Evropska poslanka Irena Joveva je v ponedeljek, 3. aprila 2023, obiskala Velenje, kjer se je srečala z velenjskimi dijakinjami in dijaki ter s predstavniki civilne družbe. Obisk jo je navdal z obilico optimizma za prihodnost regije in prepričana je, da bodo pri tem ključni prav mladi v Velenju z okolico.

Obisk je poslanka začela na Šolskem centru Velenje, kjer je za topel sprejem poskrbela Glasbena šola Velenje z videoposnetkom glasbene točke z evropsko himno – Odo radosti. V sproščenem pogovoru z mladimi je poslanka spregovorila o svojem vstopu v politiko, beseda je tekla tudi o njenem osebnem življenju.

Foto: Staš Zupanc

Foto: Staš Zupanc

“Od nekdaj sem si želela biti mama. Čeprav je marsikdaj naporno, ne rečem, toda poleg evropskega poslanstva me tudi družinsko izredno izpopolnjuje in daje še več zagona za moje delo, za prihodnost moje hčerke, za prihodnost vseh nas.”

Govorili so tudi o poslankinem dinamičnem urniku, njenem delu in prioritetah. Predstavila je svoje delovanje v odborih. Dijakinje in dijake je zanimalo tudi to, kakšne prednosti ima Slovenija od članstva v Evropski uniji, za kar je poslanka dejala, da je prednosti ogromno – tudi za mlade s štipendiranjem, izmenjavami in mednarodnim udejstvovanjem. Pri prednostih, ki bi jih Unija morala imeti, pa je bila poslanka jasna:

“Evropska unija mora delovati čim enotneje in ostati odporna na raznorazne krize. Želim si, da bi naredili več za zeleni prehod in s tem za ohranjanje okolja ter tudi za svobodo medijev in tako za obrambo naših demokracij.”

Foto: Staš Zupanc

Foto: Staš Zupanc

Šolski center Velenje se aktivno udejstvuje tudi v okviru projekta EPAS (Šola ambasadorka Evropskega parlamenta), kjer so se osredotočili na boj proti podnebnim spremembam. Joveva je pohvalila njihovo zavzetost. Poslanka je predstavila tudi vsebinske odločitve Evropskega parlamenta na tem področju, med drugim sistem za trgovanje z emisijami za zmanjševanje izpustov ogljikovega dioksida ter uredbo za strožje standarde glede izpustov ogljikovega dioksida za nove avtomobile in kombije.

Prisotni so predstavili svoje aktivnosti na področju prostovoljstva in preverili, kako je s prostovoljstvom poskrbljeno na ravni Unije. Ob tem je Joveva izpostavila program Evropska solidarnostna enota, za katerega je bila poročevalka v imenu svoje politične skupine Renew Europe, kjer se je zavzela za več finančnih sredstev in večjo vključenost vseh mladih.

“Vaše prostovoljstvo me navdaja z optimizmom in upam, da to ohranite tudi v prihodnje. Izkoristite vse možnosti, ki vam jih ponuja Evropska unija – vse od izmenjav programa Erasmus pa do prostovoljstva v okviru Evropske solidarnostne enote. Gre za tako formalno kot neformalno izobraževanje, pomoč sočloveku pa vas lahko le še dodatno kaj nauči.”

Foto: Staš Zupanc

Foto: Staš Zupanc

Vprašanje je naneslo tudi na poslankin boj za obstoj slovenskega jezika v digitalnem svetu, kjer je s pismi direktorjem podjetij Apple, Netflix, Disney in Amazon Prime pozvala k zagotavljanju slovenščine pri njihovih izdelkih ter storitvah na slovenskem trgu, torej trgu EU. Pojasnila je, da bodo podjetja slej ko prej morala slovenščino obravnavati enakopravno, tudi zaradi zakonodajnih premikov v Sloveniji.

“Podjetjem sem jasno povedala, da bom bdela nad njihovimi nadaljnjimi aktivnostmi in vztrajala pri upoštevanju enakopravnosti slovenskega jezika.”

Ob koncu je dijakinje in dijake zanimalo še reševanje vojne v Ukrajini, kjer se je poslanka zavzela za diplomatsko rešitev, hkrati pa poudarila, da Evropski parlament že od vsega začetka agresije stoji na strani Ukrajine. Navezala se je na sprejete sankcije in to, da so v Parlamentu že pred vojno obsodili zaostrovanje napetosti, nadalje pa so tudi z zakonodajnimi resolucijami omogočili, da se je begunkam in beguncem iz Ukrajine olajšal prihod in življenje v Uniji.

Srečanje s predstavniki upokojencev in gluhih ter naglušnih iz Velenja in okolice.

Sledil je sestanek s predstavniki Šolskega centra Velenje in Mladinskega centra Velenje, kjer so predstavili svoje aktivnosti in izzive. Na šolskem centru so jo popeljali tudi v trgovinico rabljenih oblačil, ki jo soustvarjajo skupaj s srednješolkami in srednješolci.

V popoldanskem delu obiska se je poslanka srečala še s predstavniki Društva upokojencev Velenje in Medobčinskega društva gluhih in naglušnih Velenje, ki so ji predstavili svoje delovanje v lokalni skupnosti, pa tudi prepreke, s katerimi se soočajo. Pred odhodom je poslanka obiskala še Knjižnico Velenje in se spoznala z njihovim sodobnim delovanjem, ob čemer je dejala, da bi si sama tudi predstavljala živeti v knjižnici. Poslanka je vsa omenjena srečanja povzela z besedami:

“Velenje je mesto, ki živi, lokalna skupnost pa mestu resnično daje utrip za še več sodelovanja in solidarnosti med ljudmi. Iskreni pogovori s tako dobrohotnimi ljudmi s polno zanosa me navdajajo z upanjem, da to regijo čaka resnično svetla, zelena prihodnost.”

Obisk velenjske knjižnice je poslanko navdušil.

