Obljuba dela dolg!

In nedolgo nazaj sem vam obljubila objavo podrobnejših opisov posameznih členov Evropskega akta za svobodo medijev. Preden nehate brati, ker je “dolgočasno”: to pišem zato, ker se mi zdi pomembno, da dobite boljši vpogled in občutek, kaj točno poslanke in poslanci v Evropskem parlamentu delamo in kakšna je vsebina nekega zakona. Teh je seveda veliko, a omenjeni medijski je eden od ključnih v tem mandatu. Ker imam pri njem uradno pogajalsko vlogo, poznam ozadje vsake besede, da ne rečem črke. Pa bi skorajda lahko. Sooblikujem ga, skratka, od začetka do konca.

Danes se bom osredotočila na člena, o katerih smo veliko govorili tudi na včerajšnjem dogodku v Bruslju. Člena 6 in 24, ki govorita o obveznosti medijev – in držav – glede njihove transparentnosti.

Vsi vemo, da je vloga medijev v družbi bistvena. Prek njih dobivamo informacije, ključne za nadzor oblasti, odločitve na volitvah, državljansko participacijo in tako naprej. Nujni so za delovanje demokracije, vsi pa so (lahko) tarča (poskusov) nekih vplivov. Seveda ni nič narobe s tem, da vsak medij objavlja vsebine, ki jih želi. Ob upoštevanju osnovnih novinarskih in profesionalnih standardov, kakopak. Vi pa se odločate, komu – in koliko komu – zaupate. Svobode govora nihče ne želi omejevati, se pa najbrž vsi strinjamo: prav je, da se javno razkrije lastništvo teh medijev. Ravno zato, da vsi lahko sami kritično presodite, če je kaj v ozadju.

Transparentnost lastništva je Evropska komisija predvidela že v predlogu, v Evropskem parlamentu pa smo te obveznosti bistveno razširili. Mediji bodo morali:

  • javno objavljati in pojasniti vse lastniške povezave z drugimi podjetji,
  • razkriti, ali so (neposredno ali posredno) v lasti države,
  • razkriti, koliko sredstev prejmejo od državnega oglaševanja ali drugih javnih virov ter
  • razkriti vse morebitne povezave in finančne interese (do) politično izpostavljenih ljudi in njihovih ožjih sodelavk ali sodelavcev.

V praksi bo tako, da bi države članice morale pristojnemu regulatorju omogočiti, da vse te podatke vnese v javno dostopno podatkovno bazo, ki se bo potem združila v skupno, podatkovno bazo Evropske unije.

Drugi korak bo medtem na strani državnih organov oziroma podjetij v lasti države oziroma vseh javnih institucij, ki bodo morale vsa sredstva za oglaševanje, kupovanje storitev ali dobrin medijev deliti po transparentnih, objektivnih in nediskriminatornih kriterijih. Tu se namreč dogaja največ zlorab, ko nekateri mimo vseh pravil, nepravično, z državnim denarjem finančno krepijo medije, ki so jim blizu, ki (si) jih hočejo podrediti ali pa od njih želijo neke usluge.

Torej: vsak nakup bo moral biti javno razkrit, poleg tega pa vsebovati tudi kratko razlago, zakaj so se odločili oglaševati ravno na tem mediju ali portalu. Neki osnovni kriteriji, kot so doseg oglaševanja, ciljna skupina ali najboljša ponudba za storitev, preprosto morajo obstajati.

Zaradi velike količine teh podatkov smo se odločili, da bo moral nacionalni regulator za javnost narediti letni pregled vseh takšnih državnih nakupov. Konkretno bo šlo za letno poročilo vseh transakcij državnih podjetij po posameznih medijskih podjetjih. Regulator bo lahko v primerih sumov zlorab zahteval dodatna pojasnila in podatke od državnih podjetij, v primeru kršitev pa bo mogoče sprožiti postopke na sodiščih na ravni celotne Unije.

