V petek, 22. oktobra 2021, je bila evropska poslanka Irena Joveva govorka na virtualni otvoritvi kampanje “Time to act: Ne dovolite, da vas pandemija covida ustavi pri obvladovanju raka.” Pandemija je razgalila obstoječe vrzeli v naših zdravstvenih sistemih, še posebej pri presejalnih programih. V tem času je bilo namreč opravljenih kar 100 milijonov presejalnih testov manj kot običajno, s čemer so povezani tudi zaostanki pri diagnozi raka. Trenutni izzivi nas učijo, da sodi obvladovanje raka med prioritetne zdravstvene politike po vsej Evropi.

Poslanka je uvodoma opozorila na nenehno naraščanje števila obolelih za rakom, hkrati pa nas je pandemija soočila še z dodatnim zdravstvenim izzivom. Zdelo se je, da druge zdravstvene težave ne obstajajo. To je bolnikom z rakom povzročilo še dodatno breme tesnobe in negotovosti.

Izpostavila je prizadevanja odbora za boj proti raku (BECA), da se z rakom povezane tematike vrnejo na vrh evropske agende ter da se bolnikom in preživelim zagotovi podpora. Meni, da je treba okrepiti tudi preventivo, raziskave, osredotočanje na individualno medicino ter izboljšati sodelovanje med oblikovalci politik, strokovnjaki in raziskovalci pri reševanju tega vprašanja. “Preventiva je izredno pomembna. Testi, raziskave in zgodnja diagnoza lahko rešijo življenja. Dostop do teh bi moral biti omogočen vsem, ne glede na njihov socialni status ali kraj rojstva,” je še dodala Joveva. Prepričana je, da so se obstoječe neenakosti med prebivalci držav, pa tudi med državami članicami Unije, le še povečale,  zato se ji zdi dostop do zgodnjega preprečevanja in zdravljenja ključen, iz česar izhaja tudi zahteva po Evropskem registru rakavih neenakosti.

Kot je še povedala poslanka, v BECA poročilu odločno podpirajo uvedbo nove sheme za odkrivanje raka, ki bo državam članicam pomagala zagotoviti, da bo devetdesetim odstotkom prebivalstva Unije, ki izpolnjujejo pogoje za preglede raka dojk, materničnega vratu ter debelega črevesa in danke,  omogočen prvi pregled do leta 2025. Ob tem je izpostavila tudi pomen močnega evropskega trga zdravil, ki lahko vsem zagotovi enak dostop do zdravljenja. “Pandemija nas je naučila pomembne lekcije. Okrepiti moramo naše zdravstvene sisteme in sprejeti boljše politike, da bomo bolj pripravljeni na morebiten pojav nove krize, pa naj si bo finančne ali zdravstvene,” je še dodala.

“Nikoli se ne bom nehala boriti za bolnike in njihove družine, ker – prvič – vem, koliko ta bolezen lahko vzame, in – drugič – ker je to najmanj, kar lahko kot oblikovalka politik storim.”

Joveva je nagovor sklenila z ugotovitvijo, da se pravo delo šele pričenja.

V sredo, 20. oktobra 2021, je bila evropska poslanka Irena Joveva govorka na prvi Mednarodni konferenci »Življenje z rakom po raku«, namenjeni celostni rehabilitaciji bolnic in bolnikov z rakom. Na njej so ugledni domači in tuji govorci ter gostje odprli eno najbolj aktualnih in obenem doslej zelo spregledanih tem v celostni obravnavi teh bolnikov – temo življenja z rakom po raku.

Učinkoviti presejalni programi, vse boljša diagnostika, podprta z molekularno znanostjo, vedno večja izbira zdravljenja, ki postaja vse bolj prilagojeno bolniku, različne kampanje in aktivnosti ozaveščanja organizacij bolnikov … Vse to je korenito spremenilo statistiko preživetja bolnikov in vse več rakov postavilo na zemljevid dobro obvladljivih kroničnih bolezni.  Vse to je odličen napredek, ki pa obenem odpira nova vprašanja, predvsem o čim bolj kakovostnem življenju po zaključenem zdravljenju. Kako se vrniti na delo, katere so glavne potrebe ozdravljenih bolnikov v zdravstvenem, psihološkem, socialnem pogledu, kaj je s pravico do pozabe … so le nekatera od vprašanj, o katerih je na dogodku spregovorila tudi Joveva.

Poslanka je imela nagovor v prvem sklopu konference na temo uvoda v celostno rehabilitacijo bolnikov z rakom. Izpostavila je, da se življenje po raku pogosto zelo spremeni, tako za bolnika kot tudi za njegove bližnje, saj se življenje samo po sebi ne vrne na stare tirnice: “Prebolevniki pogosto ne morejo več dostopati do podpore, ki bi jo potrebovali, da se znova postavijo na noge, spopadajo se s telesnimi, čustvenimi, pa tudi finančnimi težavami, pogosto se spremenijo tudi odnosi znotraj družine, pestijo jih kronične težave, ki močno vplivajo na kakovost življenja, prisoten pa je tudi strah, da bi se rak ponovil. Številni se v tem času, ko bi potrebovali podporo, počutijo zapuščene.

Z namenom priprave osnutka predloga resolucije o krepitvi Evrope v boju proti raku je Evropski parlament ustanovil poseben parlamentarni odbor za boj proti raku, katerega članica je tudi Joveva. Prisotnim je naštela bistvene poudarke predloga resolucije, namenjene podpori prebolevnikom. Pojasnila je, da bo pomemben in nujen korak proti diskriminatorni obravnavi na številnih področjih, denimo pri sklepanju kreditnih pogodb ali zavarovalnih polic, sprejetje nacionalnih zakonodaj. “Nujno je tudi zagotavljanje podporne oskrbe, povrnitev estetske celovitosti in priznanje posledic zdravljenja raka. Države članice pa tudi pozivamo, da izboljšajo ponovno vključevanje oseb, ki so preživele raka, na trg dela ter olajšajo vrnitev otrok, ki so preživeli raka, v šolo,” je še povedala. Ob tem je dodala, da bi bilo treba Evropski agenciji za varnost in zdravje pri delu podeliti večja pooblastila, da bi imela pomembnejšo vlogo pri spodbujanju dobrih praks v državah članicah, kar zadeva vključevanje pacientov z rakom in oseb, ki so preživele raka, na delovno mesto ter njihovo zaščito pred diskriminacijo.

“V resoluciji prav tako izražamo podporo projektu uvedbe pametne kartice za preživele onkološke bolnike, na kateri bo povzeta njihova klinična zgodovina, kar bo olajšalo spremljanje in nadaljnjo oskrbo,” je še dejala poslanka in hkrati opozorila, da je treba spodbujati napredek, ki so ga že dosegli v Franciji, Belgiji, Luksemburgu in na Nizozemskem. Tam se osebam, ki so preživele raka, zagotavlja tako imenovana pravica do pozabe: “Želimo in zahtevamo, da najpozneje do leta 2025 vse države članice vsem evropskim bolnikom na osnovi skupnih standardov zagotovijo pravico do pozabe, in sicer deset let po zaključku zdravljenja, pacientom, ki jim je bila diagnoza postavljena pred 18. letom, pa pet let po zaključku zdravljenja.” 

Ob koncu je še poudarila pomembnost tovrstnih dogodkov, kot je bila ta konferenca, saj ji predstavljajo dragocen vir informacij, izkušenj in izzivov ter so hkrati v pomoč, da zna pri svojem delu iti naproti dejanskim potrebam bolnikov z rakom in tistim, ki so raka že premagali.

Pred dobrima dvema letoma so članice EU izvolile nov Evropski parlament. Mnogo evropskih poslancev je bilo ponovno izvoljenih, pridružili pa so se jim številni novi. Novi obrazi, kot radi poimenujemo novince na političnem prizorišču v Sloveniji. Med slednjimi je bila Irena Joveva, še malo pred evropskimi volitvami novinarka informativne oddaje 24 ur. Njena kandidatura je presenetila marsikaterega kolega. Postala je celo nosilka liste Marjana Šarca. »Rada bi gradila na ljudeh in na tem, da ljudje postanejo uslišani. Po marsikakšni raziskavi je Evropa preveč oddaljena od ljudi oziroma od posameznika. Jaz bi bila rada tista, ki bi to spremenila,« je pred volitvami pojasnjevala, zakaj se je odločila za vstop v politiko, ob tem pa poudarila, da v novinarstvu ne bo nikoli več.

Besedilo: Gašper Petovar

Mandat aktualnega sklica Evropskega parlamenta se približuje polovici. Zagotovo ste se že ozrli na preteklo delo, kako ga ocenjujete?