Obisk velenjske knjižnice je poslanko navdušil.

Evropska poslanka Irena Joveva je v torek, 28. marca 2023, na odboru za kulturo in izobraževanje v Evropskem parlamentu sodelovala na prvi izmenjavi mnenj o Evropskem aktu o svobodi medijev, ki bo vzpostavil skupen okvir za medijske storitve na notranjem trgu Unije. “Medijske zakonodaje se ni treba bati nikomur … razen tistih, ki bi želeli, da se medijsko svobodo omejuje in zlorablja,” je bila med drugim jasna poslanka.

Joveva je uvodoma izpostavila, da je medijska svoboda izjemnega pomena za našo demokracijo in prav to področje se je prepogosto izpuščalo iz orodij Unije za pravno državo.

“Zdaj nam je lahko jasno, da je obstoječo svobodo lažje braniti kot že porušeno obnoviti.”

Joveva je omenjeno podkrepila z dejstvom, da kar se zgodi v eni državi članici, vpliva tudi na druge in na koncu na vso Unijo, vključno z enotnim trgom. Pripomnila je, da uredba predlaga nekatera skupna osnovna načela, za katere meni, da bi morala biti potrjena v popolnosti z namenom neposredne uporabe po vsej Uniji, kot so pravice prejemnikov in ponudnikov medijskih storitev. Omenjeni akt mora v svoji biti predvsem zagotoviti pravna sredstva novinarkam in novinarjem, državljankam in državljanom ter ponudnikom medijskih storitev za zaščito različnih pravic, je dodala.

“Najpomembnejše, kar želim poudariti, je to, da se te medijske zakonodaje na evropski ravni ne sme bati nihče – z izjemo tistih, ki si želijo omejevati medijsko svobodo ali zlorabljati medije za svoje oziroma parcialne interese.”

Uredba po poslankinem mnenju uvaja mehak, toda spodbuden potisk h komuniciranju med nacionalnimi regulatorji za več sodelovanja znotraj EU, s tem pa tudi za več dostopa javnosti do ključnih informacij in ustvarjanja varovalk v Uniji – ki jih sicer v idealnem svetu ne bi potrebovali, a je realnost pač drugačna. Akt predvideva oblikovanje Evropskega odbora za medijske storitve, za katerega je Joveva prepričana, da bi moral poleg dejanske neodvisnosti imeti tudi možnost po lastni presoji podajati mnenja o različnih tematikah.

“Transparentnost je eden izmed ključnih delov akta, saj se dotika lastništva, državnega financiranja in oglaševanja, ki bi ga sama razširila tudi na vse državne akterje, vključno s podjetji v državni lasti. Dejstvo je, da izredno velike koncentracije na tržiščih Unije že obstajajo, te pa lahko imajo pomembno politično konotacijo, zato je treba vsako morebitno združitev ali prevzem medijev skrbno in javno proučiti, hkrati pa zagotoviti medijskemu ponudniku zadostno stopnjo uredniške neodvisnosti, ne glede na lastništvo.”

Omenjeni odbor bi sicer Joveva tudi strokovno podkovala z vključitvijo širšega kroga sodelujočih, kot so novinarska združenja, predstavniki medijev in strokovnjaki za medije. Kot je opozorila, je namreč to ključno za delovanje odbora, saj nekateri nacionalni regulatorji nimajo strokovne podpore, nekateri izmed njih pa imajo celo politično izbran kader.

Dotaknila se je tudi 17. člena, ki je dvignil nekoliko prahu glede iskanja ravnovesja, a sama vidi rešitev v postopkih imenovanja, kjer bi bilo nedvoumno, kdo si zasluži določene privilegije, hkrati pa bi s tem zagotovili tudi večjo preglednost. Joveva je priznala, da je bila najprej skeptična glede medijskih izjem, a je zdaj mnenja, da si profesionalni in ugledni mediji zaslužijo posebno mesto v povezavi s spletnimi platformami, saj imajo te vse večji vpliv na naša življenja in dojemanje sveta.

“Izpostaviti želim, da je odgovornost vseh nas in vseh držav članic, da zaščitimo temeljne vrednote naših demokracij, pri čemer je medijska svoboda v samem vrhu teh vrednot.”

Svoj nagovor je poslanka zaključila z optimizmom, da bodo vse nadaljnje razprave o aktu plodne ter da bo sodelovanje med poročevalkami in poročevalci akta učinkovito.

Evropska poslanka Irena Joveva je bila v četrtek, 23. marca 2023, na ustanovni seji pododbora za javno zdravje (SANT) izvoljena za njegovo podpredsednico. Zaščita, izboljšanje, spodbujanje in krepitev javnega zdravja – vse to je med našimi temeljnimi odgovornostmi, je ob izvolitvi povedala poslanka.

Joveva je v Evropskem parlamentu vseskozi aktivna na področju zdravstvene politike, enakopravnosti pri obravnavi bolnic in bolnikov v Evropski uniji ter skrbi za javno zdravje.

“V zadnjih letih, ko so bili naši zdravstveni sistemi na preizkušnji, so se pokazale tudi številne njihove pomanjkljivosti in osnovne težave. Tudi to bomo obravnavali v pododboru, ki bo imel ključno vlogo pri izgradnji prepotrebne in pristne Evropske zdravstvene unije. Vesela sem, da bom del tega.”

Med drugim je Joveva na oktobrskem plenarnem zasedanju zbrane že nagovorila o Evropski zdravstveni uniji in pomenu opolnomočenja evropskih institucij za njihovo uspešno delovanje. S polnopravnim članstvom in podpredsedniškim mestom v pododboru namerava nadaljevati svoje aktivnosti z osredotočenostjo na ljudi:

‘‘Ne glede na to, od kod prihajamo in kakšne so naše osebne okoliščine, si Evropejke in Evropejci, Slovenke in Slovenci, zaslužimo dostop do zdravstvenih sistemov, ki bodo v prvi meri v korist bolnic in bolnikov – v korist vseh nas. Pri tem sta pomembni tudi preglednost nakupov zdravstvene opreme in digitalizacija zdravstvenega sistema za optimalnejše delovanje. Brez zdravja nimamo ničesar, pa se tega zavedamo premalo. Zato me veseli, da bom lahko v Evropskem parlamentu še aktivnejša na področju javnega zdravja in da zanj naredimo več. Več za vsakogar izmed nas.’’

