• IRENA
    JOVEVA

Mladi

Znotraj odbora za kulturo in izobraževanje (CULT) se bom osredotočila predvsem na tematike, povezane z mladimi. Kot poročevalka v senci za skupino Renew Europe delujem na poročilu o Evropski solidarnostni enoti, ki mladim omogoča prostovoljsko delo ali sodelovanje pri projektih v svoji državi oziroma tujini, v dobro skupnosti in ljudem po vsej Evropi. V prihodnjem večletnem finančnem okviru bo ta enota pridobila dodatno težo, saj se bo njeno financiranje predvidoma skoraj potrojilo.