V državah članicah se dogajajo zlorabe na različnih stopnjah, od skrajnih primerov na denimo Madžarskem, kjer so tudi s takšnimi prijemi državnega financiranja popolnoma porušili medijski sistem, do primerov tudi v bolj urejenih državah, ker žal nobena na takšne zlorabe ni imuna.

Naslednje, kar smo storili, je še to, da smo vse omenjene obveznosti razširili na spletne platforme. Tudi tu se namreč (lahko) dogajajo zlorabe. Poleg tega pa zaradi narave teh platform, ki z mediji tekmujejo za oglaševalski denar in hkrati omogočajo dostop do teh istih medijev, njihova nevključitev ne bi bila poštena do medijskih hiš.

Vse to bo sicer treba vzpostaviti na ravni države in bo javnim institucijam prineslo dodatno delo, drži, toda ta je edini način, da se stanje uredi. Da ljudje dobite jasen pregled, kam se usmerja (vaš) denar prek državnih podjetij ali javnih institucij in od kod so financirani mediji. Prav je, da je sistem pravil postavljen na evropski ravni.

To sta bila člena 6 in 24, ki – to moram povedati – po zahtevnih parlamentarnih pogajanjih zdaj vključujeta večino mojih predlogov in dopolnil. O besedilu bomo glasovali na plenarnem zasedanju prihodnji teden.

– Irena

Koprive iz kleti, pozor!

Čas je.

Saj veste: čim bolj zlobno, nič komentiranja vsebine. Spol, izgled, poreklo, to je to. Šovinistično. Seksistično. Nacionalistično. Primitivno.

Nujno vpletajte manipulacije in laži. Slovnica niti pod razno ni pomembna, bodite pravi domoljupci. Žalite. Bodite prostaški.

Pripravljeni, pozor, zdaj!

Zadnje čase je vedno več sovražnih komentarjev. Tudi pod mojimi objavami. Zelo očitno se to dogaja zato, ker se bližajo evropske volitve, določen del politike pa ima pač sistem komentiranja iz kleti. Z jasnimi navodili.

Cilj? Vzbuditi sovraštvo ali vsaj nek dvom. In ko bi to vsaj bile neke kritike, da bi lahko iz tega kaj potegnila, tako pa žal lahko samo zamahnem z roko. In jih prijavim, seveda. Ker to nikoli ne bo moj način. Ker jim nima smisla pojasnjevati. Ne zanima jih. V resnici tu ne gre zame, ker je problem bistveno širši. Gre pa morda malo zanje … ker s temi občutki, če so ta iskrena, najbrž ni lahko živeti.

Ta teden smo na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta na dnevnem redu imeli tudi točko o boju “proti normalizaciji skrajno desničarskega in skrajno levičarskega diskurza, vključno z antisemitizmom”. Roko na srce, poskusi uravnoteževanja v smislu “skrajna desnica in skrajna levica” so izredno pavšalni.

Že sam pojem skrajnosti ima odtenke. Niso vsi fašisti, čeprav nemara v njih tli del sovražnosti, nacionalizma, paranoje. Natančnejši, realnejši naslov bi bil “normalizacija diskurza populizma trde desnice”. Nove desnice. Tiste, ki jo pri nas pooseblja Janez, čez mejo Viktor, čez lužo Donald. Toda težava nastane, ker normalizacija diskurza avtomatsko vodi v sprejemanje, s čimer nevarna populistična demagogija – vsaj na nekaterih področjih – narekuje tempo našega delovanja.

Žal se zadnja leta takšna normalizacija ne odvija zgolj na ravni diskurza nekih anonimnežev, ampak vedno bolj tudi v politiki. Tudi v Evropskem parlamentu. Glede tega sem nagovorila kolegice in kolege, posnetek si lahko pogledate spodaj. Zaradi poceni političnih točk se predstavniki zmerne desnosredinske struje vse bolj povezujejo z bolj skrajnimi kolegi, kar se kaže v marsičem. Od poskusov rušenja okoljske zakonodaje do namenskega vzbujanja strahu, nelagodja in nacionalizma.

