Evropski parlamenta je na februarskem plenarnem zasedanju ponovno razpravljal o prepovedi splava na Poljskem. Poljsko ustavno sodišče je že oktobra 2020 sprejelo sodbo, ki je privedla do skoraj popolne prepovedi splavov. Že tako omejeni zakoni o splavu so tokrat uvedli prepoved splava tudi v primerih hude okvare ploda. To je še en primer kršitev človekovih pravic na Poljskem. 

Evropski poslanci obsojajo zelo restriktivno zakonodajo, ki dejansko prepoveduje splav na Poljskem, kot napad na temeljne človekove pravice, pravno državo in temeljne vrednote EU. Poslanka Joveva je v svojem video nagovoru izrazila podporo in solidarnost s protestniki: »V 21. stoletju se sredi Evrope ukvarjamo s posegi v temeljne človekove pravice. To, kar so storili na Poljskem, s praktično popolno prepovedjo splava, tudi v primeru okvar ploda, je… Sramotno, nizkotno, podlo. Nazadnjaško. In spet smo to dejanje v Evropskem parlamentu ta teden ostro obsodili. Odvzem pravice do splava je odvzem osnovnih človekovih pravic. Paradoksalno je, da se nasprotniki splava pri svojem prepričanju o varovanju pravice do življenja ne ozirajo na pravice do življenja žensk, ki jih ta prepoved postavlja v – včasih tudi življenjsko – nevarnost. Gre za povsem sprevržen ideološki boj, ki v nobeni družbi nima mesta, še manj pa v skupnosti, kot je Evropska unija, kjer različne narodnosti, družbe in kulture skupaj vežejo vrednote, ki se jih ne bi smelo kršiti.«

Evropski parlamenta je na februarskem plenarnem zasedanju s predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen razpravljal o trenutnem stanju na področju strategije EU za cepljenje proti covidu-19. Številni poslanci so poudarili, da je EU sprejela pravilne temeljne odločitve, zlasti glede skupnega evropskega pristopa k cepljenju. Evropska poslanka Irena Joveva je opozorila na napake, ki so bile storjene že pri sklepanju pogodb s proizvajalci, ter na netransparentno komunikacijo Komisije z državljani EU.

Danes, 10. februarja 2021, je predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen poslancem predstavilatrenutno stanje strategije EU za cepljenje proti Covid-19, saj se države članice in državljani EU soočajo z zamudami dobav cepiv ter ponovnimi izbruhi okužb z novimi sevi covida-19. Poslanka Joveva je v svoji razpravi izpostavila razkorak med teoretično dobro zastavljeno strategijo in njenim neučinkovitim izvajanjem v praksi: »Počasi dobivamo občutek, da sage spopadanja s pandemijo koronavirusa nikoli ne bo konec. Imamo težko pričakovano cepivo in imamo zastavljeno strategijo cepljenja, ki je v teoriji dobra, toda žal ne tako učinkovita, kot bi si želeli. Odločitev Komisije za skupno naročilo je bila dobra in nas je navdajala z optimizmom, tudi zadovoljstvom, ki pa ga je danes vedno manj. Zakaj? Zato, ker so bile pri sklepanju pogodb s proizvajalci cepiv storjene napake. In zato, ker to žal ni edini razlog. Še bolj pomemben razlog – morda najpomembnejši – je predvsem pomanjkanje transparentnosti. Če bomo nadaljevali s skrivnostmi in ohlapnimi obrazložitvami, bomo v celoti izgubili zaupanje državljanov, kar lahko negativno vpliva na njihove odločitve za cepljenje in posledično na doseganje skupnega cilja: izhoda iz pandemije. Zato mora Komisija prevzeti odgovornost in evropskim državljanom odkrito in jasno predstaviti vse informacije, povezane s cepivi, ter s tem preprečiti dodatno ustvarjanje zmede in širjenje dvomov.«

Evropska poslanka Irena Joveva je v razpravi o Instrumentu za okrevanje in odpornost, s pomočjo katerega se bodo članice EU spopadle z učinki in posledicami pandemije covida-19, poudarila pomen nacionalnih načrtov, ki jih (nekatere) države članice pripravljajo brez vključitve širše javnosti in brez jasne vizije.