Sodelovala sem pri več kot ducat poročilih, bila sem del ožje fokusne skupine, kjer smo na predlog predsednika Davida Sassolija pripravili predloge reform naše inštitucije, pod črto, kljub delu od doma v zadnjem letu in pol sem bila zelo aktivna. V parlamentu smo praktično takoj ob nastopu mandata razglasili izredno stanje zaradi podnebnih sprememb, kar je vodilo v Zeleni dogovor. Ob pandemiji smo se odzvali solidno hitro (če primerjam z odzivi ob prejšnjih krizah), vzpostavili Mehanizem za okrevanje in odpornost, sprejeli varovalni mehanizem za evropska sredstva, povezana s stanjem pravne države. V skupini Renew Europe smo pri obeh mehanizmih imeli ključno vlogo. Potem so še reforma skupne kmetijske politike, nova strategija Od vil do vilic, vzpostavitev Bauhausa, napoved zdravstvene unije, več sredstev za solidarnostne enote, Erasmus+ in Ustvarjalno Evropo, zastavljeni so načrti digitalne Evrope z več zakonodajnimi dosjeji, na dnevni red prihajajo zakonodajni predlogi okoljskih politik v sklopu paketa Fit za 55 … Mirno lahko rečem, da je za nami – in za mano konkretno – dobra prva polovica mandata.

Je lažje biti politik ali novinar? Oziroma mati majhnega otroka?

Nehvaležno je izbirati, kaj od tega je lažje ali težje, ker to sploh ni bistveno. Vsaj zame ne. Z dojenčkom je seveda pestro, a to, da je v redu in zdrav, odtehta vse izzive, ki pač pridejo zraven. Podobno gledam tudi na svoj poklic. Tako nekoč v novinarstvu kot zdaj v politiki mi je na koncu vedno odtehtalo to, da smo nekaj dosegli s prispevkom ali s poročilom, zakonskim aktom, konec koncev že s samim pozivom.

Pandemija je zaznamovala velik del vašega mandata. Kako je v EP zdaj po letu in pol takih razmer?

V času pandemije smo seveda tudi mi delali na spletu od doma. Zdaj počasi prehajamo nazaj na klasične načine dela. Trenutno je sicer še možnost dela na daljavo prek t.i. hibridne oblike, a je delež fizične prisotnosti od septembra dalje že kar visok. Ko govorimo o oblikovanju evropskih politik, je fizična prisotnost resda pomembna, a vseeno računam na to, da bo parlament ohranil pozitivne delovne prakse, ki jih je prinesla pandemija, na primer plenarno glasovanje na daljavo. Zelo me je namreč motilo pogosto dvigovanje rok pri glasovanjih, ker sploh ni bilo registrirano, kako je kdo glasoval, kar ni prav.

Se vam zdi, da je dogajanje okoli pandemije v EP, v Svetu EU in Evropski komisiji nekoliko odrinilo na stran nekatere pomembne teme, ali morda prav ta kriza predstavlja prelomni trenutek prevrednotenja »zahodnega« načina življenja in ustvarjanja nove, drugačne prihodnosti Evrope?

Prej bi rekla, da je pandemija nekatere politike ali programske rešitve le dodala, širše procese integracije pa celo pospešila. Že sam že omenjeni sklad za okrevanje je radikalno spremenil ustroj EU, tu so tudi do nedavnega nezamisljivi premiki pri zdravstveni uniji. Predlogi nove zakonodaje, o katerih smo se pogovarjali pred krizo, pa so se razvijali naprej. Ta kriza je pravzaprav prelomni trenutek, a v samih rešitvah za pereče probleme, morda tudi načina bivanja Evropejcev, ne bi pa rekla prevrednotenja »zahodnega načina življenja«. Temeljne vrednote so po mojem pri večini prebivalcev ostale enake, četudi smo morali prilagoditi način bivanja in ponotranjiti določene spremembe.

Kako bo torej videti vsakdanje življenje Evropejcev čez petnajst ali dvajset let? Verjetno razmišljate o dobrih in tudi slabih možnostih?

Seveda. Vsakdanje življenje bo v večji meri, upam, vsaj v tem osebnem vidiku, videti podobno kot prej. Toda zavedati se moramo, da so se nekateri antagonizmi s koronsko krizo zaostrili, mislim predvsem na socialne razmere, pri čemer potrebujemo sistemske rešitve. Vemo, da je pod težo nujnosti možno izvesti marsikaj, a potrebna je politična volja.

Prav tako bo oziroma je že ključno podnebje. EU sicer dela velike korake naprej, a bo že zaradi svoje majhnosti v primerjavi s svetom izpustov in zaradi počasnih sprememb to premalo in prepozno. Slab scenarij je možen, če se na prihodnje sistemske šoke ne odzovemo s korenitimi spremembami in na vsak način ohranjamo status quo. Protislovja v družbi so prevelika.

Kaj je po vašem mnenju največja grožnja obstoju ali delovanju EU?

Četudi trenja obstajajo še drugje, žal največja grožnja EU prihaja od znotraj. Populisti cinično vzbujajo strah, izkoriščajo zgodovinske travme, namenoma delijo narod brez osnovne spodobnosti, zgolj zaradi sle po oblasti in moči. Morda se vam zdi to pretirano, vendar je EU, zaradi oblasti na Madžarskem in Poljskem, v manjši meri tudi pri nas in v Bolgariji, na resni preizkušnji. Zdaj, ko je EK pod vztrajnim pritiskom EP končno bolj asertivno nastopila proti kršenju vladavine prava, so se napetosti le še povečale. Seveda si ti režimi prizadevajo to predstaviti kot, ne vem, obrambo krščanske Evrope, suverenost lastne države, družinske vrednote, a to je preusmerjanje pozornosti. Niti ne gre za konservativne vrednote nasproti liberalnim. Gre preprosto za avtoritarizem nasproti liberalni demokraciji.

Pri utrjevanju oblasti so mediji med prvimi pod udarom. To se od osamosvojitve dalje kaže tudi v Sloveniji. Danes denimo desnosredinski vladi očitajo onemogočanje delovanja STA, strankarsko financiranje medijev v zasebni lasti, diskreditiranje in grožnje novinarjem. V preteklosti je bilo podobno. Leve vlade so na veliko menjavale urednike, grozili so novinarjem in se jih diskreditirali. Zakaj do tega prihaja?

Prvič, ne morem sprejeti, da bi to vlado označili kot desnosredinsko. Morda na papirju, a to pri katastrofalni praksi, ki jo izvaja, nič ne pomaga. Drugič, ne gre za očitke o onemogočanju STA, temveč za jasna prizadevanja si jo podredijo ali uničijo. To ni nobena skrivnost. S strankarskim financiranjem medijev pa tudi vemo, kako je. Brezsramna propaganda brez integritete novinarskega poklica, namenjena izključno diskreditaciji nasprotnikov. Spet ni skrivnost, kateri in čigavi so ti “mediji”. Če se to dogaja, pod katerokoli vlado, je treba na to opozoriti in preprečiti. V LMŠ smo ravno zato predlagali spremembe pri RTV, da bi politika izgubila odločilen vpliv na sestavo programskega sveta, STA pa bi brez pomisleka pustili popolno svobodo opravljanja poslanstva. Zakonsko jo tako ali tako imajo, pa vendar vlada ne spoštuje lastne zakonodaje. Ti dve hiši sta temelj slovenskega medijskega prostora.

Kar se dogaja v medijskem prostoru v zasebni lasti, pa je bolj zapleteno, s tem se strinjam. Koncentracija lastništva medijev je problem. Lokalni mediji so pogosto netransparentno podvrženi lokalni oblasti. Mediji v lastništvu podjetij v večinsko državnem lastništvu so tudi lahko odprti za vsiljeno uredniško politiko. Novinarje imamo v Sloveniji dobre, škoda pa je, če se morajo prilagajati preračunljivim interesom zasebnih lastnikov ali jim ne pustijo svobodno opravljati dela. S tem trpi novinarstvo, ki je že tako pod največjim pritiskom doslej.

Smo tudi mediji krivi za to situacijo, ker vlečemo z eno ali drugo stranjo in tako trpi objektivnost?

Najbrž se strinjava, da so mediji za družbo izjemnega pomena, saj imajo največjo možnost vpliva na oblikovanje javnega mnenja. Je pa res, da za to morajo podajati dejstva. Ko trpi objektivnost, se niža stopnja verodostojnih informacij, s čimer se ne manjša zgolj zaupanje prebivalcev politiki, temveč tudi medijem. Ko pa mediji namensko in zavedno poročajo izkrivljene informacije, pa so za nastale razmere nedvomno odgovorni.

A je medij lahko popolnoma neodvisen, če ga financirajo podjetja, ki imajo podporo ali ene ali druge politične opcije? Menite, da so pritiski na medije tudi z  grožnjo odpovedi oglaševanja pri nekem mediju?

Teoretično je lahko popolnoma neodvisen, a seveda se v praksi pogosto izkaže, da ni. Transparentnost oglaševanja, kdo sprejema odločitve za oglaševanje, kakšne so razlike prihodkov pri menjavi oblasti, večja odgovornost … To bi marsikaj izboljšalo. Problematično je zlasti oglaševanje podjetij v državni lasti, ki lahko pod pritiskom politike izvajajo »umazane posle« za tiste, ki so jih tja nastavili na vodilne položaje. Regulativne rešitve so možne, a na koncu so nujni nenapisani standardi spodobnosti in neodvisnost opravljanja funkcij tako na strani oglaševalcev kot novinarskih hiš.

Kaj pa se lahko naučimo iz primera Poljske in Madžarske?