Vzbuditi čustvo sovraštva, da bi sami ponudili rešitev za problem, ki so ga ustvarili sami. Čeprav so stopnje intenzivnosti po svetu različne, je taktika povsod ista. Zelo priročno je, da – hkrati z normalizacijo ter sprejemanjem skrajnosti in sovražnosti – medije, pravosodje in/ali politične tekmece ustvarijo za državne (berite: kletne) sovražnike. Tako z njimi lažje obračunavajo, krepijo lastno moč. Priti na oblast ali ostati na oblasti. Za lastne interese in interese svojih pajdašev.

Odgovornost je na nas, na tistih na sredini, ki se teh opisanih dejstev zavedamo, da takšen diskurz vnaprej zavrnemo ter s paranoidnimi populisti ne gremo v nikakršne kompromise glede naših politik in delovanja. Od normalizacije diskurza je namreč še bolj problematična normalizacija sprejemanja sovražnosti, nacionalizma ali na lažeh “utemeljene” ideologije v (evropski) politiki.

Spodobnost in resnicoljubnost žal nista več vrednoti, zaradi katerih bi se ti ljudje brzdali. Preprosto izkoriščajo možnosti, ki so jim na voljo. In usmerjeni kletni, pardon spletni komentatorji so postali ena od glavnih metod.

Tega ne smemo normalizirati. Tega ne smemo sprejemati. To so preračunljivci, ki zelo dobro vedo, kaj delajo. Delajo za marsikoga in marsikaj, vendar ne za vas. Žal.

Lahko me še vedno napadate in blatite, vem, da boste. Toda, veste, še vedno se bom pri iskanju rešitev bolj trudila za vas kot vaši spletni in politični botri. Sprejemam vas kot ljudi (recimo, da to ste), a ne sprejemam vaše sovražnosti.

– Irena

1592 + 193 = 53.

Vedela sem, da je besedilo zakonodaje nujno potrebno izboljšav.

Vedela sem, da ga bodo nekateri želeli oslabiti. Uničiti. Raztrgati.

Vedela sem, da marsikomu – žal tudi za pogajalsko mizo – ne gre za interese medijev in posledično javnosti.

Zato sem vedela, da … nekdo pač mora. Uresničiti prvi stavek tega zapisa kolikor se da, namreč. In … sem.

Če bi me kdo v začetku junija, ko smo začeli s parlamentarnimi pogajanji, spraševal o končnem besedilu Evropskega akta o svobodi medijev, bi zagotovo odgovarjala zelo previdno, predvsem pa najbrž vse prej kot optimistično. Razmere so bile res klavrne, čas ni bil na naši strani. Najprej smo izgubili dragocene tedne pogajanj, ker so se odbori pričkali, kdo naj bo pristojen za kaj. Ko so končno dorekli, da bo glavni odbor naš, odbor za kulturo in izobraževanje, so se začeli še poskusi (o)slabitve besedila. Na koncu smo imeli mesec dni časa za izredno zahtevna pogajanja in dejansko si nisem mislila, da nam bo uspelo. Vsaj ne v zadostni meri.

A nam je. Z “nam” v prvi vrsti mislim na svojo ekipo: asistenta Roka in strokovno sodelavko Joanno. Da, tudi sebe. Zdaj lahko mirno rečem, da smo mi tisti, ki smo izboljšali tekst. Ga naredili ambicioznejšega. Vsi naši predlogi dopolnil so tako ali drugače vključeni v besedilo, ki smo ga dopoldne potrdili na odboru.

Če bi vam želela naenkrat pojasniti vse, kar smo dosegli, bi me brali do jutri. Vsaj. Zato sem se odločila, da vam bom ključne podrobnosti v prihodnjih tednih predstavljala po delih, danes pa se bom le še čisto na kratko osredotočila “zgolj” na tistega, ki je že meni osebno – zlasti pri mojem delovanju – daleč najpomembnejši.

