• IRENA
    JOVEVA

Prejemki

Moja vrednota je delo. Mogoče se sliši kot floskula, ampak je dejstvo, ki ga dnevno udejanjam. Prepričana sem, da bi morali biti prejemki oziroma dohodki sleherne evropske poslanke in slehernega evropskega poslanca transparentni, saj gre nenazadnje za javni denar.

Plača

Dnevnice

Pisarniški stroški/mesečni pavšal

Potni stroški

Stroški zaposlenih

Politični sklad