije, države članice pa bi morale doseči dogovor. Ta je mogoč. Meje glede tega so samo v glavah, je še dejala poslanka.

Celoten nagovor poslanke si lahko pogledate na povezavi tukaj.

Evropska poslanka Irena Joveva je na plenarnem zasedanju v Strasbourgu nagovorila Evropski parlament glede predloga Evropske komisije za ukrepanje na podlagi uredbe o pogojevanju s pravno državo v primeru Madžarske.

V nagovoru je spomnila, da je Komisija končno predlagala zamrznitev sredstev Madžarski v okviru mehanizma vladavine prava. Opozorila je na tri ključne težave: da to zadeva le del sredstev, da se iz aktualnega proračuna denar na Madžarsko še vedno steka nemoteno – kljub korupciji in rušenju vladavine prava, in da gre očitno za nek politični dogovor. Hkrati je poudarila, da kompromisi z iliberalnimi vladami niso možni.

Njen nagovor si lahko ogledate tukaj.

Evropska poslanka Irena Joveva je danes na plenarnem zasedanju v Strasbourgu nagovorila Evropski parlament glede diskriminacije slovenskega jezika na digitalnih platformah.

V njem je omenila, da so članice in jeziki Evropske unije enakopravni ter da ima EU skupen trg, katerega pravila v fizičnem svetu morajo veljati tudi v digitalnem. Dejala je, da se nekaterim multinacionalkam, ki so na evropskem trgu, dovoljuje, da tega ne upoštevajo. Poudarila je, da nikakršna diskriminacija ni dopustna in da morajo vsi imeti pravico do izbire, tudi za npr. ogled serije ali filma s podnapisi ali sinhronizacijo v maternem jeziku.

Nagovor je zaključila s tem, da ni jezika, ki bi bil bolj ali manj pomemben in da se mora evropska večjezičnost spoštovati na vseh ravneh, tudi na ravni vseh digitalnih platform. Pri tem je omenila, da bo računala tudi na vse druge kolegice in kolege v Evropskem parlamentu, ki jih pestijo podobne težave.

Njen nagovor si lahko ogledate tukaj.

Evropska poslanka Irena Joveva je danes na plenarnem zasedanju v Strasbourgu nagovorila Evropski parlament glede zdravstvene unije. V njem je omenila, da je zdravje temelj, brez katerega si ne moremo predstavljati ničesar, in da kakovost zdravljenja ter dostopnost do zdravil ne bi smeli biti odvisni od države, iz katere nekdo prihaja. Dodala je, da se mora okrepiti mandat Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) in poudarila, da je je pomembno uspešno obvladovanje čezmejnih groženj ter nevarnosti javnemu zdravju.

Okrepitev mandata Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) bo omogočila, da bo Evropska unija bolje pripravljena in sposobna uskladiti svoj odziv na morebitne prihodnje zdravstvene krize. Boljše sodelovanje med najrazličnejšimi organi na vseh ravneh, zbiranje pravočasnih in primerljivih podatkov po vsej EU ter natančnejše spremljanje nacionalnih zdravstvenih sistemov bodo olajšale boj proti izbruhom bolezni. Zdravstvena unija bo zagotavljala močnejši odziv EU na izredne razmere na področju javnega zdravja.
Njen nagovor si lahko ogledate tukaj.

Evropska poslanka Irena Joveva je v torek, 17. maja 2022, na odboru za kulturo in izobraževanje spregovorila o napredku poročila o vplivu zaprtja izobraževalnih, kulturnih, mladinskih in športnih dejavnosti v času epidemije COVID-19 na otroke in mladostnike v EU, pri katerem sodeluje kot poročevalka v imenu politične skupine Renew Europe. Med drugim je dejala, da je otroke in mlade treba izobraževati o duševnem zdravju. 

Uvodoma je Joveva pohvalila trenutno zastavljen osnutek poročila, ker med drugim vključuje pomen vidika vzgoje, okolja in medsebojnih odnosov na fizični in psihološki razvoj mladostnikov, kar se potem odraža skozi celo njihovo življenje, pa tudi pomen ustrezne finančne podpore izobraževalnim institucijam za ustrezno podporo učencev in učiteljev z vidika duševnega zdravja.

“Super je tudi, da je vključeno povezovanje in medsebojno sodelovanje med Unijo, državami članicami, lokalnimi oblastmi ter mladinskimi organizacijami za lajšanje vplivov posledic epidemije.“

V nadaljevanju pa je poslanka izpostavila, da v predlogu poročila pogreša aktivnosti v smeri dopolnitve izobraževalnih programov z vsebinami, ki bi otroke in mlade učile o duševnem zdravju. Obenem je opozorila še na negativni vidik uporabe digitalnega izobraževanja, kar je bilo pri mladih vidno tudi v zadnjih dveh letih. Kot je povedala, si sama želi predvsem, da bi se področje duševnega zdravja destigmatiziralo ter hkrati normaliziralo iskanje pomoči vseh tistih, ki jo potrebujejo. Joveva je napovedala, da bo prek amandmajev poročilo dopolnila tudi s pobudo za povečanje števila ustrezno izurjenega kadra, ki bo mladostnikom v stiski v oporo.

“Prav tako moramo v poročilu bolje nasloviti težave mladih umetnikov, ki so zaradi zaprtja ustanov in ustvarjene negotovosti opustili svoje umetniške projekte, nekateri celo svojo umetniško kariero.“

Evropska poslanka Irena Joveva je v petek, 13. maja 2022, sodelovala na dogodku “Mental health in Europe: where do we stand? – Youth in the Spotlight” v organizaciji politične skupine Renew Europe, kjer so sodelujoči naslovili akutno problematiko duševnih stisk med mladimi ter predstavili nekatere ukrepe za zmanjšanje stigme na področju duševnega zdravja. Poslanka je med drugim poudarila, da je treba normalizirati iskanje pomoči v naši družbi.