Transparentnost.

Stanje v medijih ni idealno, niti pod razno. Za novinarji dokazano vohunijo, javne medije razgrajujejo, si jih podrejajo, vmes ustanavljajo neke kvazimedije (berite propagandno mašinerijo) z netransparentnim financiranjem, medijska podjetja pa kupujejo posamezniki. S prav tako ne(nujno)transparentnim financiranjem. Za politične ali ekonomske interese, kakopak.

S trenutno predvidenim besedilom akta o svobodi medijev bo vsak evro medijem javno razkrit. Kako? Razširili smo transparentnost državnega financiranja medijev onkraj oglaševanja na vse storitve, pa tudi na spletne platforme. Poleg tega bo vsak prevzem medija moral iti čez jasno definiran postopek (morebitnega) vpliva na uredniško svobodo in pluralizem.

Končno dobivamo celovito zakonodajo na EU ravni, ki vzpostavlja pravno zavezujoč okvir delovanja in upravljanja na področju medijev.

Končno bomo lahko preprečevali škodljive prakse, ki so se dogajale doslej, tako z vidika oblasti kot z vidika zasebnega trga.

Končno bomo lahko storili več od izraza “zaskrbljeni smo”.

Brez svobodnih medijev demokracija ne deluje. Evropski akt o svobodi medijev ni in po vsej verjetnosti ne bo popoln, je pa trenutno najbolj odločen korak k zagotovitvi natanko tega. Svobode medijev.

Še kar nekaj korakov nas medtem čaka do konca tega procesa. Čez slab mesec dni bomo zakonodajo potrjevali na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta, nato se selimo h glavnemu izzivu: medinstitucionalnim pogajanjem o čisto zares končnem besedilu.

Danes bi sicer morali glasovati o skupaj 1785 (1592+193) dopolnilih, če ne bi dosegli kompromisov. Ampak smo jih. 53 njih.

In v teh kompromisih je velika, velika večina 193 dopolnil, ki smo jih vložili mi. Moja malenkost in moja ekipa.

Samo zato je …
… 1592 plus 193 enako 53.

Lep pozdrav iz Bruslja!

– Irena

Še pomnite, prijatelji(ce) …

… ko smo lahko vsebine na denimo Facebooku in Instagramu spremljali kronološko in ne tako, kot se je odločil “nekdo” namesto nas? No …

… končno bomo spet dobili to možnost! In za to sem ‘kriva’ tudi sama. Za to in še precej drugih, upravičeno strožjih pravil, ki jih od danes dalje v Evropski uniji morajo upoštevati vse velike spletne platforme.

Pokaži mi svoj ‘feed’ in povem ti, kdo si. Spletni svet se nam prikazuje točno tako, kot nam ga ponuja algoritem. Vsakemu izmed nas drugače, in to na podlagi naših osebnih podatkov, ki se prodajajo tistemu, ki je zanje pripravljen odšteti največ denarja. Produkt smo mi, algoritmi pa točno vedo, komu kaj ponuditi. Žal vedo tudi to, kdo je bolj dovzeten za teorije zarot, dezinformacije in zavajanja.

S tem sistemom se torej enostavno manipulira ljudi, volivke, volivce, brez večjih težav se organizirano širi teorije zarot, prodaja nelegalne, škodljive izdelke, brezsramno se uporablja sovražni govor, celo spodbuja se k nasilju in žal pogosto dejansko do nasilja tudi pride. S tem sistemom se okoriščajo tisti, ki zlorabljajo strah, razočaranje in jezo ljudi za svoje partikularne interese; tisti, ki bijejo kulturno vojno z mediji in duhovi preteklosti. S tem sistemom se (namensko) spodkopava zaupanje v stroko in avtoritete, znižuje se kakovost javne debate ter splošne kulture in posledično se – kar je najhuje – onemogoča reševanje tistih resnično perečih težav ljudi.