Najbolj vredno bi se bilo naučiti zavrniti to politiko na volitvah, preden je narejena škoda prevelika. Velja ne le za nas v Sloveniji, temveč za vse v Evropi.

Imate tudi vi kdaj občutek, da EU obravnava vzhodne (nekdanje komunistične države) pokroviteljsko oziroma drugače kot zahodne dolgoletne članice? Ali veljajo za vse članice enaki vatli?

Veljajo in ne, nimam tega občutka. Žal je trenutno tako, da se je odklon od politične kulture bolj izrazito prikazal na Vzhodu, medtem ko je ta duh prisoten tudi na Zahodu. Pravzaprav je ta delitev na Vzhod in Zahod pretirana, poskus ustvarjanja narativa češ, levoliberalni Zahod nam poskuša odvzeti suverenost in »naš« način življenja. To ni res, to je cinična strategija relativizacije resničnih težav.

Kaj menite o katalonsko-španskem konfliktu? Zakaj EU ni obsodila politične obsodbe katalonskih voditeljev, med njimi so tudi osebe iz civilne družbe, tako kot obsoja Poljsko, Madžarsko, Romunijo in Bolgarijo, ko gre za zlorabo pravosodja.

Spet smo pri relativizaciji. Katalonsko-španskega konflikta ni moč enačiti z zlorabami pravosodja Madžarske ali Poljske. Tu gre za preplet pravnega in političnega in EU zaradi te občutljivosti ni obsodila obsodbe katalonskih voditeljev. Zadeva se bo razpletla na sodiščih, idealno pa bi bilo, da španski in katalonski politiki dosežejo dogovor. Obžalujem, pa da Evropski parlament ni dal jasnega sporočila, da je problem Katalonije rešljiv predvsem skozi politična sredstva. Osebno seveda zagovarjam pravico narodov do samoodločbe.

Slovenijo je pod drobnogled vzela tudi parlamentarna delovna skupina za spremljanje demokracije, pravne države in temeljnih pravic, ki v kontekstu razmer v zvezi z vrednotami EU ugotavlja stanje svobode medijev v Sloveniji, zlasti v okviru nujnih ukrepov proti kovidu-19. Kakšna je trenutna situacija glede tega?

Drži, podrobno pa dogajanje spremljajo tudi v Evropski komisiji. Delovna skupina bo čez nekaj dni prišla v Slovenijo, kar z vidika ugleda države seveda ni dobro. Koristilo tudi ni, da je aktualni premier na zaslišanju v Evropskem parlamentu s precej bizarnim nastopom pokazal, da pravzaprav nima argumentov za sporne ukrepe. Kot vem, bo delovna skupina opravila razgovore z različnimi deležniki in pripravila poročilo. Kaj sledi, bo odločila večina v Parlamentu.

Kako pa sicer komentirate trenutno politično stanje v Sloveniji? Kako nas doživljajo ostale države, ste pri svojem delu pogosto deležni vprašanj ali pripomb parlamentarnih kolegov glede dogajanja v domovini? Je Slovenija še spoštovana članica EU?

Trenutno stanje je vse prej kot spodbudno. Vlada s svojimi odločitvami sledi vsaj dvema članicama EU in s tem Slovenijo želi v popolnosti preoblikovati v iliberalno demokracijo. Tako nas, žal, vse bolj vidijo preostali. Vprašanj o stanju v Sloveniji je veliko, skrbi se pogosto izražajo tudi javno. Odgovoriti na vprašanje, ali je Slovenija še spoštovana članica, se ne da s preprostim da ali ne. Nedvomno smo v zadnjem letu izgubili veliko spoštovanja, je pa jasno vsem, kdo je odgovoren za to.

Polovica slovenskega predsedovanja EU je že mimo. Menite, da bo uspešno? Kaj konkretno, če sploh kaj, bo Slovenija od njega odnesla, smo izkoristili to priložnost za uveljavljanje ciljev, ki so pomembni za napredek in prihodnost Slovenije?

Na politični ravni je že jasno, da bo neuspešno, kar ni presenečenje. Pri širitvi EU na Balkan bi morda lahko naredili kakšen korak naprej, pa ne vem, če bodo. Je pa to pravzaprav edino, kar ostane. Na tehnični ravni, torej pri delu našega predstavništva v Bruslju, medtem pričakujem premike pri zakonodajnih dosjejih. Kjer vlada ne igra velike vloge, je Slovenija uspešna.

Med predsedovanjem si mediator v Svetu EU, večinoma na tehnični ravni, iščeš skupno stališče med članicami. Bi se pa seveda dalo na politični ravni spraviti v obtok nekatere ideje ali doseči preboj na področjih, pomembnih za prihodnost celotne EU, vendar mislim, da teh ambicij ali političnega kapitala aktualna vlada nima.

Kakšna pa bo prihodnost Zahodnega Balkana? Menite, da bo vrh EU-Zahodni Balkan pospešil odpravo določenih zadržkov držav članic?

Državljani Balkana, prav tako Evropejci, si zaslužijo boljše življenje. Reforme potekajo počasi, a tudi EU pošilja dvoumne signale. Konkretnejših premikov sicer ne pričakujem, toda v luči dolgotrajnega procesa bo vrh, upam, vendarle zbližal stališča članic. Strategija Slovenije je očitno šokirati članice z zelo ambicioznimi predlogi, kar je lahko neproduktivno. Če mi dokažejo nasprotno, bom pa vesela, ker potem vsaj pri tem ne bo treba kritizirati vlade.

Vrniva se k vašemu delu v EP. Dejavni ste v številnih odborih – na podlagi česa ste se odločali za izbor odborov, v katerih ste delujte, so vaša pričakovanja bila dosežena? Katerim temam posvečate največ pozornosti?

Sem ena od redkih, ki sedi v štirih odborih: za kulturo in izobraževanje; za okolje, javno zdravje in varnost hrane; za zaposlovanje in socialne zadeve; za boj proti raku. Prav tako sem dejavna v dveh delegacijah: skupnem parlamentarnem odboru EU – Severna Makedonija in delegaciji za odnose EU s Palestino. Za članstvo v vseh omenjenih sem se odločila na podlagi osebnih in poklicnih izkušenj, povedanega med kampanjo in tega, kaj postavljam v središče dela. Trenutno največ pozornosti posvečam področjem medijev, kulture, okolja, zdravja, mladih. Najbolj pomembno je, da dosegam in dosežem pričakovanja ljudi, to je tisto, kar imam vseskozi v mislih pri delu.

Ste tudi članica posebnega odbora BECA. Na vaših družbenih omrežjih je mogoče prebrati, da je bila odločitev zanj tudi osebne narave?

V odboru sem v čast mami Blagorotki, ki jo je po več kot desetletju boja premagala bolezen, s katero imamo tako ali drugače žal vsi opravka. BECA je namreč odbor za boj proti raku. Ustanovljen je začasno in počasi končujemo z delom. Res smo si prizadevali nastaviti celovito in usklajeno strategijo. Resolucija bo pripravljena do konca jeseni, nato nas čakata še plenarna razprava in glasovanje.

Veliko pozornosti posvečate tudi temam, ki zadevajo mlade. Na evropskem prizorišču ste ena izmed mlajših političark, a verjetno zato niste deležni drugačne, pokroviteljske obravnave starejših kolegov – ali pač?

Na evropski ravni ne, na nacionalni pač. Tega si ne jemljem k srcu, ker to pove vse o njih, o meni čisto nič.

Sestava tega sklica EP je precej drugačna od preteklega, je kar konkretno pomlajena. So mladi končno spregledali in se zavedajo pomena politične angažiranosti ali pa morda doslej k odločanju niso bili pripuščeni?

Rekla bi, da bolj to zadnje. Iz lastnih izkušenj in po veliko pogovorih z dijaki in študenti menim, da mladi glasujejo za mlade, ker nam bolj zaupajo, se z nami poistovetijo. Bližje smo jim, ker bolje poznamo njihove težave, predvsem pa zato, ker povečini znamo bolje komunicirati z njimi.

Tudi poslanska skupina Renew Europe, ki ji pripadate, je razmeroma mlada skupina, ki nadaljuje tradicijo nekdanje skupine ALDE evropskih liberalcev. Kako teče sodelovanje s poslanskimi kolegi znotraj skupine in z drugimi političnimi skupinami?

V bistvu je mlado le ime, saj razen francoske delegacije Renew Europe sestavljamo več ali manj članice ALDE. Odlično se razumem z vsemi iz naše skupine in zelo dobro tudi z veliko večino iz preostalih, če odštejem dve skrajni, ECR in zlasti ID, ki zaradi povečini zelo drugačnih stališč niti nista del procesov. Z njimi – no, vsaj s slednjimi – očitno raje sodeluje neka druga slovenska stranka.

Menite, da še obstajajo pravi liberalci, glede na to, da je tudi iz ust evropskih poslancev iz liberalnih skupin slišati vedno več nestrpnosti do drugače mislečih? Argument, da gre za opozarjanje, je težko sprejeti.