Photo: Jan VAN DE VEL

Photo: Jan VAN DE VEL

Pododbor za javno zdravje bo deloval v okviru odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane v Evropskem parlamentu. Štel bo 30 članic in članov ter se ukvarjal s programi in specifičnimi aktivnostmi na področju javnega zdravja, farmacevtskih in kozmetičnih izdelkov, zdravstvenih vidikov bioterorizma, Evropske agencije za zdravila (EMA) ter Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC).

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane (ENVI), pod katerega spada novi pododbor, ostaja odgovoren za preučevanje in glasovanje o zakonodajnih predlogih. V omenjenem odboru  je bila delegacija slovenskih evropskih poslank in poslancev glede na velikost nacionalne delegacije po ocenah za leto 2022 med najuspešnejšimi pri dejavnostih na področju zakonodajnih aktivnosti glede zdravja.

Joveva ob tem še naprej ostaja nadomestna članica v odboru za okolje, javno zdravje in varnost hrane (ENVI) in v posebnem odboru za pandemijo COVID-19: pridobljene izkušnje in priporočila za prihodnost (COVI).

O zdravstveni politiki Evropske unije:

Evropska unija je pripravila v prihodnost usmerjen okvir za zdravstveno varnost državljank in državljanov Evropske unije. Oktobra 2022 je Svet sprejel zadnje akte Evropske zdravstvene unije z uredbo o resnih čezmejnih grožnjah za zdravje, uredbo o okrepljenih pooblastilih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) in uredbo o okviru za izredne razmere, ki podeljuje dodatna pooblastila Evropskemu organu za pripravljenost in odzivanje na izredne zdravstvene razmere (HERA).

Evropska poslanka Irena Joveva se je v petek, 10. marca, udeležila pogovora na N1 glede Evropskega akta o svobodi medijev. V studiu se je soočila z evropsko poslanko iz vrst SDS Romano Tomc, ki je par dni pred tem organizirala dogodek, poln manipulacij in sprenevedanj. Joveva je Tomčevo med drugim prizemljila z navedbo dejstva, da so ljudje na prejšnjih parlamentarnih volitvah, pa tudi na izsiljenih referendumih zelo jasno povedali, da so sprevideli spletke in ukane prejšnje oblasti, kot tudi dali vedeti, da si tega ne želijo več.

Joveva je povedala, da na omenjenem dogodku sodelujoči niso govorili o tem, da slovensko ustavno sodišče še ni vsebinsko odločilo o spremembi zakona o RTV, prav tako niso omenjali protestov in stavke zaposlenih na javni radioteleviziji, niti tega, kar se jim dogaja – od mobinga in pritiskov pa vse do odstavljanj in nastavljanj političnih kadrov. Po njenem mnenju ne gre zgolj za bizarno, ampak predvsem za žalostno zgodbo.

“Primorana sem bila pogledati ta dogodek, ker nisem želela zdaj govoriti na pamet. Zato brez kančka dvoma lahko povem, da je bil ta dogodek šov, namenjen predvsem volilni bazi stranke SDS. Šlo je za nek vzporedni svet s sprenevedanji, zmanipuliranimi, izkrivljenimi dejstvi,” je pojasnila Joveva ter Tomčevi na njene navedbe, da je dogodek pretresel Evropsko komisijo in Evropski parlament, odvrnila, da je kvečjemu vse pretresla bizarnost dogodka.

Ob tem je poslanka Joveva opozorila na končni začetek vsebinskih priprav  in izboljšav besedila Evropskega akta o svobodi medijev, pri katerem sama deluje kot poročevalka v imenu svoje politične skupine Renew Europe. Nadalje je poudarila, da se večina v Evropskem parlamentu in širše nanaša na kredibilne vire informacij in da je teh veliko. Med drugim se je oprla na nedavno poročilo Freedom House, ki omenja izboljšanje vladavine prava in demokratičnosti Slovenije po nastopu vlade Roberta Goloba, čemur pritrjuje tudi poročilo V-DEM inštituta. Spomnila je še na poročilo Sveta Evrope o medijski svobodi, ki izpostavlja ravno prekinitev brutalnih napadov na Slovensko tiskovno agencijo STA in še vedno politično nastavljeno vodstvo RTV, ki ruši javno radiotelevizijo ter ogroža pravice državljank in državljanov do obveščenosti s pravimi, neodvisnimi in kredibilnimi informacijami. Svet Evrope medtem tudi odločno pozdravlja predvidene spremembe zakona o RTV, ki izločajo politiko iz organov upravljanja, kar je bilo z veliko večino potrjeno tudi na referendumu. Joveva je dodala, da ne pozna primera države, ki bi napisala zakon po izhodiščih civilne družbe, kjer si vladajoči samoomejijo vpliv.

“Za razliko od vas ne želim relativizirati resničnih težav. Preprosto dejstvo je, da je bilo na tem vašem dogodku povedanih ogromno izkrivljenih zadev, medtem ko vsi tisti, ki jih tako radi podcenjujete, z Evropsko komisijo na čelu, zelo dobro vedo, kaj so dejstva. In eno od dejstev je, da je aktualna vlada Roberta Goloba začela reševati tudi tiste stvari, ki so se zgodile pod prejšnjo vlado. Naj samo omenim finančno izčrpavanje Slovenske tiskovne agencije, kar je bil žal tudi del, ki je navdahnil ta besedilo akta, o katerem se bomo pogajali v prihodnjih mesecih, to ve tudi Evropska komisija.”