Akt o digitalnih storitvah je bil eden od nujnih odgovorov na ta sistem. Odgovor z zahtevami za transparentnost algoritmov, z označevanjem izvora oglaševanj, predvsem političnih, in zavajajočih informacij ter s postavljanjem jasnih pravil moderiranja vsebin na spletu.

Pri poročilu za to zakonodajo sem bila na odboru za kulturo poročevalka v imenu svoje skupine, Renew Europe. To pomeni, da sem vložila amandmaje, določila indikacije glasovanj za skupino in se pogajala s poročevalci drugih skupin za končni tekst v obliki skupnih, kompromisnih amandmajev.

V nadaljevanju smo z medinstitucionalnimi pogajanji sprejeli zakon, zavezujoč na ravni celotne Unije. Kaj bo moralo biti drugače po amandmajih, ki sem jih (uspešno) dodala v besedilo glede oglaševanja?

Platforme morajo uporabnicam in uporabnikom, ki vam je prikazano oglaševanje, razkriti, zakaj ste ravno vi dobili ta oglas, zakaj ravno ta oglas in – najbolj pomembno – da ne smete biti po privzetem načinu podvrženi ciljnemu oglaševanju, RAZEN, če v to vnaprej privolite. Bodite torej pozorni na spremembe, ki jih sta jih do tega trenutka Meta in TikTok (in še kdo) napovedala, ter zavrnite prikazovanje vsebin na podlagi algoritmov, če tega ne želite imeti. Zdaj boste lahko!

Podjetja bodo morala po novem tudi zagotavljati, da ciljno usmerjeno oglaševanje z uporabo občutljivih osebnih podatkov, kot so spolna usmerjenost, etnična pripadnost ali politična prepričanja, sploh ne bo mogoče. Ciljno oglaševanje pri mladoletnicah in mladoletnikih je prepovedano.

Pomembno mi je bilo tudi to, da bi imeli možnost sami odločati o podatkih, ki jih delite in si lahko sami nastavite parametre algoritmov. Po domače povedano, da lahko dejansko izbirate, kako se vam ‘prikazuje svet’.

Pri tem prikazovanju sveta je seveda pomembno ločevati med zakonitimi, nezakonitimi in škodljivimi vsebinami. Zakonitih vsebin se ne sme odstranjevati, sploh pa za to ne morejo biti pristojna podjetja. Nezakonite vsebine pa so trenutno le tri vrste: otroška pornografija, teroristične vsebine in avtorske pravice. Za vse tri imamo ločene zakonodaje, Akt o digitalnih storitvah zdaj omogoča horizontalna pravila.

Odločno sem bila proti, da bi te vsebine preverjali izključno avtomatski sistemi, algoritmi ali umetna inteligenca. Zato sem čez ves tekst (na koncu prav tako uspešno) dodajala, da mora do same blokade vsebine nujno priti s človeškim nadzorom.
In še zadnje, pa zato nič manj pomembno, zlasti v kontekstu moje borbe za naš jezik: dodala sem tudi, da morajo spletni velikani upoštevati jezik države članice in imeti zaposlene moderatorje, ki znajo govoriti jezik te države, recimo v našem primeru slovensko. Brez dvoma si te multinacionalke to lahko privoščijo.

Ljudje moramo vedeti, kdo stoji za prikazovanjem vsebin na družbenih omrežjih, nad svojo identiteto pa moramo imeti nadzor MI.

Irena

Da ne bo nesporazuma, naslov nima nobene povezave z mojo najljubšo barvo. A če sem popolnoma iskrena in – najpomembnejše – če pustimo šport ob strani, je nemogoče zanikati dejstvo, kako zelo zelena pomirja. Kako zelo zdravilna je.

Seveda govorim o naravi. Na zadnjem plenarnem zasedanju smo razpravljali in glasovali o zakonodaji, tako zelo pomembni za naravo in posledično prihodnost vseh, da mi je žal, da ni požela pozornosti, ki si jo zasluži. Zato vam o njej pišem tudi v tem zapisu.