Obstajamo in veliko nas je. Ne vem, o katerih evropskih poslancih govorite, jaz ne poznam nobenega iz liberalne skupine, ki bi bil nestrpen do drugače mislečih. Verjetno ste pojem nestrpnosti zamešali z nestrinjanjem in opozarjanjem na kratenje temeljnih pravic in kršenje vladavine prava. Liberalne skupine že po naravi zajemajo različno misleče. V Renew Europe so ekonomsko gledano mnogi zelo na desni, drugi bolj na levi, toda stališča glede temeljnih svoboščin ter pravic in vladavine prava imamo vedno identična. Ne gre niti za to, da bi bili nestrpni do konservativnih ljudi, pač pa nastopamo proti uzurpaciji držav koruptivnih voditeljev, ki jih žene sovraštvo. Pri tem niti nismo edini. V Evropskem parlamentu se lepo vidi, da je takšna politika odklon in ne norma, tako desno- kot levosredinske stranke z večino okoli 80 odstotkov takšno politiko obsojajo in zavračajo. Največji trik teh populističnih strank je, da se predstavljajo kot zastopniki tradicionalnih vrednot, a so v resnici njihova negacija v vsem svojemu cinizmu.

Kje vidite mesto mladih v Konferenci o prihodnosti Evrope? So dovolj zastopani, slišani? Bo konferenca prinesla želene rešitve in spremembe?

Ne razumem, kako lahko svoje poglede o prihodnosti pri nas razlagajo 75-letniki in več. Z vsem dolžnim spoštovanjem, a če se pogovarjamo o prihodnosti, bi moralo biti logično, kdo naj ima glavno besedo. In v Konferenci o prihodnosti Evrope bi absolutno v ospredju morali biti mladi. Seveda upam, da bo projekt prinesel želene spremembe, a ideje o približevanju EU ljudem so se že prevečkrat razblinile, da bi si to tudi upala napovedati.

V novi finančni perspektivi je veliko več denarja namenjenega tudi programu Erasmus+. Vi ste bili poročevalka v senci pri sprejemanju programa Evropske solidarnostne enote, ki mladim omogoča prostovoljno delo za neprofitne organizacije po vsej Evropi. Kakšne priložnosti se v prihodnje torej odpirajo mladim?

Vesela sem, da sem tudi z lastnim delom dosegla, da bo Evropska solidarnostna enota okoli 350.000 mladim omogočala sodelovanje v solidarnostnih misijah. Mislim, da se zdaj pa res vsi zavedamo pomena prostovoljstva. Pri Erasmusu in solidarnostnih enotah je ključna dostopnost. Znanje in izobraževanje ne smeta postati izključna domena tistih, ki si ga lahko privoščijo.

Kaj bi pri svojem delu izpostavili, kaj počnete najraje, kaj so vaši največji uspehi?

Med meni osebno najpomembnejšimi uspehi so izdatno povečanje mladim namenjenih sredstev, priprava in – upam – skorajšnje sprejetje aktov o digitalnih storitvah in trgih, pa tudi priprava resolucije o krepitvi Evrope v boju proti raku. To so zakonodajne rešitve, pri katerih sem aktivno sodelovala, tudi kot poročevalka v imenu Renew Europe. Največ veselja pa mi pri delu prinaša stik z ljudmi, v idealnih razmerah na terenu, po novem se zadovoljim tudi z virtualnim. Ponosna sem na to, da ostajam prizemljena, dostopna, nasmejana in preprosta Irena. Iskreno verjamem, da naše delo zahteva veliko empatije, razumevanja in altruizma, pa tudi trdega dela, nenehnega učenja in vztrajnosti.

Pred kratkim ste postali tudi mama. Žal se še vedno ne dogaja pogosto, da političarke v času mandata zanosijo, je tako zaradi relativno majhnega števila mlajših političark ali bolj zaradi neurejene zakonodaje na tem področju?

Prvo je tudi posledica drugega. Eno je, če si otrok ne želijo, toda žal se marsikatera ženska, pa ne le v politiki, boji imeti otroka zaradi službe. To je nesprejemljivo. Vsem ženskam in delno moškim bi, ne glede na funkcijo, moral pripadati porodniški dopust; vsak(a) zase naj se potem odloča, ali in koliko ga bo koristil(a). V Evropskem parlamentu nas je v tem mandatu že kar precej mamic, to me resnično veseli. Ženska s kariero ni slaba mati in ženska, ki je mati, ni slaba uslužbenka. Pika.

Pred vami je še druga polovica mandata. Kakšne so vaše prioritete dela v bodoče? Katere so teme in problematike, ki bi jih želeli pri svojem delu nasloviti in nanje imeti vpliv?

Prioritete bodo v večji meri ostale enake. Znotraj odbora za kulturo si bom prizadevala dobiti čim večjo vlogo pri aktu medijske svobode, ki ga nujno potrebujemo, če želimo, da se EK na razmere, kot so v STA, lahko preneha odzivati le z večno zaskrbljenostjo in neuslišanimi pozivi. V odboru za okolje pa utegnem dobiti poročevalstvo v senci za Socialni podnebni sklad.

Glede na to, da ste bili prej novinarka, me zanima, kako se zdaj počutite, ko vam drugi novinarji postavljamo vprašanja? Vam je kdaj neprijetno? Ali ste se že navadili biti na drugi strani in vas nobeno vprašanje ne more več vreči iz tira?

Na začetku je bilo nenavadno, a to je že zdavnaj minilo. Nikoli pa mi ni bilo neprijetno govoriti z novinarji. Iz tira me kvečjemu vržejo kakšni odgovori tistih, ki mislijo, da jim nihče nič ne more in da vse vejo, ker nas zaradi takih ljudje mečejo v isti koš. Sama se vedno potrudim odgovoriti točno na tisto, kar se me vpraša, ne ovinkarim in če nečesa ne vem, to povem, ker to ne pomeni, da nimam pojma, ampak da bleferka pa res ne bom. Dovolj jih imamo v naši državi.

Objava: Reporter, 11. oktober 2021

Članek je dostopen TUKAJ.

Evropska poslanca Klemen Grošelj in Irena Joveva iz vrst LMŠ/RENEW EUROPE sta se odzvala na skrajno neprimeren tvit predsednika Vlade Republike Slovenije Janeza Janše. V njem osebno žali in diskreditira poslanke in poslance Evropskega parlamenta, med drugim tudi vidne pokojne člane ALDE.

 

Skupen odziv Klemna Grošlja in Irene Joveve :

“Evropska poslanca Irena Joveva in Klemen Grošelj najostreje obsojava in zavračava vsebino tvita predsednika vlade Republike Slovenije, s katerim je osebno žalil in sramotil kolegice in kolege evropske poslance ter vidne pokojne člane stranke ALDE.

Še posebej zavračava antisemitsko sporočilo, ki ga vsebuje premierjeva objava, in pomanjkanje osnovne človeške pietete do nedavno preminulega, v EU cenjenega ter spoštovanega predsednika stranke ALDE, Hansa van Baalna. Gre za nizkotno in podlo dejanje tako za predsednika vlade kot za hkrati predsedujočega Svetu EU, kar se odseva tudi v precedenčnem odzivu predsednika Evropskega parlamenta Davida Sassolija.

Ob tem želiva še poudariti, da širjenje teorij zarot ne bo odvrnilo evropskih poslancev od ugotavljanja resnih kršitev vladavine prava v Sloveniji.”

V aktualni številki Reporterja lahko na šestih straneh preberete izčrpen intervju z evropsko poslanko Ireno Jovevo, v katerem ocenjuje prvo polovico mandata, kritično izpostavlja izzive, ki čakajo Evropo, komentira trenutno politično in družbeno stanje v Sloveniji, spregovori pa tudi o izzivih materinstva v kontekstu politične kariere, ciljih za drugo polovico mandata in o tem, ali jo kakšno novinarsko vprašanje kdaj vrže iz tira.

»Iz tira me kvečjemu vržejo kakšni odgovori tistih, ki mislijo, da jim nihče nič ne more in da vse vejo, ker nas zaradi takih ljudje mečejo v isti koš. Sama se vedno potrudim odgovoriti natančno na tisto, kar se me vpraša, ne ovinkarim in če nečesa ne vem, to povem, ker to ne pomeni, da nimam pojma, ampak da bleferka pa res ne bom. Dovolj jih imamo v naši državi.«

Joveva je v odgovoru na vprašanje o medijih v povezavi s tem, da »desnosredinski vladi očitajo onemogočanje delovanja STA«, izpostavila, da se aktualne vlade ne da označiti kot desnosredinske ter da ne gre za očitke o onemogočanju STA, temveč za jasna prizadevanja, da si jo podredijo ali uničijo.

Tudi sicer je dobršen del intervjuja namenjen stanju svobode medijev v Sloveniji, od strankarskega financiranja medijev, ki izvajajo propagando, namenjeno izključno diskreditaciji političnih nasprotnikov, do dejstva, da dogajanje podrobno spremljata tako Evropska komisija kot delovna skupina Evropskega parlamenta. Ta bo čez nekaj dni prišla v Slovenijo, kar z vidika ugleda države ni dobro, je dejala Joveva: »Koristilo tudi ni, da je aktualni premier na zaslišanju v Evropskem parlamentu s precej bizarnim nastopom pokazal, da pravzaprav nima argumentov za sporne ukrepe. Kot vem, bo delovna skupina opravila razgovore z različnimi deležniki in pripravila poročilo. Kaj sledi, bo odločila večina v Parlamentu.«

Po mnenju poslanke želi aktualna vlada s svojimi potezami Slovenijo v popolnosti preoblikovati v iliberalno demokracijo, zaradi česar izgubljamo dobršen del spoštovanja, a da je vendarle vsem jasno, kdo je odgovoren za to. Predsedovanje Slovenije Svetu EU je medtem ocenila kot politično neuspešno, vendar dodala, da je Slovenija uspešna tam, kjer vlada nima velike vloge; torej na tehnični ravni, kjer v okviru predstavništva delujejo diplomati in strokovnjaki.

O največji grožnji EU, ki po njenih besedah prihaja od znotraj, pa je povedala:

»Populisti cinično vzbujajo strah, izkoriščajo zgodovinske travme, namenoma delijo narod brez osnovne spodobnosti, zgolj zaradi sle po oblasti in moči. Morda se vam zdi to pretirano, vendar je EU zaradi oblasti na Madžarskem in na Poljskem, v manjši meri tudi pri nas in v Bolgariji, na resni preizkušnji. Zdaj, ko je Evropska komisija pod vztrajnim pritiskom Evropskega parlamenta končno bolj asertivno nastopila proti kršenju vladavine prava, so se napetosti le še povečale. Seveda si ti režimi prizadevajo to predstaviti kot obrambo krščanske Evrope, suverenost lastne države, družinske vrednote, a to je preusmeranje pozornosti. Niti ne gre za konservativne vrednote nasproti liberalnim. Gre preprosto za avtoritarizem nasproti liberalni demokraciji.«

Zelo jasno je odgovorila tudi na vprašanje, ali še obstajajo pravi liberalci »glede na to, da je tudi iz ust evropskih poslancev iz liberalnih skupin slišati vedno več nestrpnosti do drugače mislečih«.

»Verjetno ste pojem nestrpnosti zamešali z nestrinjanjem in opozarjanjem na kratenje temeljnih pravic in kršenje vladavine prava. Liberalne skupine že po naravi zajemajo različno misleče. V Renew Europe so ekonomsko gledano mnogi zelo na desni, drugi bolj na levi, toda stališča glede temeljnih svoboščin ter pravic in vladavine prava imamo vedno identična. Ne gre niti za to, da bi bili nestrpni do konzervativnih ljudi, pač pa nastopamo proti uzurpaciji držav koruptivnih voditeljev, ki jih žene sovraštvo. /…/ Največji trik teh populističnih strank je, da se predstavljajo kot zastopniki tradicionalnih vrednot, medtem ko so v resnici njihova negacija v vsem svojemu cinizmu.«

Poslanka je spregovorila tudi o svojih aktivnostih v prvi polovici mandata in načrtih za naprej. Sodelovala je pri več kot ducatu poročil in bila del ožje fokusne skupine, kjer so na predlog predsednika Davida Sassolija pripravili predloge reform Evropskega parlamenta. Trenutno največ pozornosti posveča področjem medijev, kulture, okolja, zdravja ter temam, ki zadevajo mlade, pri čemer želi predvsem dosegati pričakovanja ljudi.

Znotraj odbora za kulturo si bo prizadevala »dobiti čim večjo vlogo pri aktu medijske svobode, ki ga nujno potrebujemo, če želimo, da se Evropska komisija na razmere, kot so v STA, lahko preneha odzivati le z večno zaskrbljenostjo in neuslišanimi pozivi«.

Joveva je med drugim še izrazila zadovoljstvo, da je tudi z lastnim delom dosegla, da bo za programe mladih v prihodnjih letih namenjenih več sredstev. Glede Konference o prihodnosti Evrope pa je izrazila upanje, da bo projekt prinesel želene spremembe, a da so se ideje o približevanju EU ljudem že prevečkrat razblinile, da bi si to tudi upala napovedati.

»Ne razumem, kako lahko svoje poglede o prihodnosti pri nas razlagajo 75-letniki in več. Z vsem dolžnim spoštovanjem, a če se pogovarjamo o prihodnosti, bi moralo biti logično, kdo naj ima glavno besedo. «

Intervju si lahko v celoti preberete v aktualni številki revije Reporter, ki je že naprodaj.

 

 

V tretji številki revije Visions for Europe (Vizija za Evropo) lahko na štirih straneh preberete intervju z evropsko poslanko Ireno Jovevo na tematiko EdTech oz. izobraževalne tehnologije in njene prihodnosti v Evropi. Zakaj se v luči pandemije temu področju namenja še več pozornosti? Intervju je potekal v angleškem jeziku, prevod pa si lahko preberete spodaj. 

Vprašanje 1: Sektor izobraževalne tehnologije (EdTech) je ključnega pomena za prihodnost naših otrok in Evrope.
o Kaj bi lahko Evropa storila za spodbujanje sektorja EdTech?

Sektor je bil zrel za revolucijo že veliko preden nas je svetovna pandemija vse prisilila k vsakodnevni uporabi virtualnega prostora. To turbulentno obdobje je prehod na spletno učenje zgolj pospešilo. Kljub negativnemu vplivu izbruha covida-19 na gospodarstvo je začelo povpraševanje po EdTechu naraščati, in sicer kot rezultat naraščajočega povpraševanja po e-učenju, virtualnih učilnicah in drugih rešitvah digitalne tehnologije za neprestano izvajanje izobraževalnega procesa. Nenadne prilagoditve v izobraževalnih sistemih in procesih spodbujajo zainteresirane strani k vlaganju v sodobne tehnologije in k prilagajanju razvijajoči se tehnološki krajini v izobraževalnem sektorju.

Mislim, da je Evropa potrebovala ta udarec pandemije, ki nas je prisilil, da dodobra premislimo, kakšna bo prihodnost izobraževanja. V Evropski uniji smo podprli Akcijski načrt za digitalno izobraževanje 2021-2027. Zgraditi moramo evropsko partnerstvo za izobraževanje, ki združuje države članice, evropske institucije in različne zainteresirane strani v izobraževanju. Seveda ob sočasnem zavedanju, da digitalno izobraževanje nikakor ne nadomešča učiteljev, ampak gre zgolj za nabor orodij, ki lahko pomagajo povečati kakovost in inovativnost izobraževanja ter učenja v digitalni dobi.

Vprašanje 2: V času pandemije šolanje na domu pogosto ni bilo uspešno zaradi tehnologije.
o Kaj smo se iz tega naučili?

V času pandemije smo se veliko naučili, tudi o pomanjkljivostih, ki jih predolgo časa nismo ustrezno naslavljali ali pa smo jih celo spregledali.

Velik izziv so predstavljali nerazpoložljivost in pomanjkanje upravljanja tehnološke infrastrukture ter iskanje pravega ravnovesja med zaslonom in časom brez zaslona. Pandemija je še dodatno poglobila družbeno obstoječe vrzeli ter najbolj prizadela tiste iz socialno ogroženih okolij. Pomanjkanje dostopa do ustrezne tehnologije je učencem onemogočalo dostop do izobraževanja, vlade pa niso bile pripravljene takoj zadovoljiti teh potreb učencev, saj so bile izgubljene pri iskanju načinov za spopadanje s pandemijo in z zdravstveno krizo. Tudi delo institucij EU je bilo nekaj časa moteno, ker prav tako niso bile pripravljene na prehod na spletno delo.

Svet je marca letos razpravljal o vprašanjih, kot so organiziranje virtualnega učenja in poučevanja, nadgradnja obstoječih sistemov informacijske tehnologije, zagotavljanje poštenega dostopa do izobraževanja in usposabljanja brez ogrožanja kakovosti ter zagotavljanje različnih vrst prilagojene podpore študentom, učiteljem in družinam. Na vseh teh stvareh bi morali delati že zdavnaj, saj ni bilo mogoče vse vzpostaviti vsega naštetega ob sočasnem obvladovanju pandemije ter vzporednem zagotavljanju podpore in nadgradnje sistemov v vseh evropskih regijah. Na primer: Po podatkih Eurostata je imela EU28 povprečno 89 odstotkov dostopa do interneta v gospodinjstvih (v raziskavo je bilo vključeno tudi Združeno kraljestvo), potem pa so bile tu še države članice, kot je Bolgarija, le z 79 odstotki v primerjavi s 97 odstotki na Nizozemskem. V Franciji pet odstotkov učencev sploh ni imelo dostopa do interneta ali računalnikov. Digitalno vrzel med državami članicami in znotraj njih je treba premostiti hitreje, enakovreden dostop do tehnologije pa postaviti kot prednostno nalogo, za primer, če se bomo morali kdaj znova poslužiti spletnega izobraževanja. Mnogi otroci so zaradi pandemije izgubili dostop do zdravih obrokov. Približno 15,5 odstotkov učencev v EU živi v prenatrpanih domovih, kar je še dodatno oteževalo njihov učni proces. Starši so bili pogosto preobremenjeni in prezaposleni z usklajevanjem domače pisarne in podporo otrokom pri njihovem izobraževanju od doma. Zato bi moralo otroško jamstvo EU, ki smo ga podprli, pomagati pri izkoreninjenju revščine otrok. Prehod na šolanje na domu ni bila lahka naloga. Komisija je za spodbujanje inovacij v izobraževanju organizirala vseevropski hackathon, Impact EdTech. Znova se je vzpostavila ideja o evropski izobraževalni platformi in delamo na idejah za iskanje varnih načinov za opravljanje izpitov na daljavo. Države članice so po vzoru Estonije delile svoje najboljše prakse kariernega vodenja na daljavo, ki so ga zagovarjale še pred pandemijo in so s tem samo nadaljevali nadgrajevanje obstoječih programov, čeprav so ljudje tudi takrat raje imeli osebna srečanja.

Nekateri projekti izmenjave, kot sta ERASMUS+ in Evropska solidarnostna enota (ESC), so bili močno prizadeti, saj temeljijo na bivanju v tujini. Ko sem delala na prenovi programa ESC, smo poskrbeli, da bo naslednji program bolj odporen, da smo vključili klavzulo o višji sili in študentom, katerih program je bil prekinjen, omogočili, da ga nadaljujejo. Zaradi pandemije smo se marsičesa naučili po težji poti, vendar smo pridobili veliko dobrih lekcij. Vedno radi poudarjamo, da nikogar ne puščamo za sabo. Pandemija pa je pokazala, da so najbolj ranljivi tisti, ki se običajno izgubijo v krizah, kot je bila ta, zato moramo okrepiti vsa svoja prizadevanja, da v bodoče res nikogar ne pustimo za sabo.

Vprašanje 3: Mnoge države opažajo nov porast okužb z virusom covid-19.
o Kako bi se lahko Evropa pripravila na šolanje na daljavo med novo možno zaporo?

Študija Inštituta za javno politiko in upravljanje je pokazala, da je odporen izobraževalni sistem tisti, ki se lahko prilagodi in preoblikuje ob stiskah. Ker nobena država članica ni imela strategije za zmanjševanje posledic nesreč in njihovega vpliva na izobraževalne sisteme, bi si morali v prihodnje prizadevati za usklajen sistem, ki bo okrepil sodelovanje med ustreznimi zainteresiranimi stranmi. To pomeni, da potrebujemo dostopen pretok znanja, praks in medsebojnega učenja glede kontinuitete izobraževanja v času krize. Načrtovano evropsko središče za digitalno izobraževanje (predstavljeno v Akcijskem načrtu za digitalno izobraževanje) bi lahko služilo kot platforma za komunikacijo ter kot središče razvoja novih rešitev in pristopov, ki učinkovito združujejo navadno izobraževanje v učilnici ter virtualno izobraževanje.

Šole, ravnatelji in učitelji bi morali začeti delovati po načelih upravljanja s hitrim odzivom in veliko mero fleksibilnosti ter prilagajanja potrebam učencev. Uspeh bo v veliki meri odvisen od učiteljev in njihove pripravljenosti prilagoditve ustreznim pedagoškim in digitalnim veščinam ter njihovi sposobnosti, da v času spletnega učenja na daljavo ohranijo pozornost in motivirajo svoje učence. Hkrati moramo spodbujati in ohranjati duševno zdravje mladih, zlasti tistih, ki se soočajo z neenakostmi.

Pandemija nam je pokazala, da obstaja pomanjkanje razpoložljivih orodij za spletno učenje in pomanjkanje spretnosti uporabe digitalnih tehnologij. Vlagati moramo v tehnološko infrastrukturo in inovacije, ki bi morale podpreti zapolnitev digitalne vrzeli in zagotoviti dostop do izobraževanja za vse družine. Financiranje na ravni EU je treba ponovno pretehtati in ponovno prednostno prerazporediti. Sredstva iz instrumenta za okrevanje in odpornost se lahko uporabijo tudi za digitalno preoblikovanje izobraževalnih sistemov, vendar je odvisno od držav članic, ali bodo ta stredstva res uporabile za izobraževalni sektor. Morale bi ga!

Vprašanje 4: ZDA in Kitajska vlagajo velike vsote denarja v tehnologijo, zlasti v EdTech.
o Jim Evropa še vedno lahko konkurira v EdTech sektorju, je naš izobraževalni sistem sploh konkurenčen?

Na poti inovatorjev in EdTech podjetij stoji veliko izzivov, ki jim je treba posvetiti pozornost, da bi lahko Evropa izdelala bolj kakovostne rešitve za boljšo podporo evropskim učencem in učiteljem. Eden od izzivov je ta, da je posamezen izobraževalni sektor vsake države precej majhen, obenem pa vsak deluje na drugačen način. Obstajajo javni in zasebni sistemi z različnimi izpiti. V EU je izobraževanje še vedno v pristojnosti države članice. Verjetnost, da bi bilo to področje poenoteno, kot je v ZDA ali na Kitajskem, je majhna. Namesto da bi EdTech podjetje pridobilo eno odobritev za izobraževalni sistem, kot je to praksa v ZDA, mora to podjetje v Uniji zaprositi za 27 dovoljenj. To predstavlja ogromno oviro za vsakogar, ki bi si želel narediti resnično velik vpliv na evropskem izobraževalnem prostoru.

EdTech sektor potrebuje ustrezno podporo in naložbe za uspeh. Prebrala sem, da je bilo lani manj kot tri odstotke vseh svetovnih izdatkov v izobraževanju, namenjenih digitalni tehnologiji. Po napovedih HolonIQ se bo to v naslednjih petih letih povečalo zgolj na pet odstotkov. To pomeni, da obstaja veliko prostora za izboljšave. Evropa lahko tekmuje v sektorju EdTech, ker morajo evropska EdTech podjetja  že od prvega dne razmišljati in delovati mednarodno. Brez mednarodnega dosega je nemogoče postati “samorog (unicorn)”. Samorog je zasebno podjetje, katerega cena je ocenjena na več kot milijardo dolarjev. Izraz samorog se večinoma pripisuje startup podjetjem. Zato morajo evropska podjetja in startupi začeti ta mednarodni proces že na samem začetku svoje dolge poti. Medtem ko se njihovi ameriški in kitajski konkurenti osredotočajo izključno na domači trg, evropski EdTechi razmišljajo širše. Da bi dolgoročno uspeli kot akter na svetovnem trgu, morajo že od samega začetka razmišljati globalno.

Zagotovo še vedno velja, da imajo naši prezaposleni učitelji radi pripomočke, ki jim prihranijo čas. Vendar prava vrednost tehnologije izhaja iz njene sposobnosti, da pomaga učencem in odraslim, da se naučijo več in hitreje. Čeprav učenci/dijaki/študenti običajno niso neposredni kupec izobraževalne tehnologije, se vlade in korporacije vse bolj zavedajo, da lahko tehnologija pospeši učenje. Zato je bilo leta 2019 ustanovljeno Evropsko združenje EdTech, katerega cilj je sodelovati pri povečanju čezmejnega povezovanja in inovativnosti v izobraževanju v Evropi, da bi dosegli bolj kakovostno, celostno in dostopno izobraževanje za vse.

Vprašanje 5: Pravkar ste postali mati.
o Kako si predstavljate prihodnost izobraževanja svojih otrok v Evropi?

Imam novorojenko, ki me vsak dan veliko nauči o življenju in svetu.

Zanjo bi si želela enako kot želim današnjim otrokom – da rojstni kraj ne določa kakovosti izobraževanja, ki ga bo otrok dobil, in njihovih poklicnih možnosti v prihodnosti.

EU bi morala imeti pri izobraževanju več pristojnosti, kot jih ima sedaj. Verjamem, da smo se iz pandemije naučili nekaj dobrih lekcij, na primer, da lahko učenci en dan v tednu ostanejo doma in na ta način sledijo svojemu učnemu načrtu, ali pa imajo morda doma kakšne ustvarjalne naloge s svojimi sorodniki. Človeškega stika nikoli ni mogoče nadomestiti in prepričana sem, da otroci zrastejo v bolj socialne osebe v učilnicah, ob neposrednih stikih z drugimi otroki. To je za njihovo socializacijo neizogibno in jih pripravlja na življenje v družbi. Želim si enotnega učnega načrta izobraževanja o evropskem državljanstvu, kjer se bo tehnologija uporabljala za pogovore z učenci iz vse Evrope in za izmenjavo znanja, spretnosti ter idej. Digitalne spretnosti je treba spodbujati že od malih nog, saj je otrokova ustvarjalnost zelo pomembna za rast osebnosti. Sama sem ljubiteljica jezikov in upam, da se bo v bodoče v šolah učilo več jezikov, saj je jezikovna raznolikost ena lepših posebnosti Unije. ERASMUS+ in ESC bosta še vedno zelo priljubljena programa. Vsak učenec pa se bo imel priložnost učiti v tujini ter iz prve roke videti in doživeti, kaj pomeni Evropa. Znanje in izobraževanje morata biti dostopna vsem in ne smeta postati izključna domena tistih, ki si ga lahko privoščijo. Upam, da se bomo še naprej osredotočali na vseživljenjsko učenje, poklicne spretnosti, programe izmenjave, prekvalificiranje in nadgrajevanje, hkrati pa bomo izobraževanje ustvarili bolj vključujoče za vse.

Vprašanje 6: Če bi imeli eno željo …
o Če bi lahko spremenili eno stvar v EU, kaj bi to bilo?

Izbrala bi dve stvari, ki zadevata delovanje institucij: znebila bi se pravila soglasja v Svetu in imela bi en sam sedež Evropskega parlamenta.

Problem soglasja je, da so številne pomembne odločitve blokirane zaradi ene ali dveh vlad illiberalnih demokracij ali manjših političnih vprašanj posamezne države članice. En sedež Evropskega parlamenta pa bi nam prihranil veliko časa in denarja, ki bi ga lahko uporabili za druge namene.

Vprašanje 7: Na podlagi naslova naše revije …
o Kakšne druge vizije imate za Evropo?

Na kratko: več Evrope in manj nacionalizma. Pandemija je pokazala, da se ena država sama ne more spoprijeti s takšnimi globalnimi izzivi, predvsem, ker bolezni in nesreče ne poznajo meja. S skupnimi močmi in znanjem smo ustvarili močan odziv. Računam na manj neenakosti in Evropo, ki je vodilna v svetu na področju rasti, priložnosti, inovacij in napredka. Da bo Evropa srečen in varen kraj za življenje vseh. Moja vizija je bolj združena Evropa, ki ima močnejši glas v svetu. Upajmo, da bo tudi Zahodni Balkan del EU in bo s tem uspešno zaključen še en evropski projekt. Da bomo skupaj cenili in praznovali naše raznolikosti ter se učili drug od drugega. Želim si Unijo, ki je bližje svojim državljanom, kjer so oblikovalci politik pravi predstavniki svojih državljanov. Konferenca o prihodnosti Evrope je korak v pravo smer, vendar je treba narediti še veliko. Želim si več mladih političnih voditeljev, saj so za vodenje evropskega projekta potrebne nove ideje in energija. Želim si, da lahko z vsakodnevnim sodelovanjem dosežemo boljšo Evropo za nas vse.

V sredo, 29. septembra 2021, se je evropska poslanka Irena Joveva kot gostujoča govornica na daljavo udeležila spetnega sprejema Evropske zborovske zveze (European Choral Association – Europa Cantat), kjer so predstavili dosedanje dosežke in prihajajoče projekte. 

Evropska poslanka Joveva je v svojem nagovoru izpostavila, da jo veseli, da se razprava o kulturi še vedno ohranja, še posebej v teh časih: »Umetnost je veliko več kot le fizični vidik ustvarjalnosti. Umetnost je tudi glasba. Med zaprtjem javnega življenja smo vsi videli, da je to združujoča sila. Ne samo, da združuje, ampak lahko tudi povezuje različne kulture, vere…«

V nagovoru je Joveva omenila tudi festival Europa Cantat, ki je letos v hibridni obliki potekal v Ljubljani. Po mnenju poslanke so tovrstni dogodki tudi dokaz, kako pomembni so koncerti in dogodki v živo, kako pomembno je umetnost začutiti iz prve roke. Je bila pa ta hibridna oblika po njenem mnenju tudi priložnost, da so festival približali poslušalcem, ki običajno na takšne dogodke ne pridejo.

Vsi pojemo, saj nam to prinaša fizične, psihološke, izobraževalne in tudi socialne koristi, je zapisano na spletni strani organizatorjev sprejema. Evroposlanka je zato svoj nagovor sklenila s prošnjo, naj s petjem nadaljujejo in s tem širijo pozitivne vibracije skozi glasbo in kulturo. »Zemlja brez umetnosti je samo eh. (Earth without art is just eh).«

Evropska zborovska zveza je neprofitna organizacija oziroma mreža organizacij, zborov in posameznikov na področju kolektivnega petja v Evropi, katere namen je prispevati k medsebojnemu razumevanju med evropskimi narodi, njihovo glasbo, jeziki in kulturnim življenjem. S svojim članstvom predstavljajo več kot 2,5 milijona pevcev, vokalnih voditeljev/dirigentov, ustvarjalcev/skladateljev, vzgojiteljev/učiteljev in menedžerjev v več kot 40 evropskih državah.

Ali tudi vi obožujete sponzorirane oglase, ki vam jih vedno znova prikazujejo spletne platforme in za katere imate občutek, da vam sledijo s ciljnim oglaševanjem? Verjetno nisem edina, ki ji gre to blazno na živce. V nadaljevanju zapisa vam bom razložila, kaj sem storila za to, da se to področje uredi.

A moram iti lepo po vrsti. Začela bom s številkami …

  1. O toliko amandmajih smo glasovali na tokratnem odboru za kulturo.
  2. Toliko jih je bilo pri Aktu o digitalnih storitvah.
  3. Toliko pa jih je bilo pri Aktu o digitalnih trgih.

O teh številkah govorim malo zato, ker še nikoli v tem mandatu nismo glasovali o toliko amandmajih naenkrat, malo zato, ker sem pri oblikovanju omenjenih 773 neposredno sodelovala, zlasti pa zato, ker sta akta izredno pomembna.

Pri poročilih za oba sem bila poročevalka v senci. To pomeni, da sem za svojo skupino – Renew Europe – spremljala poročilo, vložila amandmaje, jim določila indikacije glasovanj in se pogajala s poročevalci drugih skupin za končni tekst v obliki skupnih, kompromisnih amandmajev.

Zakonodajna predloga vzporedno sooblikujejo tudi na drugih odborih, ki jih bomo nato združili v skupno stališče Evropskega parlamenta. Ločeno skupno stališče medtem iščejo še države članice v Svetu. Na koncu bomo ti dve stališči, torej predloge sprememb originalnega predloga Evropske komisije, na trialogih združili v zakon, ki bo zavezujoč na ravni celotne Unije.

Akt o digitalnih trgih (DMA) bo definiral in določil t.i. “gatekeeperje”, ki zaradi svoje velikosti (berite Google, Amazon, Apple) pogosto delujejo kot vstopna točka za najrazličnejša podjetja za celotno digitalno ekonomijo, ponujajo različne storitve ter hkrati uporabljajo podatke spletnih in poslovnih uporabnikov iz enega ali več segmentov platforme za konkurenčno prednost pri drugi njihovi ponudbi izdelkov ali storitev (Amazon, Google, Apple – pomislite na spletne iskalnike) ali pa imajo monopol/duopol za sam dostop manjših podjetij do uporabnikov (Googleplay, Apple AppStore).

Akt digitalnih storitev (DSA) pa vzpostavlja pravila ponudnikov storitev na spletu, ščiti temeljne pravice uporabnikov in omogoča enake konkurenčne pogoje v zapleteni strukturi obveznosti platform, opolnomočenju uporabnikov, transparentnosti algoritmov in prilagoditvi parametrov za širjenje vsebin na spletu, predvsem pa omogoča transparentnost oglaševanja in pravila za odstranjevanje nezakonite vsebine.

Zdaj pa k bistvu: za kaj gre? V grobem, za korenito spremembo pravil na spletu. Akta o digitalnih storitvah in trgih sta skrajno tehnična in precej zapletena, zato se ne bom spuščala v opisovanje, kaj vse obsegata, bom pa predstavila ključne poudarke našega odbora v povezavi s svojimi amandmaji.

Zakonodajna dokumenta se dopolnjujeta. Pri DMA bo večina pristojnosti prepuščena EU ravni, čeprav bodo države članice imele možnosti predlagati, katera platforma bi lahko bila označena kot “gatekeeper”, medtem ko bodo pristojnosti DSA v domeni držav članic prek t.i. Digitalnega koordinatorja; neodvisne agencije, ki bo bdela nad delovanjem spletnih velikanov pri njihovih praksah.

Ker so spletne platforme že zdavnaj postale javni prostor, je nujno uvesti jasna pravila, kar z aktoma tudi počnemo. Kaj bi torej moralo biti drugače po amandmajih, ki sem jih (uspešno!) dodala v besedilo glede oglaševanja?

Platforme morajo uporabnicam in uporabnikom, ki vam je prikazano oglaševanje, razkriti, zakaj ste ravno vi dobili ta oglas, zakaj ravno ta oglas in – najbolj pomembno – da ne smete biti po privzetem načinu podvrženi targetiranemu oglaševanju, razen, če v to vnaprej privolite. Pomembno mi je bilo tudi to, da bi imeli možnost sami odločati o podatkih, ki jih delite in si lahko sami nastavite parametre algoritmov. Po domače povedano, da lahko dejansko izbirate, kako se vam ‘prikazuje svet’.

Pri tem prikazovanju sveta je seveda pomembno ločevati med zakonitimi, nezakonitimi in škodljivimi vsebinami. Zakonitih vsebin se ne sme odstranjevati, sploh pa za to ne morejo biti pristojna podjetja. Nezakonite vsebine pa so trenutno le tri vrste: otroška pornografija, teroristične vsebine in avtorske pravice. Za vse tri imamo ločene zakonodaje, DSA pa bo za vsa omogočila horizontalna pravila.

Odločno sem proti, da bi te vsebine preverjali izključno avtomatski sistemi, algoritmi ali umetna inteligenca. Zato sem čez ves tekst (na koncu prav tako uspešno) dodajala, da mora do same blokade vsebine nujno priti s človeškim nadzorom. Dodala sem tudi, da morajo spletni velikani upoštevati jezik same države članice in imeti zaposlene moderatorje, ki znajo govoriti jezik te države, recimo v našem primeru slovensko. Brez dvoma si lahko to privoščijo.