Po mnenju poslanke Joveve smo lahko ponosni, da se danes z glasovanjem zaključujejo dolgotrajna prizadevanja za vzpostavitev zgodovinskega sklada za Obnovo in odpornost. Nedavno, manj kot leto dni nazaj, je bil takšen sklad s skupnim zadolževanjem Unije nepredstavljiv. Omogočil bo prepotrebno gospodarsko prenovo Evrope s poudarki na zeleni in digitalni preobrazbi in je najvišja oblika evropske solidarnosti in enotnosti, ki bo z novimi oblikami financiranja in mehanizmom vladavine prava dolgoročno spremenil ustroj Unije. Zakonodajni okvir je dopolnjen s programskimi prioritetami, pogojenostjo črpanja in zaščito pred korupcijo ter prilagojen ciljem Unije, ki jih je sedaj dejansko mogoče tudi doseči.

»Okvir je odličen, predvsem po zaslugi pogajalcev Evropskega parlamenta. A eno je omogočiti, drugo pa uresničiti. Zapleta se namreč drugje: pri izvedbi. Vse stoji ali pade na nacionalnih načrtih, ki jih seveda pripravljajo države članice. Je torej logično in prav, da v te načrte ne vključujejo širše javnosti? V načrte za porabo javnega denarja, ki naj bi bil namenjen prihodnjim generacijam? Mi si moramo prizadevati za hitro implementacijo novih lastnih virov in narediti ta sklad stalen, države pa morajo projekte izpeljati smotrno. Ne na pamet in ne brez jasne vizije. Tu morate pa v Komisiji res odločno prevzeti svojo vlogo, ker bo ključna izvedba v praksi. In odličen okvir, samo na papirju, pač ne bo dovolj,« je v svoji razpravi poudarila Joveva.

Arbitrarni projekti brez jasne vizije okolju prijazne, socialno pravične preobrazbe in prilagajanja gospodarstva novi industrijski realnosti za razvojni potencial družbe bi bili zamujena zgodovinska priložnost, države članice pa bi se lahko neenakomerno razvijale. Komisija mora zato v prihodnjih mesecih odločno prevzeti svojo vlogo, da države članice smotrno porabijo ta sredstva. Navsezadnje gre za dolg Evropske unije, ki ga bomo odplačevali do leta 2058. EU je s tem mehanizmom pokazala, da je mogoče doseči nepredstavljivo. Sedaj si moramo v EU prizadevati za hitro implementacijo novih lastnih virov in narediti ta sklad stalen, države članice pa morajo izpeljati projekte tako, kot je to zamišljeno.

Fotografija: Evropski parlament Slovenija

Na svetovni dan boja proti raku ter dan po predstavitvi prvega evropskega načrta za boj proti raku, je posebni odbor za boj proti raku (BECA) o načrtu razpravljal z zdravstvenimi strokovnjaki ter komisarko za zdravje, Stello Kyriakides. 

Pandemija Covid-19 je huje prizadela nekatere skupine, globalno in po Evropi. Bolniki z rakom sodijo med bolj ranljive skupine prebivalstva, oskrba pa trpi zaradi vpliva pandemije na delovanje zdravstvenih sistemov. Čeprav je Covid-19 svetovna zdravstvena kriza brez primere, morda ni zadnja pandemija. Vsekakor je opozorila na slabosti zdravstvenih sistemov in jasno pokazal, da se bo zdravstveni šok ob novi pandemiji, ki jih povzročajo nastajajoči ali že znani patogeni  ter druge grozeče krize, zopet ponovil, če ne bo strukturnih sprememb. Komisarka za zdravje in strokovnjaki so poslancem odgovarjali na vprašanja ter jih obvestili o učinkih pandemije na zdravstvene sisteme in zdravljenje raka. Poleg je beseda tekla tudi o vprašanju protimikrobne odpornosti in morebitne uporabe tehnologije mRNA za zdravljenje raka.