Žal na tem našem planetu marsikaj ni več zeleno. Tudi tisto, kar je, pa je povečini poškodovano. In žal je za večino tega kriv človek.

Za vas imam dobro in slabo novico. Dobra je ta, da se marsikaj v naravi vendarle še lahko reši. Obnovi. Slaba? Da imamo v Evropskem parlamentu koristoljube in preračunljivce, ki raje spletkarijo z besedilom zakonodaje, strašijo ljudi z lažnimi informacijami in nabirajo politične točke na plečih kmetov. S stoodstotnim zavajanjem!

Zakon o obnovi narave prinaša zavezujoče cilje za obnavljanje, zagotavljanje odpornosti in ustrezne zaščite specifičnih sektorskih ekosistemov. Novi standardi bodo pomagali odpraviti upad opraševalcev, povečati absorpcijo CO2 iz ozračja, zmanjšati vplive na okolje, povečati plodnost tal ter s tem zagotoviti trajnost kmetijstva in prehranske varnosti.

K sreči manipulatorjem ni uspelo, zakon na glasovanju ni padel, pogajanja med evropskimi institucijami se bodo nadaljevala. Kljub temu gre za zmago z grenkim priokusom, ker je treba priznati, da smo s sprejetjem nekaterih dopolnil oslabili besedilo zakonodaje. Znižali smo že tako nizke standarde.

Vem, da je bolje nekaj kot nič, toda vseeno upam, da bo končno besedilo ambicioznejše. Kar se mene tiče, je treba sistem, ki temelji na izkoriščanju in izpodrivanju narave, zelenega, preprosto prepovedati. Skrajni čas je, da se začnemo VSI zavedati, kaj je zares pomembno za življenje na tem planetu.

Irena

Preostale poslankine dnevnike si lahko preberete tukaj.

Družbena zaznamovanost zaradi drugačnosti, navadno neupravičena: stigma.

Stanje telesnega in duševnega dobrega počutja, brez motenj v delovanju organizma: zdravje.

Tudi stigma vpliva na zdravje, žal. Zlasti duševno. Stigma odvrača od pravočasnega iskanja pomoči. Stigma vodi v socialno izključenost, kar samo še poslabša že tako alarmantno stanje.

Zaradi stereotipnih predstav o duševnih težavah in motnjah se duševno stanje skriva, o tem se ne govori. V resnici pa je zdravje, kot ste lahko prebrali v njegovi definiciji, ne le telesno, pač pa tudi duševno dobro počutje. Tega se ne zavedamo dovolj, ta hitri, nori svet (pre)visokih pričakovanj in filtrov pa nam tudi ne dela ravno usluge na tem področju.

Tu moramo pomagati tudi (so)odločevalke in (so)odločevalci. Kot podpredsednica podobora za javno zdravje se borim za dve ključni zadevi:

– vsem mladim z duševnimi stiskami ali motnjami zagotoviti dostopno, brezplačno in pravočasno pomoč, kar je ključen prvi korak za uspešno spoprijemanje s stiskami;

– več informiranja, obveščanja od tako vladajočih kot tudi vseh ostalih članov družbe o duševnih problemih.

O duševnem zdravju je nujno govoriti in s tem zrušiti stigmo, ki se tega področja še vedno drži. Vsak od nas ima stiske v življenju, vsak jih doživlja drugače, vsak jih rešuje drugače. Pomembno pa je, da se jih dejansko rešuje.

– Irena

“V knjigah je več zakladov kot v kateremkoli gusarskem plenu na Otoku zakladov.”

Walt Disney ima prav.

Knjige so tiste, ki od otroštva dalje oblikujejo naše kritično razmišljanje, empatijo, načine in sposobnost komuniciranja ter nenazadnje naš karakter.

Knjige so tiste, ki razširijo naše misli in poglede čez tisto, kar lahko vidimo in česar se lahko dotaknemo.

Knjige so tiste, ki nam nudijo vpogled v zgodovino, družbo in prihodnost.

