• IRENA
    JOVEVA

Slovenija v EU

V Evropski uniji je nastopil čas za novo generacijo, ki bo (so)ustvarjala boljšo, trajnostno, gospodarsko uspešnejšo, povezovalno, bolj transparentno, bolj odzivno, odločnejšo, solidarno, socialno pravičnejšo in varno Evropo – ki naj se zapira, toda zapira naj se pred sovražnim govorom, posploševanjem in nepotrebnim ustrahovanjem, širjenjem lažnih novic, takšnimi in drugačnimi skrajnostmi. Evropska unija ne more (p)ostati le vrsta skupnih politik, ampak mora postati tudi in predvsem skupna identiteta, ki povezuje, ohranja in nadgrajuje barvitost nacionalnih identitet držav in narodov EU. V takšni EU vidimo tudi Slovenijo, ki mora biti slišana – ne glede na njeno majhnost. Cilj je Unija, kjer velikost ozemlja države članice ali številčnost prebivalstva nista ključno merilo.