Evropska poslanka Irena Joveva je svoje vprašanje naslovila dr. Andreasu Kuhnu, ki trenutno dela na Inštitutu za mikrobiologijo Univerze v Hohenheimu in preučuje celično biologijo ter molekularno biologijo. Vprašanje skupaj z odgovorom si lahko ogledate spodaj:

Evropski parlament je na plenarnem zasedanju razpravljal o strategiji cepljenja proti covidu-19 v Evropski uniji ter opozoril na potrebo po večji jasnosti in preglednosti pogodb, ki jih je Evropska komisija v imenu članic sklenila s proizvajalci cepiv.

Evropska poslanka Irena Joveva je v svoji razpravi poudarila, da cepljenje poteka zelo počasi, zato so pogovori o pogojevanju prehodov meja z digitalnim potrdilom o cepljenju ta hip preuranjeni. Uvedba digitalnega potrdila o cepljenju bi po njenem mnenju v vsakem primeru predstavljala prisilni mehanizem ter diskriminiral posameznike, ki se iz različnih razlogov ne smejo cepiti, zato poziva k premisleku pred vpeljevanjem tovrstnih, ta hip nepremišljenih odločitev.

Kmalu bo minilo leto dni, odkar nas je zadel novi koronavirus. Še vedno je ogromno izzivov, ampak na obzorju je rešilna bilka: cepivo. Evropska komisija je vzpostavila strategijo o skupnem naročilu dobrih dveh milijard cepiv in enakomerni porazdelitvi med državami članicami, kar je z vidika delovanja Unije kot skupnosti seveda izjemnega pomena. Vseeno pa sem razočarana nad dejstvom, da pri podpisu pogodb s proizvajalci cepiv Evropska komisija ni zagotovila popolne transparentnosti. Prav tako je pomembno izpostaviti, da omenjena količina cepiv še ni proizvedena, kar pomeni, da je bil do danes cepljen le majhen odstotek ljudi. Zato je absolutno preuranjeno že govoriti o uvedbi potrdila o cepljenju, ki bi državljanom omogočalo nemotena potovanja. Uvedba takšnega potrdila bi predstavljala prisilni mehanizem za cepljenje, ki mora znotraj EU biti prostovoljno. Še huje pa je, da bi tak mehanizem ta hip diskriminiral tiste, ki bodo na vrsto za cepljenje prišli pozneje, in predvsem tiste, ki iz zdravstvenih razlogov niso in ne bodo primerni za cepljenje. Če že ves čas soočanja s krizo poudarjamo pomen solidarnosti in vključenosti vseh državljanov, potem moramo poskrbeti, da tudi pri razmisleku o vpeljevanju takšnih, trenutno zagotovo še nepremišljenih mehanizmov, nikomur ne bodo kratene temeljne pravice.

Vir fotografije: EPLO Ljubljana

Evropski parlament je razpravljal o zagotavljanju uspešne politične zapuščine za evropsko leto kulturne dediščine. Kulturna dediščina je vrednota sama po sebi, zato bi morala Evropska unija nameniti več sredstev za spodbujanje in varstvo kulturne dediščine. 

Kulturna dediščina je naš skupni vir bogastva in je nekaj, kar bi morali vsi bolje negovati in ceniti. Leto 2018 je bilo evropsko leto kulturne dediščine in izkušnje, pridobljene s 23.000 dogodki, ki so se skozi leto odvijali po vsej Evropi, bi morale biti zgled za nadaljnjo nadgradnjo v prihodnjih letih.

