OBVESTILO O ZASEBNOSTI

S prijavo na e-novice omogočite Pisarni evropske poslanke Irene Joveve, Kersnikova ulica 3, 1000 Ljubljana, da zbira in obdeluje posredovane osebne podatke. Posredovane osebne podatke bomo obdelovali v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov in veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Pisarna evropske poslanke Irene Joveve se zavezuje, da bo s podatki, ki jih boste posredovali prek spletnih strani ali na kakršen koli drug način, ravnala nadvse skrbno in jih bo uporabljala za namene, za katere ste jih posredovali. Vaši podatki bodo skrbno varovani in zaupno obravnavani pred izgubo, zlorabo, nepooblaščenim dostopom, razkrivanjem, spreminjanjem ali uničenjem.

OBDELAVA PODATKOV:

Vaše osebne podatke zbiramo le, če je to nujno potrebno. S prijavo na e-novice se strinjate, da o vas zbiramo osebne podatke, ki ste nam jih posredovali ob prijavi. Osebni podatki, ki jih zbiramo, so elektronski naslovi.

NAMEN:

Osebne podatke zbiramo v skladu z namenom, za katerega ste nam jih posredovali. Posredovanih osebnih podatkov ne bomo uporabili za drug namen.

Namen uporabe vašega e-poštnega naslova:

  • pošiljanje e-poštnih sporočil v zvezi z delovanjem in dogodki evropske poslanke Irene Joveve ali Pisarne evropske poslanke Irene Joveve;
  • hramba e-poštnega naslova v bazi do preklica;
  • posredovanje e-poštnega naslova enemu ali več pogodbenim obdelovalcem, ki opravljajo storitve pošiljanja e-poštnih sporočil in so zavezani k spoštovanju zakonodaje s tega področja;
  • posredovanje e-poštnega naslova tretjim osebam in organom pregona, če je evropska poslanka Irena Joveva ali Pisarna evropske poslanke Irene Joveve k takemu posredovanju zavezana z zakonom ali sodno oziroma drugo odredbo;
  • spremljanje in beleženje dostavljivosti poslanih e-poštnih sporočil (ali jih je imetnik prejel);
  • obdelava za druge namene, ki niso navedeni v prejšnjih alinejah, če je taka obdelava združljiva z namenom, za katerega je bil e-poštni naslov prvotno zbran;
  • obdelava za druge namene, ki niso navedeni v drugih alinejah, če je taka obdelava potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva Pisarna evropske poslanke Irene Joveve ali tretja oseba, če ti interesi prevladajo nad interesi imetnika e-poštnega naslova.

PRAVNA PODLAGA:

Osebne podatke zbiramo na podlagi vašega soglasja oz. na podlagi pogodbe.

UPORABA OSEBNIH PODATKOV:

Osebne podatke uporabljamo izključno za namen, zaradi katerega ste nam jih posredovali.

SHRANJEVANJE PODATKOV:

Osebne podatke, ki ste nam jih posredovali ob prijavi na e-novice, hranimo do preklica. Kot platformo za avtomatizacijo pošiljanja e-novic uporabljamo sistem za e-sporočila z zaščitenimi strežniki v EU in v skladu z GDPR in varstvom podatkov.

Soglasje za obdelavo osebnih podatkov lahko kadar koli prekličete. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov pred preklicem.

Vse ostale osebne podatke v okviru pogodbenega sodelovanja hranimo v skladu z veljavno zakonodajo. Vzpostavljene imamo vse potrebne tehnološke in organizacijske ukrepe za zaščito vaših osebnih podatkov.

POSREDOVANJE OSEBNIH PODATKOV:

Osebnih podatkov ne bomo posredovali tretjim osebam in jih ne bomo javno razkrili, razen izbranim pogodbenim partnerjem, ki jih prav tako zavezuje Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov. Osebnih podatkov ne bomo posredovali v tretjo državo ali organizacijo.

VAŠE PRAVICE:

V skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov imate pravico do dostopa do podatkov, ki se nanašajo na vas, pravico do popravka podatkov, pravico do omejitve obdelave, pravico do izbrisa podatkov in pravico do prenosljivosti podatkov.

Katero koli pravico po Splošni uredbi o varstvu osebnih podatkov lahko kadar koli pisno uveljavljate. Pri tem navedite ime, priimek in elektronski naslov.

Zahtevo lahko pošljete na elektronski naslov: pisarna@irenajoveva.si

ali po pošti na naslov:

Pisarna evropske poslanke Irene Joveve

Kersnikova ulica 3

1000 Ljubljana

V primeru spora imate pravico vložiti ugovor pri Pisarni evropske poslanke Irene Joveve in o tem seznaniti tudi Informacijskega pooblaščenca kot nadzorni organ Republike Slovenije na področju osebnih podatkov.