• IRENA
    JOVEVA

Moje delo

Delo nas poslancev Evropskega parlamenta je razdeljeno na delo v Evropskem parlamentu in delu doma, to delo sama rada poimenujem ‘delo na terenu’ med ljudmi.

Delo znotraj Evropskega parlamenta poteka v okviru dela v odborih, (kjer obravnavamo zakonodajne predloge, ki nam jih predloži Evropska komisija. Včasih je delo razdeljeno tudi na pododbore in interesne skupine, ki se ukvarjajo s posebnimi vprašanji), razprave v politični skupini, razprave v obliki trialogov, razprave in glasovanja na plenarnih zasedanjih. Obenem lahko na mesec postavim tri vprašanja Komisiji in Svetu ministrov.

Poleg sestankov odborov in politične skupine imamo številne druge sestanke ter dogodke. Sem tudi članica delegacij za odnose s tretjimi državami, kar pomeni, da včasih potujemo na srečanja tudi izven EU.

Podpredsednica

Delegacija pri skupnem parlamentarnem odboru EU-Severna Makedonija

Pododbor za javno zdravje

Članica

Odbor za kulturo in izobraževanje

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

Nadomestna članica

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

Delegacija za odnose s Palestino

Delegacija pri odborih za parlamentarno sodelovanje EU-Kazahstan, EU-Kirgizistan, EU-Uzbekistan ter EU-Tadžikistan in za odnose s Turkmenistanom in Mongolijo

Delegacija pri skupni parlamentarni skupščini AKP-EU