Vsi vemo, da je bil zdaj kulturni sektor resnično močno prizadet zaradi pandemije. Res moramo okrepiti skupna prizadevanja,  da skupaj s civilno družbo ustvarimo stalne platforme za boljše sodelovanje in za boljše politike kulturne dediščine na ravni EU, izpostavimo digitalno kulturno dediščino, vzpostavimo enotni portal za financiranje kulturne dediščine ter ugotovimo, kje obstajajo načini za izboljšanje promocije, boljše sodelovanje in konec koncev sinergije z drugimi programi.

Nenazadnje pa je naša ključna naloga zagotoviti več sredstev in boljši dostop do financiranja kulturne dediščine. Ker s tem ji bomo namreč izkazali priznanje, ki si ga zasluži.

 

Evropski parlament je razpravljal o madžarskemu vmešavanju v medijski prostor v Sloveniji in Severni Makedoniji. Na razpravi, ki je bila prvotno načrtovana v marcu, je v imenu Evropske komisije sodelovala Věra Jourová.

Vseh 42 minut, kolikor je namenjenih tej razpravi, je žal premalo, da bi lahko povedali, kaj vse je narobe na tem področju. Ravno včeraj smo tu razpravljali, da se je stanje svobode medijev v Uniji poslabšalo. In ravno večino včeraj izpostavljenih problematik lahko nazorno vidimo pri madžarskem vmešavanju v medije v Severni Makedoniji in Sloveniji.

Poleg tega niti ni več skrivnost, da poskuša slovenska vlada – brez mandata javnosti – Slovenijo predrugačiti v iliberalno družbo. Po vzoru Orbana, kakopak. Napadi na javne medije, ogrožanje njihovega financiranja in vodenje paralelne strankarske medijske krajine, ki se za povrh očitno financira iz Orbanovega kroga, so le eni od mnogih poskusov uzurpiranja oblasti z metodami, ki kršijo temeljne vrednote Unije.

Komisija bi zato po mojem morala spremljati tudi marsikatere preostale poteze naše vlade, saj dejanja največje stranke preraščajo v problem celotne Unije. Jaz sicer mislim, da se tega zavedamo vsi tu. Kot se zavedamo tudi, da je Unija v preteklosti predolgo naivno odlašala z ukrepanjem, dokler ni en tak problem ušel izpod nadzora. Tukaj dejansko že uhaja izpod nadzora. Orodja imamo pa na voljo, saj veste. A veste tudi, kaj potrebujemo, da se zoperstavimo takemu razkroju naših demokracij. Pogum in politično voljo. Zato tokrat res ne želim splošnih odgovorov, ampak konkretno opredelitev do tega problema. In predvsem želim dejanja. 

Digitalne storitve, med njimi tudi digitalne platforme in trgovine, so hitro rastoč sektor. Evropski poslanci v novem aktu o digitalnih storitvah želijo jasne predpise, ki bodo varovali zasebnost državljanov in pravice potrošnikov. Vztrajajo, da morajo velike platforme prevzeti odgovornost, malim pa je treba omogočiti rast. Na plenarnem zasedanju bodo glasovali o treh poročilih, s katerimi bodo orisali svoje prioritete.

Saj poznate tisto “povej mi, s kom se družiš, in povem ti, kdo si”? No, zdaj veliko bolj velja “pokaži mi svoj ‘feed’ in povem ti, kdo si”. Internetni svet prikazuje točno tako, kot nam ga ponujajo algoritmi. Vsakemu izmed nas drugače, in to na podlagi naših osebnih podatkov, ki se prodajajo tistemu, ki je zanje pripravljen odšteti največ denarja. Produkt smo mi, algoritmi pa točno vedo, komu kaj ponuditi. Žal vedo tudi to, kdo je bolj dovzeten za teorije zarot, dezinformacije in manipulacije. S tem sistemom se torej enostavno manipulira ljudi, brez večjih težav se organizirano širi dezinformacije in teorije zarot, prodaja nelegalne, škodljive izdelke, brezsramno se uporablja sovražni govor, celo spodbuja se k nasilju in žal pogosto dejansko do nasilja tudi pride. S tem sistemom se torej okoriščajo tisti politiki, ki zlorabljajo strah, razočaranje in jezo ljudi za svoje partikularne interese, ki bijejo kulturno vojno z mediji in duhovi preteklosti. S tem sistemom se torej spodkopava zaupanje ljudi v stroko in avtoritete, znižuje se kakovost javne debate ter splošne kulture in posledično se – kar je najhuje – onemogoča reševanje tistih resnično perečih težav ljudi.