V besedilih je še nekaj drugih zelo dobrih odločb, žal pa tudi nekaj zame nesprejemljivih, zato sem morala biti na koncu pri glasovanju vzdržana. Po eni bi namreč morale platforme odstraniti vse kopije neke nezakonite vsebine in preprečiti, da bi se ponovno pojavile. To pa bi pomenilo, da so platforme primorane v nadzor vseh objav, torej tudi v uporabo umetne inteligence, kar bi lahko vodilo v cenzuro zaradi napak. Druga določba pa govori o preprečitvi registracije blokiranih uporabnikov, kar je večinoma tehnično nemogoče, če pa bi bilo, bi to pomenilo konec anonimnosti na spletu.

Ostale dobre predloge sem seveda podprla in jih bom podpirala tudi v prihodnje. Želeli smo recimo doseči, da se medijem, ki so regulirani ali so samoregulirani, ne sme odstranjevati vsebin, saj so uredniško odgovorni. Imela sem sicer pomisleke, da bi se za to izjemo lahko skrivale skupine s slabimi nameni (na primer tuji kitajski ali ruski interesi, pa tudi medijske hiše v EU, podrejene politiki), ampak je dobro pretehtalo nad slabim. Platforme zaradi zlorab svojih sistemov prijav pogosto snamejo vsebine neodvisnih medijev, kar ogroža javno razpravo in dostop do informacij. Skupna pravila v zvezi z mediji bomo raje rešili pri prihajajoči zakonodaji na tem področju.

Še časovnica: Pričakujte, da bo zakonodaja na evropski ravni sprejeta v naslednjem letu in upam, da kmalu za tem tudi implementirana v nacionalno zakonodajo.

Začetni predlog Evropske komisije, ki ga z našim stališčem želimo spremeniti oziroma dopolniti, je bil sicer dober, a treba je bilo dodati dovolj zaščitnih določb, da ne bi prihajalo do takšnih in drugačnih zlorab. Predvsem me skrbijo države, kjer ni neodvisnih agencij in pravosodja, k(j)er so podvrženi političnim strankam, ki bi lahko dobro regulacijo zlorabile – sebi v prid, seveda. Upam, da bomo do sprejetja regulacije lahko rešili tudi to.

 

V petek, 24. septembra 2021, se je evropska poslanka Irena Joveva kot gostujoča govornica na daljavo udeležila dogodka “Skupna zgodovina nas združuje za prihodnost”. Ob mednarodnem dnevu miru so ob pomniku miru na Cerju pripravili tradicionalno druženje mladih z evropskimi poslanci. Med drugim je Joveva mladim sporočila, da poosebljajo esenco Evropske unije.

Gimnazija Nova Gorica, ki je v preteklem šolskem letu sodelovala v programu Šola ambasadorka Evropskega parlamenta (EPAS), je skupaj z II. Gimnazijo Maribor organizirala že tradicionalno druženje mladih z evropskimi poslanci ob praznovanju dneva miru in počastitve tridesetletnice samostojnosti Slovenije. V okviru praznovanja so učitelji-mentorji in dijaki Gimnazije Nova Gorica prejeli tudi prenosni pokal ter naziv Naj šola ambasadorka programa EPAS.

Evropska poslanka Joveva se je dogodka udeležila virtualno. V svojem nagovoru je izpostavila, da jo veseli, da so ravno dijakinje in dijaki nosilci projekta Meja in da s tem aktivno kažejo, kako je treba podirati takšne in drugačne meje: »Vi predvsem s strpnostjo, sprejemanjem drugačnosti in sobivanjem ob državni meji dokazujete, da je meja prepustna membrana.  S tem podirate marsikatere meje v miselnosti. Poosebljate esenco Evropske unije.« Po njenem mnenju so mladi glavni protagonisti prihodnosti in gonilo sprememb.

»Naslednje leto bo, po napovedih predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen, leto evropske mladine,« je dejala poslanka in dodala, da so bili v nedavnem nagovoru predsednice Komisije v ospredju prav mladi. V nadaljevanju je evroposlanka Joveva mladim čestitala za zmago v okviru programa EPAS. Zaželela jim je čim več radovednosti in neustrašnosti ter uspeha v novem letu programa Šola ambasadorka.

Celoten video nagovor si lahko ogledate spodaj:

Poleg evropske poslanke Irene Joveve so se pogovora z mladimi udeležili še Ljudmila Novak, Milan Brglez, Klemen Grošelj ter nekdanji evropski poslanec Lojze Peterle. Ob robu praznovanja so posadili drevo miru ter prisluhnili krajšemu kulturnemu programu.

Danes smo na Cerju s ponosom🤩 izročili pokal programa Šola ambasadorka Evropskega parlamenta #EPAS🏆🇪🇺 dijakom in…

Objavil/a Evropski parlament Slovenija dne Petek, 24. september 2021

Evropska poslanka Irena Joveva je ob letošnjem svetovnem dnevu Alzheimerjeve bolezni kot govornica sodelovala na nacionalni konferenci o stanju in izzivih na področju Alzheimerjeve bolezni v Sloveniji. Srečanje letos poteka pod geslom ozaveščanja javnosti, destigmatizaciji, zgodnejšemu prepoznavanju težav in zdravljenju demence. Na vse to je v svojem nagovoru opozorila tudi Joveva.

“V naslednjih približno osmih minutah mojega nagovora bo po svetu približno 160 ljudi zbolelo za demenco. To je podatek Svetovne zdravstvene organizacije, namreč: da se v svetu povprečno na vsake tri sekunde razvije en nov primer demence. Tri sekunde,” je na začetku ponazorila poslanka.

Alzheimerjeva bolezen je sicer zelo razširjena, saj v Sloveniji za njo trpi več kot 32.000 ljudi, na svetu pa več kot 49 milijonov. Alzheimer Europe je zato v svojem programu za leto 2021-2025 izpostavil področje ozaveščanja celotne družbe o tej ‘tihi epidemiji’. Demenca je kronična napredujoča bolezen možganov, ki lahko prizadene vsakogar, a približno dve tretjini vseh bolnikov z demenco ima Alzheimerjevo bolezen.

Kampanja Svetovne Alzheimer organizacije (ADI) je za letos izbrala slogan  ”diagnoza”, kajti več kot tri četrtine ljudi z demenco po vsem svetu, tudi v Sloveniji, še vedno živi brez postavljene diagnoze. Zgodnje odkrivanje težav in postavitev pravilne diagnoze je ključno, saj lahko prav v tem obdobju z ustrezno terapijo ublažimo simptome ter zajezimo napredovanje bolezni, hkrati pa se vsaj malo pripravimo na prihodnost.

Joveva je hkrati opozorila na dejstvo, da se je zaradi izolacije in zmanjšanih socialnih stikov med svetovno covid krizo stanje bolnikov z demenco poslabšalo: “Alzheimer Evrope je v začetku letošnjega leta pozval vse države članice, da bolnikom z Alzheimerjevo boleznijo in njihovim svojcem zagotovijo prioriteto pri cepljenju. Smrtnost zaradi okužbe z virusom covid-19 je bila pri njih zelo velika, saj so zaradi bolezni še bolj občutljivi in bolj dovzetni za virus.”

Pomembne pa se ji zdijo tudi posledice, ki jih okužba s covid virusom pušča pri ostalih starejših: “Raziskave so pokazale, da bodo po okužbi utrpeli poslabšanje kognitivnih funkcij.” Ob tem je zdravstvena kriza povzročila tudi  številne nepopravljive posledice zaradi ukrepov, ki so močno vplivali na bolne ljudi in njihove svojce.

“Ljudje s hujšo obliko bolezni se niti niso zavedali razmer, veliko bolj pa so bili obremenjeni njihovi svojci, saj so bili obiski skoraj nemogoči. Korona kriza še vedno razkriva vse razsežnosti oskrbe, ki jo potrebujejo bolniki z demenco in njihove družine. V domovih starejših so se razgalile potrebe po dodatnih kadrih za zdravstveno oskrbo in nego, v lokalni skupnosti pa se je izkazalo, da je veliko oseb z neprepoznano ali zgodnjo obliko demence, ki so doslej v skupnosti nekako zmogli, v času ukrepov in socialne izolacije pa številni potrebujejo pomoč, a je mnogi ne znajo ali niti ne zmorejo sami poiskati.”

Pandemije žal še ni konec, zato bo v prihodnje pomembno predvsem to, da zdravstveni sistem ostane delujoč tudi na vseh ostalih področjih – ne le za zdravljenje virusa covid-19. “Ključno bo, da primarna raven zdravstva deluje normalno, da ljudje pridejo do svojih osebnih zdravnikov, da se pravočasno zaznajo težave, opravijo preiskave, da se obišče specialiste in da se postavijo ustrezne diagnoze,” je dodala Joveva in nagovor sklenila z zahvalo vsem, ki si prizadevajo za priznanje demence kot prioritete v javnem zdravstvu in raziskovalnih dejavnostih Evropske unije.