Knjige so tiste, ki lahko znatno izboljšajo naše duševno in fizično zdravje. Šest minut – šest minut! – branja dokazano za dve tretjini zmanjša raven stresa, bralke in bralci pa s(m)o manj podvrženi depresiji.

Vse to in še več so zakladi. Neprecenljivi.

To je le nekaj izmed stvari, ki smo jih izpostavili v poročilu o prihodnosti evropskega knjižnega sektorja, ki smo ga potrdili ta teden na odboru za kulturo in izobraževanje. Bila sem ena od parlamentarnih pogajalk za besedilo.

Osredotočili smo se tudi na dostopnost in promocijo knjig, knjižnic in knjigarn v Evropi. Pozabili nismo niti na spodbujanje manjšinskih jezikov ter dostopnosti knjig za osebe z omejitvami, denimo zagotavljanje enake dostopnosti vsebin tudi slepim in slabovidnim. Naslovili smo pomen celotne verige proizvoda knjige: od pisateljic in posateljev, založnic in založnikov, tiska, prevoza, knjigarn, knjižnic, potrošnic in potrošnikov, vse do recikliranja.

Knjige imajo v naši družbi preveliko vlogo, da bi lahko katerikoli del izpustili. Še zlasti glede na vse večjo vlogo digitalizacije in uporabe umetne inteligence v moderni družbi, kar v veliki meri zadeva knjižni sektor.

Evropski knjižni sektor je največji na svetu, saj še vedno ustvari največ nove vsebine. A to ne pomeni, da nima izzivov. Sprejeto poročilo, ki bo septembra uvrščeno še na dnevni red plenarnega zasedanja, je poročilo za knjige, za znanje, za prihodnost. Več in bolj podrobno pa – takrat.

– Irena

Postopek, po katerem kaj dotrajanega, poškodovanega postane tako kot novo.

Definicija obnove.

Na tem našem planetu je ogromno dotrajanega, poškodovanega. Žal marsikaj tako zelo, da je zgoraj opisan postopek nemogoč. In žal je za večino, veliko večino tega kriv človek. Toda marsikje se pa še vedno da kaj popraviti. Obnoviti. Vsaj delno.

In človek – vsaj tisti, ki se zaveda svoje odgovornosti do planeta – bi pričakoval, da se bomo v politiki ‘tepli’, kdo se bo vpisal v zgodovino kot večji branik okolja. Kdo bo bolj ambiciozen, kdo bo želel bolj obvarovati naravo.

Dogaja pa se nasprotno. Politikantski koristoljubi in preračunljivci raje spletkarijo z besedilom zakonodaje, ki bi morala zadnja biti predmet političnih obračunavanj, predvsem pa lažnih informacij.

Govorim o zakonu o obnovi narave, o katerem smo glasovali danes. Manipulatorjem ni uspelo, zakon ni padel, pogajanja se bodo nadaljevala. To je zmaga, a vendarle zmaga z grenkim priokusom.

Tisti v Evropskem parlamentu, ki nam je zares mar, smo dokazali, da nam ni vseeno. Za zaščito okolja, za doseganje podnebne nevtralnosti, za prihodnost. Na drugi strani pa so tudi tisti preostali, ki jim je zares mar, so dokazali, da jim ni vseeno. Zase.

Sporočilo imam zanje. In nekaj vprašanj.

… Ko govorimo o obnovi ekosistemov. Kopenskih, obalnih, sladkovodnih, morskih, urbanih. Gozdnih. Kmetijskih! Ko govorimo o obnovi opraševalskih populacij. O naravnih okoljih, ki so že uničena, (p)oškodovana, izkoriščena.

Kako lahko še vedno obstajajo ljudje, ki govorijo, da je ta zakonodaja “nevarna” ali “nepotrebna”? Spet smo pri klasični politizaciji neke tematike za strašenje množice. Strašijo, na primer, da bo 9. člen zakonodaje s povečanjem ohranjanja zemljišč in biotske raznovrstnosti drastično zmanjšal proizvodnjo hrane, kar je povsem zavajajoče.

