Entries by Jasna Ružicki

Odnos mladih do alkohola in drog – projekt EPAS in Evrošola 2019/20

V petek 13. decembra je poslanka Evropskega parlamenta, Irena Joveva, sodelovala v izobraževalnem projektu Šola ambasadorka Evropskega parlamenta in Evrošola 2019-2020. Joveva je nastopila v vlogi članice strokovne ocenjevalne komisije. To so poleg poslanke Joveve sestavljale tudi Ada Hočevar in Sandra Radoš Krnel iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje ter predstavnica Evropskega parlamenta Slovenije. Strokovna […]

Cunami protestov zaradi kršenja človekovih pravic

Cunami protestov, je zavzel Latinsko Ameriko in Karibe. Med njimi tudi v državi Haiti. Haiti se v zadnjem letu pogreza v vedno večji kaos in vse hujšo humanitarno katastrofo. Barikade protestnikov, izpadi elektrike, pomanjkanje operativne vlade, onemogočen dostop pomoči, stopnjevanje nasilja. Žal ni zaznati volje oziroma zmožnosti, da bi država uresničila zahteve ljudi po njihovih […]

Obrazložitev glasovanja

Novo sestavo Evropske komisije sem podprla. Proces je bil (pre)dolg in želim si, da bi novoizvoljeni kolegij s svojim delom pričel čimprej. Zavedam se, da z novo komisijo kot celoto nihče ni povsem zadovoljen, a se hkrati zavedam tudi, da so komisarji odraz aktualnih vlad držav članic, ki so jih na to mesto v sklopu […]

“Temperatura planeta je zadnja leta višja kot kadarkoli doslej”

Na novemberskem plenarnem zasedanu Evropskega parlamenta v Strasbourgu, so poslanci med drugim razpravljali tudi o izrednih podnebnih in okoljskih razmerah. Pred konferenco Združenih Narodov (ZN) o podnebnih spremembah COP25, ki bo potekala v Madridu med 2. in 13. decembrom, je Parlament razpravljal o resoluciji o razglasitvi podnebnih in okolijskih izrednih razmer v Evropi in po […]

Obrazložitev glasovanja

Glasovala sem za Resolucijo Evropskega parlamenta o otrokovih pravicah ob 30. obletnici Konvencije OZN, saj poudarja, da bi morale biti pravice otrok v samem jedru politik. Resolucijo sem podprla, saj pozdravlja zavezo nove Komisije, da bo predstavila novo celovito strategijo o otrokovih pravicah. Resolucija tudi ponovno potrjuje vse aspekte varovanja otrokovih človekovih pravic, predvsem odpravo […]

“Unija potrebuje bolj koordiniran pristop reševanja in izkrcavanja beguncev in migrantov”

Evropska unija bi morala storiti vse, kar je v njeni moči, da se preprečijo nove tragedije v Sredozemlju na morju. Evropska poslanka Irena Joveva, je v nagovoru izpostavila, da je pomembno, da ne ostanemo pri besedah, ampak naredimo konkretne korake v smeri reševanja problematike. Vidimo, da je v Sredozemlju življenje izgubilo ogromno ljudi, o katerih […]

Turška ofenziva na severu Sirije

Enostransko turško vojaško posredovanje v severovzhodni Siriji predstavlja hudo kršitev mednarodnega prava, ogroža stabilnost in varnost celotne regije, povzroča nadaljnje trpljenje prebivalstva, ki ga je vojna že prizadela, in povzroča masovno preseljevanje civilistov. Ne smemo se pustiti izsiljevati Erdoganu. Ne bi smeli dopustiti, da varnostna vprašanja regije, ki je v neposredni bližini EU, določajo izključno […]

Obrazložitev glasovanja

Glasovala sem za resolucijo Evropskega parlamenta o osnutku uredbe Komisije o spremembi Uredbe (EU) št. 546/2011 glede ocene učinka fitofarmacevtskih sredstev na medonosne čebele, ki nasprotuje sprejetju osnutka uredbe Komisije in poziva Komisijo, naj osnutek uredbe umakne ter stalnemu odboru nemudoma predloži novega. Resolucija tudi poziva Komisijo, naj poskrbi, da bo novi osnutek temeljil na […]

Obrazložitev glasovanja

Glasovala sem za resolucijo Evropskega parlamenta o tujem vmešavanju v volitve ter dezinformacijah v nacionalnih in evropskih demokratičnih procesih, saj poudarja, da so svoboda govora in izražanja, varstvo zasebnosti in osebnih podatkov ter pluralnost medijev bistvo trdnih demokratičnih družb. Resolucija tudi poudarja, da je vmešavanje v volitve del širše strategije hibridnega vojskovanja tako, da odzivanje […]