Akt o digitalnih storitvah je eden od nujnih odgovorov na ta sistem. Odgovor z zahtevami za transparentnost algoritmov, z označevanjem izvora oglaševanj, predvsem političnih, in zavajajočih informacij ter s postavljanjem jasnih pravil moderiranja vsebin na spletu. Bomo pustili tehnološkim podjetjem, da odločajo, kaj ostane na spletu in kaj ne? Ne, ker samoregulacija pač ni dovolj, zasebne korporacije s svojimi algoritmi na čelu preprosto ne morejo in ne smejo imeti monopola nad javnim prostorom, za svojo vlogo pa morajo prevzeti odgovornost! Ljudje moramo vedeti, kdo stoji za prikazovanjem vsebin na družbenih omrežjih, nad svojo identiteto pa moramo imeti nadzor mi.

Pandemija Covid-19 je prizadela vse in mnoga področja gospodarstva so v resnih težavah. Področje kulture je med najbolj prizadetimi, saj gre za panogo, ki bo kot zadnja ponovno zaživela. Širom Evrope so bili odpovedani nastopi in festivali, srečanja in razstave so prestavljena, kina, gledališča in muzeji so zaprti, televizijska in filmska produkcija pa zaustavljeni, zato so ustvarjalci brez prihodkov. 

Pandemija Covid-19 ne bo imela dolgotrajnih resnih učinkov na kulturne in ustvarjalne industrije, ki so strateški sektorji za državljane Evrope in njeno gospodarstvo, temveč tudi na kulturno raznolikost v Evropi, je opozorila skupina Renew Europe v Evropskem parlamentu. Irena Joveva: “V Renew Europe smo pripravili predlog celovitega evropskega načrta za oživitev kulture, ki med drugim predlaga finančno pomoč sektorju, korake za trajnostno oživitev turizma in ki poziva k ambiciozni evropski kultuni politiki.

Več si lahko ogledate spodaj.

 

Pandemija koronavirusa je poleg posledic na javno zdravje in gospodarstvo sprožila še en nevaren val – dezinformacije, ki so lahko tudi škodljive za zdravje, ovirajo poskuse omejevanja epidemije ali so celo del kriminalnih dejavnosti. EU krepi svoje dejavnosti v boju proti tej “infodemiji”, hkrati pa ščiti svobodo izražanja.

Razprava je zajemala negativne posledice dezinformacij in potrebo po več dejavnosti za njihovo premagovanje na eni strani ter tveganje, da vlade uporabijo pandemijo kot izgovor za omejevanje temeljnih pravic in svobode izražanja na drugi. EU potrebuje strožjo zakonodajo na tem področju.

Parlament je izglasoval ustanovitev posebnega odbora za tuje vmešavanje v demokratične procese v Evropski uniji, tudi dezinformacije, ki bo obravnaval zakonodajne in nezakonodajne ukrepi v zvezi z dejavnostmi na platformah družbenih medijev, predlagali bodo usklajeno ukrepanje na ravni EU za boj proti hibridnim grožnjam ter za boj proti informacijskim akcijam in strateškemu sporočanju tretjih držav, ki škodijo EU.

Evropska poslanka Irena Joveva: “Pozdravljam konkreten evropski korak v spopadu z dezinformacijami … Upam, da bo pandemija ‘kriva’, da se bomo končno zares spopadli z dezinformacijsko propagando.

Več si lahko ogledate spodaj.