• IRENA
    JOVEVA

Okolje in zdravje

Kot nadomestna članica aktivno delujem v Odboru za okolje, javno zdravje in varnost hrane (ENVI). Gre za tematike, ki so v življenju posameznikov najpomembnejše. Bila sem nadomestna članica tudi v posebnem odboru za boj proti raku, kjer smo svoje delo zaključili s sprejemom evropske strategije v boju proti tej zahrbtni bolezni. Pridružila sem se tudi številnim medskupinam, ki zasledujejo izboljšanje stanja na navedenih področjih, denimo Evropski poslanci proti raku, Medskupina za invalide, Medskupina za podnebne spremembe, biotsko raznovrstnost in trajnostni razvoj… Članstvo in podpora medskupin sta pomembni odskočnici za delovanje v interesu prebivalcev vseh evropskih držav, saj znotraj njih skozi aktivno razpravo iščemo možnosti za izboljšanje obstoječega stanja. 

Bolj konkretno, v medskupini Evropski poslanci proti raku iščemo možne rešitve za hitrejše napredovanje medicine za izboljšanje pogojev pacientov, možnost uporabe zbranih podatkov za namene raziskav na področju rakavih obolenj in meddržavno izmenjavo zbranih podatkov. V okviru Medskupine za podnebne spremembe, biotsko raznovrstnost in trajnostni razvoj pa sledimo ambiciozno zastavljenim ciljem predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen. Razprava o različnih možnostih zmanjšanja ogljičnega vtisa, varovanje biotskih vrst v vseh delih sveta in iskanje načinov trajnostnega razvoja brez drastičnih vplivov na okolje so visoko na moji prioritetni lestvici.

Evropski zeleni dogovor. V EU smo se zavezali, da bo Evropa do leta 2050 postala podnebno nevtralna celina. V ta namen smo sprejeli tudi zakonodajni sveženj Fit for 55, ki zasleduje cilje zelenega dogovora: hitrejša odprava brezplačnih pravic do izpustov za industrijo in vključitev državljanov v sistem EU za trgovanje z izpusti v cestnem prevozu in stavbnem sektorju (ETS II), večji obseg in hitrejše izvajanje instrumenta za selitev virov CO2, socialni sklad za podnebje za boj proti energetski revščini in revščini na področju mobilnosti, v prihodnje pa nas čaka še sprejetje drugih ciljev zelenega dogovora.

Varovanje okolja ne sme biti izbira, pač pa samoumevnost.

V imenu skupine Renew Europe sem tudi nadomestna članica posebnega odbora za pandemijo COVID-19: pridobljene izkušnje in priporočila za prihodnost, kjer aktivno sodelujem. Pomembna osnova mojega delovanja pri pripravi končnega poročila posebnega odbora bo moje aktivno delo na poročilu o vplivu zaprtja izobraževalnih, kulturnih, mladinskih in športnih dejavnosti v času epidemije COVID-19 na otroke in mladostnike v EU, ki smo ga pripravili v okviru odbora za kulturo in izobraževanje (CULT).