V odgovoru na očitke poslanke Tomc je Joveva dejala, da je zanimivo, da sogovornica Madžarsko in Poljsko kar naenkrat navaja kot problem, saj da so ju nekoč v stranki SDS hvalili in imeli za zgled, zdaj pa se ju paradoksalno primerja z aktualno slovensko vlado:

“Očitno ste zamešali letnice ali vladajoče.”

Joveva je povedala še, da ni prav govoriti o levih in desnih medijih, pač pa je preprosto treba zagotoviti njihovo neodvisnost.

Soočenje si lahko ogledate tukaj.

Evropska poslanka Irena Joveva je v sredo, 8. marca 2023, v pogovoru za Žurnal24 spregovorila o položaju žensk v politiki, usklajevanju službenega in družinskega življenja, njuni ločnici in o političnem delovanju za javnost, ki ji služi. Ob tretji kavi, a treh premalo, se je najprej dotaknila svojega vsakdana ter razpetosti med Ljubljano, Brusljem in Strasbourgom. Kljub menjavi poklicne poti pred slabimi štirimi leti pa zase pravi, da še naprej ostaja v poslanstvu in službi ljudem.

Uvodoma je dejala, da mladim v politiki zaradi pokroviteljskega odnosa marsikaterega od starejših ni vedno lahko, a da so največje odlike mlajše generacije sveže ideje, zagon in želje po potrebnih spremembah. Spomnila se je tudi svoje prve nosečnosti, za katero je bil predviden datum poroda prav na dan volitev v Evropski parlament. Zgodil se je spontani splav, po spletu okoliščin pa je nato na ta dan postala evropska poslanka. Dve leti pozneje je postala mati hčerki Mili, ki je prinesla veliko veselja in smeha, tudi v plenarno dvorano Strasbourga.

“Že večkrat sem izpostavila in še tolikokrat, kot bo treba, da ga vsi dojamejo, bom ponavljala stavek: ženska s kariero ni slaba mati in predana mati ni slaba uslužbenka. To dvoje se ne izključuje. Pika.”

Kot vsakomur tudi njej usklajevanje poklicne in starševske vloge prinaša vzpone in padce, toda v pogovoru je izpostavila tudi, da poskuša čim manj komplicirati in da prisega na prilagajanje. Obenem je pozdravila trend z vse več ženskami na vodilnih mestih v politiki v Evropi, pa tudi v Sloveniji, ampak hkrati pouudarila, da tega ne gre jemati kot kvote, pač pa so to izjemno prodorne in sposobne ženske, ki se še vedno morajo ukvarjati s predsodki in šikaniranji, tudi o tem, kako se oblačijo, ali plešejo na zabavah, ali so poročene, koliko otrok imajo.

“Zakaj je bila Ursula von der Leyen ‘mati sedmih otrok’, Jean Claude Juncker pa ‘kandidat za predsednika Evropske komisije’?”

foto: Anže Petkovšek

foto: Anže Petkovšek

Z novinarko sta spregovorili tudi o dogajanju v slovenski medijski krajini in se v enem delu osredotočili na Evropski akt o svobodi medijev. Z njim po besedah poslanke želi EU zagotoviti varovalke na evropski ravni na področju novinarske neodvisnosti, pluralnosti medijskega prostora, transparentnosti medijev, uredniške avtonomije in zaščite svobode govora ter pravice javnosti do obveščenosti.

Novinarstvo /…/ so verodostojne informacije od profesionalnih ljudi z dobrimi pogoji za delo. Boli me, ko vidim, da so razmere vedno slabše, ne zgolj v Sloveniji, temveč po celotni Evropi in tudi širše. /…/ Slovensko kulturno ministrstvo ima zdaj odlično priložnost, da področje medijev in medijske svobode pri nas uredi tako, kot si novinarstvo zasluži.

Obregnila se je tudi ob sovražni govor, ki se ga po njeno ne sme relativizirati. Sama pravi, da je velikokrat zmotna predstava ta, da digitalni svet ne prizadene tako kot fizični. Sovražni govor, je prepričana Joveva, velikokrat izhaja iz strahu, neznanja in drugih negativnih čustev. Kot političarka želi biti dober zgled.

Proti sovražnemu govoru se moramo boriti z vsaj enako glasnim spoštovanjem in obsojanjem vsega, kar je manj kot to. /…/ Le jasno družbeno neodobravanje ga lahko izkorenini. Začne se pa definitivno pri vzgoji.

Pojasnila je še, da v otroštvu nikdar ni bila deležna sovražnega govora, ker je bila obdana s pravimi vrednotami in motom EU ‘združeni v različnosti’. Odraščanje v delavski družini in med čudovitimi ljudmi na Jesenicah ji je vcepilo vrline skromnosti, hvaležnosti in trdega dela.

“Sem iskrena in ne znam blefirati. To, da sem evropska poslanka, ne pomeni, da sem vredna več od kogarkoli. Seveda so moje odločitve in moja glasovanja pomembna za ljudi, toda za njimi stojim, jih tudi redno skomuniciram, obenem pa je prav, da ti isti ljudje vidijo, da sem ranljiva, da imam čustva. Zakaj pa ne? Saj nisem robot.”

foto: Anže Petkovšek

foto: Anže Petkovšek

Po mnenju Joveve morajo v politiki kljub pravici do zasebnosti ostati stoodstotno transparentni glede svojega dela. Zato sama že od vsega začetka javno objavlja porabljen pavšal, sestanke v sklopu svojega dela in javno stoji za vsakim svojim glasom.

To sem nenazadnje dolžna volivkam in volivcem. Zagovarjam najstrožja možna pravila in se čudim kolegicam in kolegom, ki tega ne podpirajo. Pa jih je na žalost veliko. Ne glede na to, da takšni škandali vsakič znova zamajejo že tako načet ugled politike, ne bom pristala na metanje vseh v isti koš. Moja vest in moj obraz sta čista.

Poslanka se je dotaknila tudi svojih potez ob (ne)uporabi slovenskega jezika pri določenih v Sloveniji prisotnih podjetjih, zaključila pa je z odgovorom na vprašanje, ali pri svojem delu opaža, da bi bili Slovenci “narod hlapcev, ki se vselej podreja”. Vse se začne s tem, kako sami dojemamo in predstavljamo svoj narod, se je strinjala z novinarko:

“Podpišem, vse se začne točno s tem. In mi nismo majhni, ta koncept neke majhnosti je v glavah tistih, ki ne vidijo dlje od sosedovega dvorišča oziroma tistih, ki ta koncept izkoriščajo za še večjo polarizacijo ljudi. Pri svojem delu tega ne opažam, morda ravno zato, ker ne gledam na naš narod na tak način. Predstavljam ga kot svojega, enakopravnega in enakovrednega. Ne spadam v del politike, ki si želi, da smo razumljeni in doumljeni kot karkoli manj od tega, ker je tako še lažje deliti in kregati ljudi.”

Pogovor si lahko v celoti preberete tukaj.

Evropska poslanka Irena Joveva se je v ponedeljek, 27. februarja 2023, udeležila seje odbora za kulturo v državnem zboru. Na njej so obravnavali (ne)uporabo slovenskega jezika na spletnih digitalnih platformah in operacijskih sistemih v Sloveniji. Članice in člani odbora so soglasno sprejeli sklep s podporo prizadevanjem evropske poslanke, pozdravili pa so tudi predvidene spremembe zakona o javni rabi slovenščine. Poslanka je svoj govor začela z osebno noto, predvsem pa je izpostavila, da morajo vsa na slovenskem in posledično EU trgu prisotna podjetja spoštovati našo državo in jezik.

Uvodoma je Joveva pojasnila, kaj jo je gnalo k ukrepanju: “Ful sori. To sta praktično edini dve besedi v angleškem jeziku, ki ju pozna – oziroma razume – moj oče. /…/ Vidim pri njem željo biti v koraku s časom, kar v prevodu pomeni v čim lažjem stiku ne samo z mano, ampak na splošno z ljudmi, s civilizacijo. In … kaj njemu pomagata ti dve angleški besedi, če na primer hoče iti še bolj v korak s časom in si pogledati kaj na Netflixu? Gledati Disney+ risank z vnukinjo? Imeti kaj od Appla, konec koncev? V bistvu mu spet lahko rečem samo ‘ful sori’, ampak ti pač ne moreš tega imet in gledat. Lahko gledaš, no, ampak ne boš razumel. Ful sori.”

Nato je razmišljala še širše, ker ne gre le za starostnike, ljudi, ki pač ne govorijo tujih jezikov, gre tudi za mlade, zlasti pa gluhe, naglušne, slepe, slabovidne … Zato je poslanka začela z iniciativo “Po slovensko, hvala”, katere prvi korak so bila javna pisma direktorjem določenih podjetij.

“Jaz lahko gledam Netflix, Amazon prime, Disney+, lahko imam vse možne Apple naprave in nimam težav z razumevanjem ali uporabo. Ampak – zakaj bi se kdorkoli od nas moral s tem zadovoljiti, da ne moreš tega imeti v maternem jeziku?”

Joveva je poudarila, da se bo v prihodnosti prehod v digitalni svet poglobil in da je seveda znanje tujih jezikov vedno dobrodošlo. Vendar pa diskriminacija jezikov pri multinacionalkah prinaša številne negativne posledice. Opozorila je na degradacijo knjižnega jezika in dodala, da bi s ponujanjem slovenščine v digitalnem svetu finančno podprli tudi domače prevajalke in prevajalce ter da bi s tem podjetja pokazala spoštovanje do jezika, kulture in države, v kateri poslujejo.

“Jezik je živa stvar, ampak to ne pomeni, da naj nam ne bo mar, če se ga ne spoštuje. /…/ Če neko podjetje pride svoje vsebine ali izdelke ponujat na slovenski trg, posledično trg Evropske unije, mora spoštovati jezik na tem trgu. Slovenski jezik je uradni jezik Evropske unije. Fizično, digitalno, vseeno je, razlik v tem okviru ne sme biti.”

Četudi kdo protestno ne bi uporabljal storitev teh podjetij, se s tem nič ne reši, je še prepričana Joveva: Uporabljati materni jezik doma je moja pravica in moja izbira.”

Prisotne je pozvala k enotnosti in opomnila, da je zakon o javni rabi slovenščine zastarel in pomanjkljiv, zato pričakuje, da bo podlaga za novelo zakona, ki ga pripravlja pristojno ministrstvo in ga bo po lastnih navedbah kmalu poslalo v javno razpravo, dobra.

Na ravni Evropske unije se je dotaknila direktive o avdio-vizualnih medijskih storitvah, ki prepoveduje diskriminacijo, a ne omenja eksplicitno diskriminacije na podlagi jezika. Napovedala je, da bo to zabeleženo v prihajajočem poročilu o implementaciji direktive, ki ga bodo v bližnji prihodnosti sprejeli na odboru za kulturo v Evropskem parlamentu. Kot primere dobrih praks je poslanka navedla druge manjše jezike, kot so islandščina, baskovščina, katalonščina in galicijščina, ki so uspeli doseči prisotnost in enakopravnost v digitalnem svetu. Prav tako po njenih besedah obstajajo tuja podjetja v Sloveniji, ki svoje vsebine ponujajo v slovenščini.

“Velikost (ali majhnost, če želite) nekega trga ne upravičuje diskriminacije jezika in kulture. Če tega podjetja ne bodo razumela zlepa, bo pač treba to urediti drugače. Ni potrebe, da smo samo hvaležni, da so ti ponudniki storitev sploh na našem trgu. Seveda je dobro, da so, toda spoštovati morajo Slovenijo in slovenščino.”

Navzočim je razložila tudi, da je z nekaterimi predstavniki podjetij sestanke že imela, so pa ti zelo jasno povedali, da v bližnji prihodnosti ne nameravajo razširiti ponudbe na slovenski jezik: “Ker jim ni treba. Ker ni pritiska, ker ni zakonodaje. Rešitev je torej na dlani.”

“Preden se kdo oglasi in reče ja, ampak potem bodo pa vsa ta podjetja šla, a res to hočemo, odganjat podjetja iz Slovenije … a veste, kaj so mi pa glede tega rekli? Da vedno upoštevajo zakonodajo in da doslej še nikoli niso zapustili neke države. Torej, še enkrat, rešitev je na dlani.”

Na seji so med drugim sodelovali še predstavniki ministrstva za kulturo, službe za slovenski jezik pri ministrstvu za kulturo, inšpektorata za kulturo in medije, Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, Komisije za slovenski jezik v javnosti pri SAZU in Kulturniške zbornice Slovenije.

Odbor za kulturo DZ je z 12 glasovi za in nobenim proti sprejel sledeča sklepa:

  • Odbor za kulturo podpira prizadevanja ministrstva za kulturo in evropske poslanke Irene Joveve ter drugih posameznikov institucij, da se slovenski jezik kot eden od uradnih jezikov Evropske unije uporablja na Applovih napravah in operacijskih sistemih ter pretočnih medijskih storitvah ponudnikov Amazon Prime, Disney+ in Netflix, ki ne ponujajo podnapisov in sinhronizacije v slovenščini.
  • Odbor za kulturo predlaga odboru za kulturo in izobraževanje v Evropskem parlamentu, da  v okviru svojih pristojnosti obravnava problematiko nedostopnosti vseh uradnih jezikov Evropske unije na enotnem trgu Evropske unije ter da evropskim institucijam predlaga rešitve za to problematiko.

Celotni nagovor evropske poslanke si lahko ogledate spodaj.

Evropska poslanka Irena Joveva je v sredo, 15. februarja 2023, na plenarnem zasedanju v Strasbourgu razpravljala o spodkopavanju pravne države v Grčiji v povezavi s prisluškovanjem in svobodo medijev. Poudarila je, da je treba tiste, ki izsiljujejo in vohunijo, razkriti in jih ustaviti, preden umre še kdo. S tem je ciljala na skrajne primere umorov novinark in novinarjev, v debati pa je govorila predvsem o dogajanju v Grčiji.

Poslanka je svoj del razprave začela z besedami, da so na žalost grožnje, poskusi nadzora, utišanja in podrejanja v novinarstvu stalnica, ki pa se v zadnjih letih z razmahom novih tehnologij za nadzorovanje in sledenje samo še stopnjujejo.

“Metod je veliko, obravnavati pa jih moramo celovito. Tudi v Evropi se dogaja. Ne dogajajo se “samo” grožnje, “samo” poskusi, “samo” nadzor. Dogajajo se umori.”

Ob tem je Joveva spomnila na umor grškega preiskovalnega novinarja Giorgosa Karaivaza in dodala, da po dveh letih preiskava sploh še ni končana. Omenjeni novinar je s smrtjo plačal preiskovanje povezav policije, politike in organiziranega kriminala v Grčiji. Poslanka je omenila še, da se je ločeno razkrilo tudi vohunjenje (Pegasus), ki se je vodilo neposredno iz kabineta grškega predsednika vlade, poleg vohunjenja za opozicijo pa je šlo tudi za vohunjenje za novinarji.

Nagovor evropske poslanke Joveve si lahko ogledate tukaj.

OZADJE

Evropsko javnost je pretresel t. i. grški Watergate, škandal s prisluškovanjem, po katerem so grške tajne službe prisluškovale telefonom več grških politikov, poslovnežev in novinarjev. Izkušenega novinarja Giorgosa Karaivaza, ki se je osredotočal na grški kriminal in policijo, sta sredi belega dne pred njegovim domom 9. aprila 2021 ustrelila in umorila dva moška na motornem vozilu. Po umoru je grška policija dejala, da “profesionalni” slog zadetka kaže na vpletenost organiziranih kriminalnih združb, ki so v zadnjih letih izvedle številne ciljane umore in za katere je znano, da jih je preiskoval Karaivaz.

Med zadnjimi žrtvami škandala s prisluškovanjem sta tudi grški poslanec Evropskega parlamenta Giorgos Kyrtsos (Renew Europe) in preiskovalni novinar Tasos Teloglou.

Novinarji brez meja (Reporters Without Borders) so v svojem poročilu indeksa svobode tiska ocenili države sveta, na njem pa je Grčija s 70. mesta iz leta 2021 v letu 2022 nazadovala na 108. mesto, kar državo uvršča na najslabši položaj med vsemi državami članicami EU in postavlja položaj pravne države v Grčiji pod vprašaj.

Evropska poslanka Irena Joveva je v torek, 14. februarja 2023, na plenarnem zasedanju v Strasbourgu spregovorila o nujnosti vzpostavitve neodvisnega organa EU za etiko. “Zdaj pa je menda ja vsem jasno, da drugače ne bo šlo,” je med drugim dejala in poudarila, da brez integritete, transparentnosti, odgovornosti in ničelne tolerance do korupcije zaupanja v delo poslank in poslancev ne bo. 

Ob tem je poslanka povedala, da določena pravila resda že obstajajo, a so zaradi različnih kodeksov ravnanja, ki jih imajo evropske institucije, standardi neenotni, preiskovalna pooblastila nezadostna, sankcije pa pomanjkljive in mnogokrat neprepričljive.

‘‘Resda na koncu vse stoji in pade na integriteti človeka samega, a vseeno je prav, da dobimo evropski etični organ, s poenotenimi, jasnimi pravili ravnanja znotraj vseh institucij. Strogimi pravili, upam, seveda, najstrožjimi možnimi.’’

Nadaljevala je z navedbo dejstva, da je večina v Evropskem parlamentu že pred dvema letoma pozvala k vzpostavitvi omenjenega organa, a na žalost neuspešno. Hkrati je Joveva izrazila upanje, da bo, sploh po vseh zadnjih korupcijskih aferah in škandalih, Evropska komisija svojo takratno zavezo in zdajšnjo ponovno zahtevo Evropskega parlamenta končno tudi uresničila.

‘‘Zdaj pa je menda vsem jasno, da drugače ne bo šlo. Tistim, ki s pravili in etiko tako ali tako nimamo težav, to zagotovo je.’’

Nagovor evropske poslanke Joveve si lahko ogledate tukaj.

            Ozadje 

Evropski parlament je 15. decembra 2022 sprejel resolucijo o sumu korupcije z izvorom iz Katarja ter o širši potrebi po preglednosti in odgovornosti v evropskih institucijah. Poslanke in poslanci Evropskega parlamenta so Komisijo že 16. septembra 2021 pozvali, naj pripravi predlog za izboljšanje preglednosti in integritete pri odločanju na ravni EU. Poslanke in poslanci Evropskega parlamenta so v današnji razpravi s Svetom EU in Evropsko komisijo ponovili svojo zahtevo po ustanovitvi neodvisnega organa za etiko za institucije EU.

Namen tega organa bi bil zagotoviti, da se javne odločitve sprejemajo zaradi skupnega dobrega in zaupanja državljanov v institucije EU. Vzpostavljen bi bil z medinstitucionalnim sporazumom med Parlamentom in Komisijo, odprt pa bi bil za vse institucije, agencije in organe EU s pristojnostmi za preiskovanje ali svetovanje, odvisno od obravnavane zadeve. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je pred izvolitvijo obljubila ustanovitev tovrstnega organa in to nalogo zaupala podpredsednici Komisije Veri Jourovi.

Evropska poslanka Irena Joveva je bila v petek, 3. februarja, sogovorka na dogodku ”Zastraševalne strateške tožbe zoper sodelovanje javnosti (SLAPP)” v organizaciji Zavoda Open in Pravne mreže za varstvo demokracije. V svojem govoru je izpostavila, da je skrajni čas za zakonsko ureditev področja. Spregovorila je tudi o okvirnih predlogih za dopolnitev trenutnega predloga direktive in pojasnila, da takšnih klofut zoper novinarje, aktiviste in pravni sistem ne smemo več dopuščati.

Poslanka je uvodoma dejala, da je sodelovala pri idejni zasnovi Evropskega parlamenta za t. i. ‘’anti-SLAPP direktivo’’ v okviru odbora za kulturo in izobraževanje, katerega polnopravna članica je, v naslednjih mesecih pa bo aktivno in intenzivno sodelovala pri spremembah samega zakonodajnega predloga.

V trenutnem predlogu direktive Joveva še posebej pozdravlja vzpostavitev t. i. mehanizma zgodnje zavrnitve, ki bo omogočal, da bodo sodnice in sodniki očitne primere strateških tožb lahko zavrnili, še preden pride do obravnave. Prav tako je poudarila pomen preprečitve t. i. “forum shoppinga”, ki trenutno tožnicam in tožnikom omogoča več hkratnih tožb v več državah z namenom preplaviti toženke in tožence z bremeni stroškov in časa. Hkrati pa vidi tudi kar nekaj možnosti za izboljšavo direktive:

”/…/ da bi morali ustvariti tudi skupno javno podatkovno bazo takšnih primerov (zastraševalnih strateških tožb, op. p.) na področju celotne EU, da bi omogočili še hitrejše zavrnitve teh tožb in izpostavili tiste, ki se strateških tožb poslužujejo. Druga stvar je, da bi lahko ustvarili tudi poseben skupen fond na ravni EU za kritje, recimo, pravnih stroškov ali psihološke pomoči za žrtve. Morda najbolj pomembno pa je, da se odvetnice in odvetniki, sodnice in sodniki ter državljanke in državljani seznanijo in izobrazijo o možnostih, ki jih bo ta zakonodaja omogočila.”

Pri tem je poslanka opozorila, da je res skrajni čas za ureditev tega področja ter spomnila, da imamo primere tudi v Sloveniji.

“SLAPP tožbe. Ta kratica mi je tako ‘posrečena’, da sem enkrat napisala en daljši zapis, s katerim sem želela javnosti /…/ pojasniti, kaj to je. In sem napisala, da lahko to kratico, kar se mene tiče, preberejo tudi kot “slap” – prevodu klofuto, ker to tudi dejansko je. Klofuta preiskovalnemu novinarstvu in pravnemu sistemu in takšnih klofut ne smemo več dopuščati.”

Na dogodku so poleg poslanke Joveve sodelovali še odvetnica Jasna Zakonjšek, sodnik Višjega sodišča v Ljubljani Đorđe Grbović, državni sekretar na Ministrstvu za pravosodje Igor Šoltes, novinar in tarča zastraševalne tožbe Primož Cirman. Okroglo mizo je povezovala Barbara Rajgelj. Govorili so o tem, katere mehanizme za preprečevanje zlorab prava slovensko pravo že pozna, kako postopke doživljajo in preživljajo njihove žrtve, na kakšen način, če sploh, bo nova direktiva prispevala k hitrejšemu reševanju SLAPP tožb, kaj poleg normativnih sprememb je še mogoče narediti za zaščito pred tovrstnimi zlorabami oz. za zmanjšanje njihovega negativnega vpliva.

Celoten govor evropske poslanke Joveve si lahko ogledate tukaj.