Duševne bolezni, anksioznost in stiske so tako v Evropi kot po svetu že desetletja v porastu. Že pred epidemijo COVID-19 je bilo samo v EU 84 milijonov ljudi (to je kar eden od šestih) diagnosticiranih s težavami v duševnem zdravju. Po podatkih OECD bo vsaka druga oseba v svojem življenju doživela težave v duševnem zdravjem in mnogi med njimi ne bodo prejeli oskrbe, ki jo potrebujejo. Joveva je v svojem govoru izpostavila skrb glede naraščajočih negativnih trendov in pozvala k bolj odločnim korakom na tem področju:

Čeprav je epidemija stanje na področju duševnega zdravja še dodatno poslabšala, je problem v naši sredini opazen že desetletja. Nadaljuje pa se prav zaradi ohranjanja stigme v zvezi s težavami v duševnem zdravju. Sprejeti moramo potrebne ukrepe za zmanjšanje stigme na področju duševnega zdravja ter normalizirati iskanje pomoči v naši družbi.”

Pojavnost težav z duševnim zdravjem pri ljudeh, starih od 15 do 24 let, se je med epidemijo v večini držav podvojila. Resnost situacije ponazarja tudi dejstvo, da je samomor drugi vzrok smrti mladih v Evropi.

Poslanka je dejala, da dokler bo področje duševnega zdravja tako stigmatizirano, si mladi ne bodo upali  poiskati pomoči, kar bo posledično vodilo k še večjemu porastu duševnih stisk. Joveva verjame, da sta za premagovanje stigme potrebna izobraževanje in zagotavljanje pravih informacij ljudem, začenši z vključevanjem pomena duševnega zdravja v šolske sisteme. Iskren pogovor o duševnem zdravju pa je treba nadaljevati z vsemi člani naše družbe (vrstniki, starši, zdravniki, učitelji, vplivneži …).

Sama bo kot poročevalka v imenu skupine Renew Europe sodelovala pri poročilu o vplivu zaprtja izobraževalnih, kulturnih, mladinskih in športnih dejavnosti v času epidemije COVID-19 na otroke in mladostnike v EU, kjer bo po njenih besedah glavna prioriteta strmenje k dostopni, brezplačni in pravočasni pomoči za vse mlade z duševnimi stiskami, da bi se slednji lahko uspešno spopadli s svojimi težavami ter jih odpravili.

“Poročilo se bo osredotočilo na posledice epidemije in zaprtja družbe, zaradi katerega so mlajše generacije zamudile pomeben čas socializacije, navezovanja stikov in druženja z vrstniki. Težave bomo obravnavali z vidika dejstva, da je mladostništvo edinstven čas oblikovanja posameznika ter z vidika, da svet okoli nas močno vpliva na naše duševno zdravje.”

Joveva je v nadaljevanju pojasnila še, da na duševno zdravje otrok in mladostnikov močno vplivajo okoliščine njihovega življenja – njihove izkušnje s starši in skrbniki, njihovi odnosi s prijatelji ter njihove možnosti za igro, učenje in rast.

Ob koncu je poslanka pozvala k sklenitvi vseevropskega načrta za boj proti težavam z duševnim zdravjem v vsej EU. “Omogočiti moramo dialog in dobro sodelovanje med vsemi državami članicami, lokalnimi predstavniki, mladinskimi organizacijami, izobraževalnim sistemom in zasebnim sektorjem, da ustvarimo celovito strategijo, ki bo prinesla želene rezultate.”

V torek, 8. marca 2022, so evropski poslanke in poslanci na plenarnem zasedanju v Strasbourgu razpravljali o razmerah v Bosni in Hercegovini. Evropska poslanka Irena Joveva je povlekla vzporednice med Dodikovim uničevanjem Bosne in Hercegovine ter Putinovimi dejanji v Ukrajini.

Joveva je uvodoma izpostavila, da v 21. stoletju na evropskih tleh žal še vedno obstajajo avtokrati in uničevalci demokracije, ki ogrožajo mir in človekove svoboščine:

“Trideset let po vojni v Bosni in Hercegovini Milorad Dodik uničuje državo in institucije. Zanika genocid. Kot da to, kar so ljudje tam že preživeli, ne bi bilo dovolj. Trideset let po vojni v Bosni in Hercegovini se začne vojna v Ukrajini. Vladimirja Putina se označi za zločinca. In prav je tako, ker točno to tudi je.”

Kljub takojšnji reakciji EU ob Putinovih dejanjih pa je izrazila zaskrbljenost, ker Dodikova dejanja minevajo precej manj opazno: “Kako lahko kdorkoli ne obsodi njegovih dejanj? Ker so nekatere stranke povezane z njim, je zato kaj manj hudoben človek? Tudi državljani Bosne in Hercegovine si zaslužijo boljše življenje in voditelje, ki jim je mar.” Po mnenju poslanke je državljane BiH na njihovi poti v Evropsko unijo treba podpreti. “Medtem pa se moramo upreti – enako glasno – vsem avtokratom in kriminalcem, ker je bilo hinavščine Evropske unije v tem okviru že zdavnaj preveč. Tudi v lastnih vrstah. Metode so zelo podobne. Žal,” je zaključila.

Razpravo poslanke si lahko pogledate na spodnji povezavi: