Poslanci Evropskega parlamenta so na plenarnem zasedanju v četrtek, 25. marca 2021, razpravljali o najnovejših dogodkih v zvezi z umorom preiskovalne novinarke Daphne Caruana Galizia oziroma najnovejših dogodkih in pravni državi na Malti. Med drugim so izrazili zaskrbljenost zaradi organiziranega kriminala, korupcije in pomanjkanja medijske svobode na Malti.

Evropska poslanka Irena Joveva je v svoji razpravi poudarila, da so minila že skoraj štiri leta, odkar je bila novinarka Caruana Galizia brutalno umorjena zgolj zaradi opravljanja svoje službe v interesu javnega dobrega in zaradi razkrivanja korupcije. »Štiri leta, pa se še vedno zdi, da se celoten proces iskanja krivcev in pravice izmika vedno bolj. Kakšno sporočilo oblasti Malte s tem dajejo preiskovalnim novinarjem po Evropi? Kdaj bomo dosegli epilog te grozne zgodbe in razrešili sistemske napake, ki so nas pripeljale do te točke? Zaenkrat je pet od sedmih moških, ki so vpleteni v ta umor, poskušalo skleniti dogovor z državo,« je nanizala Joveva. Zaskrbljena je tudi zato, ker je bil zaenkrat obsojen le morilec, ki je sam priznal umor in si je v zameno za sodelovanje s tožilci izpogajal zmanjšano kazen. »In zdaj bi se dva še dodatno pogajala za imuniteto s tem, da razkrijeta svoja pretekla kriminalna dejanja? Resno? Vsi, ki so vpleteni, morajo dobiti pravične kazni. Nihče ne sme biti pomiloščen. Razčistiti pa se mora tudi korupcija in vse politične povezave. Pika.«

Fotografija: EP/VAN DE VEL

V Evropskem parlamentu je danes, 10. marca 2021, tekla razprava o vladnih poskusih utišanja svobodnih medijev na Poljskem in Madžarskem ter v Sloveniji. V njej je sodelovala tudi evropska poslanka Irena Joveva, ki je med drugim izpostavila potrebo po odločnejšem odzivu Evropske komisije.

»Domala na predvečer predsedovanja Svetu EU se je Slovenija znašla v žalostni družbi držav, ki z mediji ravnajo enako brezkompromisno. V družbi dveh držav, ki sta neodvisne medije že popolnoma zatrli, državne preoblikovali v svoja propagandna glasila, državljankam in državljanom pa nasilno kratita pravico do obveščenosti. Enake metode podrejanja ne le medijev, pač pa vseh družbenih podsistemov namreč zdaj uporablja slovenska vlada. Celo evropska javnost že opaža, da so slovenski mediji in novinarji tarča vladnih laži, manipulacij, žaljenja, blatenja. Ogrožanje svobode medijev predstavlja novo resno preizkušnjo za EU, ki zaenkrat ni uspela zbrati dovolj politične volje, da bi uporabila obstoječa orodja za obrambo pravne države pred avtoritarno vladavino. A EU si ne zasluži še ene države, postavljene ob bok Madžarski in Poljski, še manj pa si to zasluži Slovenija,« je dopoldne, še pred začetkom razprave, na svoji Facebook strani zapisala poslanka Joveva.

V svoji razpravi se je Joveva distancirala od retorike nekaterih kolegov. »Ne gre za nacionalno politiko. Gre za to, da se pravkar pogovarjamo o vladnih poskusih utišanja svobodnih medijev v treh državah. Slovenija ni Madžarska ali Poljska, je pa na poti tja. Žal. Unija si ne sme privoščiti še tretjega v klubu iliberalcev, ki vse vzvode oblasti brezsramno izkoriščajo za grajenje avtokracije. Počasno, a vztrajno utišanje kritičnih medijev vodi v družbo enoumja alternativne realnosti, prilagojene seveda ‘enemu in edinemu’. Unija si tega ne zasluži. Še manj si to zasluži Slovenija,« je dejala poslanka, ki je prepričana, da je glavni razlog, da je Slovenija del predmetne razprave Evropskega parlamenta, predvsem v politikih, ki ta hip vodijo državo. Pri tem je kot najbolj škodljivega izpostavila premierja: »Zaradi njegovih dejanj, poskusov podrejanja javnih medijev, v prvi vrsti Slovenske tiskovne agencije, smo tu, kjer smo. In zaradi ‘nojevske politike’ njegovih partnerjev v vladi smo tu, kjer smo.« Ob koncu razprave je izzvala tudi komisarko Jourovo: »So dosedanje izkušnje dovolj, spoštovana komisarka? Za odločnejše naslavljanje teh težav? Samo besede namreč niso dovolj.«

Fotografija: EP/ Alain Rolland

Poslanci Evropskega parlamenta so danes razpravljali o programu EU za zdravje, ki predstavlja odziv Evropske unije na virus COVID-19, ki je močno vplival na zdravstveno in medicinsko osebje, paciente in zdravstvene sisteme v Evropi. Program bo državam članicam, zdravstvenim organizacijam in nevladnim organizacijam zagotovil dodatna naložbena sredstva. Evropska poslanka Irena Joveva je izpostavila, da gre za prvi mejnik vzpostavitve Evropske zdravstvene unije.

Kot je v svoji razpravi poudarila poslanka Joveva, smo v soočanju s pandemijo odkrili številne pomanjkljivosti zdravstvenih sistemov držav članic, zato se je jasno pokazala potreba po skupnem delovanju. Četudi nam je pandemija prinesla ogromno težav in bo imela veliko negativnih dolgoročnih posledic, je ‘Program EU za zdravje’ nedvomno ena izmed pozitivnih strani. »Dejstvo je, da kljub temu, da je z vidika državljanov Evropske unije zdravstveno varstvo daleč najpomembnejše za prihodnost Evrope, brez pandemije tako kakovostnega programa še ne bi imeli na dnevnem redu,« je dejala Joveva. Veseli jo, da bo zahvaljujoč pogajalski skupini Evropskega parlamenta programu namenjenih dobrih pet milijard evrov, ki bodo služile zagotavljanju celovitega pristopa k zdravju in zmanjševanju neenakosti na področju zdravja vsem državam in državljanom Unije. »Ta program ne bo služil le kot orodje Unije za skupno obvladovanje prihodnjih zdravstvenih kriz, temveč bo z ustvarjanjem močnih temeljev čezmejnega sodelovanja med članicami, promocijo zdravja in preprečevanja bolezni dodana vrednost zdravstvenim politikam posameznih držav članic. Gre za prvi mejnik vzpostavitve Evropske zdravstvene unije, s čimer med glavne prioritete delovanja postavljamo zaščito zdravja  državljanov in zagotavljanje zdravstvene varnosti vsem, pod enakimi pogoji,« je še dodala poslanka in izrazila željo, da se program zdaj prične tudi pravočasno in uspešno izvajati.

Evropski parlamenta je na februarskem plenarnem zasedanju ponovno razpravljal o prepovedi splava na Poljskem. Poljsko ustavno sodišče je že oktobra 2020 sprejelo sodbo, ki je privedla do skoraj popolne prepovedi splavov. Že tako omejeni zakoni o splavu so tokrat uvedli prepoved splava tudi v primerih hude okvare ploda. To je še en primer kršitev človekovih pravic na Poljskem. 

Evropski poslanci obsojajo zelo restriktivno zakonodajo, ki dejansko prepoveduje splav na Poljskem, kot napad na temeljne človekove pravice, pravno državo in temeljne vrednote EU. Poslanka Joveva je v svojem video nagovoru izrazila podporo in solidarnost s protestniki: »V 21. stoletju se sredi Evrope ukvarjamo s posegi v temeljne človekove pravice. To, kar so storili na Poljskem, s praktično popolno prepovedjo splava, tudi v primeru okvar ploda, je… Sramotno, nizkotno, podlo. Nazadnjaško. In spet smo to dejanje v Evropskem parlamentu ta teden ostro obsodili. Odvzem pravice do splava je odvzem osnovnih človekovih pravic. Paradoksalno je, da se nasprotniki splava pri svojem prepričanju o varovanju pravice do življenja ne ozirajo na pravice do življenja žensk, ki jih ta prepoved postavlja v – včasih tudi življenjsko – nevarnost. Gre za povsem sprevržen ideološki boj, ki v nobeni družbi nima mesta, še manj pa v skupnosti, kot je Evropska unija, kjer različne narodnosti, družbe in kulture skupaj vežejo vrednote, ki se jih ne bi smelo kršiti.«

Evropski parlamenta je na februarskem plenarnem zasedanju s predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen razpravljal o trenutnem stanju na področju strategije EU za cepljenje proti covidu-19. Številni poslanci so poudarili, da je EU sprejela pravilne temeljne odločitve, zlasti glede skupnega evropskega pristopa k cepljenju. Evropska poslanka Irena Joveva je opozorila na napake, ki so bile storjene že pri sklepanju pogodb s proizvajalci, ter na netransparentno komunikacijo Komisije z državljani EU.

Danes, 10. februarja 2021, je predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen poslancem predstavilatrenutno stanje strategije EU za cepljenje proti Covid-19, saj se države članice in državljani EU soočajo z zamudami dobav cepiv ter ponovnimi izbruhi okužb z novimi sevi covida-19. Poslanka Joveva je v svoji razpravi izpostavila razkorak med teoretično dobro zastavljeno strategijo in njenim neučinkovitim izvajanjem v praksi: »Počasi dobivamo občutek, da sage spopadanja s pandemijo koronavirusa nikoli ne bo konec. Imamo težko pričakovano cepivo in imamo zastavljeno strategijo cepljenja, ki je v teoriji dobra, toda žal ne tako učinkovita, kot bi si želeli. Odločitev Komisije za skupno naročilo je bila dobra in nas je navdajala z optimizmom, tudi zadovoljstvom, ki pa ga je danes vedno manj. Zakaj? Zato, ker so bile pri sklepanju pogodb s proizvajalci cepiv storjene napake. In zato, ker to žal ni edini razlog. Še bolj pomemben razlog – morda najpomembnejši – je predvsem pomanjkanje transparentnosti. Če bomo nadaljevali s skrivnostmi in ohlapnimi obrazložitvami, bomo v celoti izgubili zaupanje državljanov, kar lahko negativno vpliva na njihove odločitve za cepljenje in posledično na doseganje skupnega cilja: izhoda iz pandemije. Zato mora Komisija prevzeti odgovornost in evropskim državljanom odkrito in jasno predstaviti vse informacije, povezane s cepivi, ter s tem preprečiti dodatno ustvarjanje zmede in širjenje dvomov.«

Evropska poslanka Irena Joveva je v razpravi o Instrumentu za okrevanje in odpornost, s pomočjo katerega se bodo članice EU spopadle z učinki in posledicami pandemije covida-19, poudarila pomen nacionalnih načrtov, ki jih (nekatere) države članice pripravljajo brez vključitve širše javnosti in brez jasne vizije.

Po mnenju poslanke Joveve smo lahko ponosni, da se danes z glasovanjem zaključujejo dolgotrajna prizadevanja za vzpostavitev zgodovinskega sklada za Obnovo in odpornost. Nedavno, manj kot leto dni nazaj, je bil takšen sklad s skupnim zadolževanjem Unije nepredstavljiv. Omogočil bo prepotrebno gospodarsko prenovo Evrope s poudarki na zeleni in digitalni preobrazbi in je najvišja oblika evropske solidarnosti in enotnosti, ki bo z novimi oblikami financiranja in mehanizmom vladavine prava dolgoročno spremenil ustroj Unije. Zakonodajni okvir je dopolnjen s programskimi prioritetami, pogojenostjo črpanja in zaščito pred korupcijo ter prilagojen ciljem Unije, ki jih je sedaj dejansko mogoče tudi doseči.

»Okvir je odličen, predvsem po zaslugi pogajalcev Evropskega parlamenta. A eno je omogočiti, drugo pa uresničiti. Zapleta se namreč drugje: pri izvedbi. Vse stoji ali pade na nacionalnih načrtih, ki jih seveda pripravljajo države članice. Je torej logično in prav, da v te načrte ne vključujejo širše javnosti? V načrte za porabo javnega denarja, ki naj bi bil namenjen prihodnjim generacijam? Mi si moramo prizadevati za hitro implementacijo novih lastnih virov in narediti ta sklad stalen, države pa morajo projekte izpeljati smotrno. Ne na pamet in ne brez jasne vizije. Tu morate pa v Komisiji res odločno prevzeti svojo vlogo, ker bo ključna izvedba v praksi. In odličen okvir, samo na papirju, pač ne bo dovolj,« je v svoji razpravi poudarila Joveva.

Arbitrarni projekti brez jasne vizije okolju prijazne, socialno pravične preobrazbe in prilagajanja gospodarstva novi industrijski realnosti za razvojni potencial družbe bi bili zamujena zgodovinska priložnost, države članice pa bi se lahko neenakomerno razvijale. Komisija mora zato v prihodnjih mesecih odločno prevzeti svojo vlogo, da države članice smotrno porabijo ta sredstva. Navsezadnje gre za dolg Evropske unije, ki ga bomo odplačevali do leta 2058. EU je s tem mehanizmom pokazala, da je mogoče doseči nepredstavljivo. Sedaj si moramo v EU prizadevati za hitro implementacijo novih lastnih virov in narediti ta sklad stalen, države članice pa morajo izpeljati projekte tako, kot je to zamišljeno.

Fotografija: Evropski parlament Slovenija

Na svetovni dan boja proti raku ter dan po predstavitvi prvega evropskega načrta za boj proti raku, je posebni odbor za boj proti raku (BECA) o načrtu razpravljal z zdravstvenimi strokovnjaki ter komisarko za zdravje, Stello Kyriakides. 

Pandemija Covid-19 je huje prizadela nekatere skupine, globalno in po Evropi. Bolniki z rakom sodijo med bolj ranljive skupine prebivalstva, oskrba pa trpi zaradi vpliva pandemije na delovanje zdravstvenih sistemov. Čeprav je Covid-19 svetovna zdravstvena kriza brez primere, morda ni zadnja pandemija. Vsekakor je opozorila na slabosti zdravstvenih sistemov in jasno pokazal, da se bo zdravstveni šok ob novi pandemiji, ki jih povzročajo nastajajoči ali že znani patogeni  ter druge grozeče krize, zopet ponovil, če ne bo strukturnih sprememb. Komisarka za zdravje in strokovnjaki so poslancem odgovarjali na vprašanja ter jih obvestili o učinkih pandemije na zdravstvene sisteme in zdravljenje raka. Poleg je beseda tekla tudi o vprašanju protimikrobne odpornosti in morebitne uporabe tehnologije mRNA za zdravljenje raka.

Evropska poslanka Irena Joveva je svoje vprašanje naslovila dr. Andreasu Kuhnu, ki trenutno dela na Inštitutu za mikrobiologijo Univerze v Hohenheimu in preučuje celično biologijo ter molekularno biologijo. Vprašanje skupaj z odgovorom si lahko ogledate spodaj:

Evropski parlament je na plenarnem zasedanju razpravljal o strategiji cepljenja proti covidu-19 v Evropski uniji ter opozoril na potrebo po večji jasnosti in preglednosti pogodb, ki jih je Evropska komisija v imenu članic sklenila s proizvajalci cepiv.

Evropska poslanka Irena Joveva je v svoji razpravi poudarila, da cepljenje poteka zelo počasi, zato so pogovori o pogojevanju prehodov meja z digitalnim potrdilom o cepljenju ta hip preuranjeni. Uvedba digitalnega potrdila o cepljenju bi po njenem mnenju v vsakem primeru predstavljala prisilni mehanizem ter diskriminiral posameznike, ki se iz različnih razlogov ne smejo cepiti, zato poziva k premisleku pred vpeljevanjem tovrstnih, ta hip nepremišljenih odločitev.

Kmalu bo minilo leto dni, odkar nas je zadel novi koronavirus. Še vedno je ogromno izzivov, ampak na obzorju je rešilna bilka: cepivo. Evropska komisija je vzpostavila strategijo o skupnem naročilu dobrih dveh milijard cepiv in enakomerni porazdelitvi med državami članicami, kar je z vidika delovanja Unije kot skupnosti seveda izjemnega pomena. Vseeno pa sem razočarana nad dejstvom, da pri podpisu pogodb s proizvajalci cepiv Evropska komisija ni zagotovila popolne transparentnosti. Prav tako je pomembno izpostaviti, da omenjena količina cepiv še ni proizvedena, kar pomeni, da je bil do danes cepljen le majhen odstotek ljudi. Zato je absolutno preuranjeno že govoriti o uvedbi potrdila o cepljenju, ki bi državljanom omogočalo nemotena potovanja. Uvedba takšnega potrdila bi predstavljala prisilni mehanizem za cepljenje, ki mora znotraj EU biti prostovoljno. Še huje pa je, da bi tak mehanizem ta hip diskriminiral tiste, ki bodo na vrsto za cepljenje prišli pozneje, in predvsem tiste, ki iz zdravstvenih razlogov niso in ne bodo primerni za cepljenje. Če že ves čas soočanja s krizo poudarjamo pomen solidarnosti in vključenosti vseh državljanov, potem moramo poskrbeti, da tudi pri razmisleku o vpeljevanju takšnih, trenutno zagotovo še nepremišljenih mehanizmov, nikomur ne bodo kratene temeljne pravice.

Vir fotografije: EPLO Ljubljana

Evropski parlament je razpravljal o zagotavljanju uspešne politične zapuščine za evropsko leto kulturne dediščine. Kulturna dediščina je vrednota sama po sebi, zato bi morala Evropska unija nameniti več sredstev za spodbujanje in varstvo kulturne dediščine. 

Kulturna dediščina je naš skupni vir bogastva in je nekaj, kar bi morali vsi bolje negovati in ceniti. Leto 2018 je bilo evropsko leto kulturne dediščine in izkušnje, pridobljene s 23.000 dogodki, ki so se skozi leto odvijali po vsej Evropi, bi morale biti zgled za nadaljnjo nadgradnjo v prihodnjih letih.

Vsi vemo, da je bil zdaj kulturni sektor resnično močno prizadet zaradi pandemije. Res moramo okrepiti skupna prizadevanja,  da skupaj s civilno družbo ustvarimo stalne platforme za boljše sodelovanje in za boljše politike kulturne dediščine na ravni EU, izpostavimo digitalno kulturno dediščino, vzpostavimo enotni portal za financiranje kulturne dediščine ter ugotovimo, kje obstajajo načini za izboljšanje promocije, boljše sodelovanje in konec koncev sinergije z drugimi programi.

Nenazadnje pa je naša ključna naloga zagotoviti več sredstev in boljši dostop do financiranja kulturne dediščine. Ker s tem ji bomo namreč izkazali priznanje, ki si ga zasluži.

 

Evropski parlament je razpravljal o madžarskemu vmešavanju v medijski prostor v Sloveniji in Severni Makedoniji. Na razpravi, ki je bila prvotno načrtovana v marcu, je v imenu Evropske komisije sodelovala Věra Jourová.

Vseh 42 minut, kolikor je namenjenih tej razpravi, je žal premalo, da bi lahko povedali, kaj vse je narobe na tem področju. Ravno včeraj smo tu razpravljali, da se je stanje svobode medijev v Uniji poslabšalo. In ravno večino včeraj izpostavljenih problematik lahko nazorno vidimo pri madžarskem vmešavanju v medije v Severni Makedoniji in Sloveniji.

Poleg tega niti ni več skrivnost, da poskuša slovenska vlada – brez mandata javnosti – Slovenijo predrugačiti v iliberalno družbo. Po vzoru Orbana, kakopak. Napadi na javne medije, ogrožanje njihovega financiranja in vodenje paralelne strankarske medijske krajine, ki se za povrh očitno financira iz Orbanovega kroga, so le eni od mnogih poskusov uzurpiranja oblasti z metodami, ki kršijo temeljne vrednote Unije.

Komisija bi zato po mojem morala spremljati tudi marsikatere preostale poteze naše vlade, saj dejanja največje stranke preraščajo v problem celotne Unije. Jaz sicer mislim, da se tega zavedamo vsi tu. Kot se zavedamo tudi, da je Unija v preteklosti predolgo naivno odlašala z ukrepanjem, dokler ni en tak problem ušel izpod nadzora. Tukaj dejansko že uhaja izpod nadzora. Orodja imamo pa na voljo, saj veste. A veste tudi, kaj potrebujemo, da se zoperstavimo takemu razkroju naših demokracij. Pogum in politično voljo. Zato tokrat res ne želim splošnih odgovorov, ampak konkretno opredelitev do tega problema. In predvsem želim dejanja.