 

Evropski sveti delavcev (v nadaljevanju ESD) – znotraj Evropske unije jih je več kot 1200 – so organi za zastopanje zaposlenih znotraj podjetij, ki delujejo v najmanj dveh državah članicah in imajo vsaj 1000 zaposlenih. Vzpostavijo se na podlagi pobude najmanj 100 zaposlenih iz dveh držav članic, njihova sestava in delovanje pa sta odvisna od tipa podjetja in podpisanega soglasja med vodstvom podjetja in predstavniki delavcev. ESD so zadolženi za ustrezno obveščanje zaposlenih o vseh pomembnih odločitvah na evropski ravni, ki bi lahko vplivale na njihovo zaposlitev ali delovne pogoje in posvetovanje zaposlenih z vodstvom o napredku poslovanja.

Direktiva o ustanovitvi sveta delavcev je bila zadnjič prenovljena leta 2008, deset let kasneje pa je Komisija v svojih evalvacijskih poročilih ugotovila, da so bili evropski sveti delavcev ključni faktor za izboljšanje dostopa in obsega informacij, ki so na voljo zaposlenim v transnacionalnih podjetjih ob sočasnem varovanju zaposlitev med procesi prestrukturiranja. A vendar to poročilo ob pozitivnih učinkih prepoznava tudi nekaj vrzeli v zagotavljanju pravic delavcev, ki v primeru razdrobljenosti ustvarjajo neenak položaj zaposlenih v istem podjetju v različnih državah članicah. Poročilo ugotavlja tudi pomanjkljivo izvrševanje direktive v nekaterih članicah.

Zato smo na odboru za zaposlovanje in socialne zadeve, katerega polnopravna članica sem, pripravili zakonodajno poročilo, ki smo ga z veliko večino sprejeli na današnjem plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta.

Sprejeto besedilo poziva Komisijo k izvedbi revizije Direktive o ustanovitvi ESD, ki bo vključevala razjasnjene cilje, opredelitve in postopke ter okrepila pravico predstavnikov delavcev do informacij in posvetovanja. Treba je poskrbeti, da bodo ESD v prihodnje okrepljeni za povečanje njihove zmožnosti uveljavljanja pravic zaposlenih, hkrati pa moramo povečati ozaveščanje in prepoznavnost ESD, in sicer tako, da mobiliziramo podjetja, ki ustrezajo kriterijem za vzpostavljanje ESD k njihovi ustanovitvi, predvsem pa moramo predstavnikom zaposlenih in vodstvom podjetij z vključevanjem socialnih partnerjev iz različnih sektorjev in nacionalnih institucij, zadolženih za področje trga dela, jasno pokazati dodano vrednost ESD.

Besedilo dodatno naslavlja pomen pravočasnega in učinkovitega posvetovanja o zadevah nadnacionalnega značaja, predvsem tistih, ki vplivajo na delovna mesta in delovne pogoje, kar je pomemben faktor pri ohranjanju zadovoljstva delavcev v luči zelenega in digitalnega prehoda, ko številna podjetja po Evropi iščejo in uveljavljajo prenovljene načine dela. Ob tem pa smo sprejeli tudi določbo, da morajo vodstva podjetij pri sprejemanju pomembnih odločitev upoštevati mnenja ESD.

Evalvacijska poročila Komisije so v nekaterih primerih ugotovila kršenje določb Direktive (kršenje uveljavljanja pravic delavcev), zaradi česar smo v sprejetem besedilu dodali uvedbo učinkovitih, odvračilnih in sorazmernih kazni. ESD bodo tako imeli pravico, da v primeru kršitve določb direktive začasno odložijo – ali celo zavrnejo – odločitev vodstva podjetja.

V besedilo smo namensko vključili tudi predpostavko, ki veleva, da morajo države članice prekiniti vse sporazume, sklenjene pred sprejetjem Direktive, saj želimo doseči, da za vse sporazume o ESD veljajo enake pravice in obveznosti, da zagotovimo enako obravnavo delavcev ter dostop do uporabe visokih standardov pravne varnosti znotraj Unije prek vzpostavljenih regulativnih pogojev za delovanje ESD, kot jih določa Direktiva.

Zagotavljanje učinkovitega dostopa do pravnega varstva smo zagotovili prek vzpostavitve dostopa ESD do sodišč ali pristojnih nacionalnih organov za trg dela. Države članice bodo pri tem morale zagotoviti olajšanje upravnih in sodih postopkov, zadolžene pa so tudi za vzpostavitev posebnih pogajalskih teles ter za opredelitev pravnega statusa ESD. Ob zagotavljanju pravic do ustreznih sodnih postopkov pa sprejeto zakonodajno poročilo določa, da breme sodnih stroškov, stroške pravnega zastopanja ter stroške dnevnic in potne stroške predstavnika delavcev krije glavno poslovodstvo podjetja. Kazni, ki jih podjetja prejmejo ob primeru ugotovljenih kršitev, so odvisne od posamezne države članice ter narave, resnosti in trajanja kršitve. Ob hujših kršitvah je poleg denarne kazni podjetje izključeno še iz upravičenosti do nekaterih ali vseh javnih ugodnosti, pomoči in subvencij tako na nacionalni kot tudi na evropski ravni.

Poudariti moram, da je Direktiva o ustanovitvi svetov delavcev edina, ki na nadnacionalni ravni znotraj EU naslavlja pravice delavcev v transnacionalnih podjetjih prek vzpostavljenega pravnega okvira za spodbujanje organizacije nadnacionalnega obveščanja in svetovanja znotraj podjetij. Zato je ključno, da bo prenovljena direktiva, kot jo s sprejetim zakonodajnim poročilom zahtevamo, še vedno zagotavljala pravni okvir na ravni EU, ki bo spodbujal nadnacionalno obveščanje in svetovanje znotraj transnacionalnih podjetij, hkrati pa bo tako ESD in zaposlenim zagotavljala ustrezno pravno varstvo z uveljavljenimi ustreznimi kaznimi v primeru kršitve pri uporabi Direktive. Sprejeto besedilo je resnično korak bližje k zagotavljanju pravic delavcev.