Naredimo kaj za naše čebele in druge opraševalce ali le ponosno govorimo o njih, ko uživamo v medu oziroma se pogovarjamo s kom iz tujine?

Kaj pa vse ostale živali, rastline in njihove raznovrstnosti? Jim res ne rušimo tal pod nogami – ponekod dobesedno?

Če smo izsušili šotišča, res nismo (po)rušili ekosistema? Kaj pa, če posekamo gozd in ne poskrbimo za njegovo nadomestitev?

Želimo več dreves ob novih vpadnicah, ob na novo zgrajenih stolpnicah in nakupovalnih središčih? Bi si upala trditi, da se že zdaj “kuhamo” dovolj.

Deleži obnove, o katerih govorim(o), se gibljejo v nekaj deset odstotkih in so po mojem mnenju že zdaj prenizki, medtem ko bi nekateri te ambicije še prepolovili. V bistvu so z današnjim sprejetjem nekaterih dopolnil izredno oslabili besedilo.
Ponavljam: gre za OBNOVO – in to le v deležu celotne škode. Gre za škodo, ki jo je človek – ki smo jo mi kot družba, naša gospodarstva, naša želja po še – prizadejali živalim, rastlinam, okolju.

In kaj je najhuje? Da največjih tveganj prehranski varnosti, ribištvu, kmetijstvu in gozdarstvu ne predstavljajo “samo” podnebne spremembe (ki se odražajo skozi dolga sušna obdobja, uničujoče poplave, točo in druge nepredvidljive podnebne pojave, ki uničujejo pridelke), izguba biotske raznovrstnosti in ekosistemov, vključno z opraševalci in (pre)obsežnim zatiranjem škodljivcev, pač pa politični manipulatorji, preračunljivci in dvoličneži.

… Ki politične točke kupujejo na plečih kmetov. Slednji so že dolgo žrtve nezadostne zakonodaje za varovanje in ohranjanje narave in okolja, ki bi jim zagotavljala večjo stabilnost pridelkov ter s tem preživetja. Zato imam sporočilo tudi za vse v kmetijstvu. Zavedati se morate, žal, da so predstavniki Evropske ljudske stranke oziroma vsi tisti, ki so pod pretvezo zagotavljanja zadostnih kmetijskih površin in prehranske varnosti nasprotovali predlagani zakonodaji, storili ravno nasprotno od tega.

Kot družba na vse reči določamo vrednosti. Cena, dobiček, kapital. Človeka vrednotimo bistveno slabše. Narave pa sploh ne.

Skrajni čas je, da se začnemo VSI zavedati, kaj je zares pomembno za življenje na tem planetu.

Pogoltnost … pogoltne.

– Irena

Foto: EP/Alexis Haulot

Politične igrice so eno, toda neupravičeno blatiti eno državo z neutemeljenimi trditvami zgolj in samo zato, da bi zadovoljili enega neliberalnega populista, je resnično nesprejemljivo. Mislim, da bi bilo pošteno do slovenskega naroda, da nam pojasniš, kako in kje ste “priča razpadu pravne države in političnemu prevzemu medijev v Sloveniji”? To bi bilo najmanj, kar lahko storiš. Dotlej pa te pozivam, da se vzdržiš blatenja moje države brez utemeljene osnove za to.

Prebrali ste odstavek elektronskega pisma, ki sem ga poslala vodji največje stranke v Evropskem parlamentu ter vsem njenim poslankam in poslancem. Veste, kdo je to?

Nekdo, ki se očitno požvižga na dejstva. Nekdo, ki očitno brez slabe vesti utrjuje populistično desnico in je glasnik njihovih absurdnih ter zmanipuliranih tez. Nekdo, ki sem mu napisala tudi: “Vem, da dobro veš, kdo so njihovi ideološki bratje in botri.”

Naj nam politična družina, ki nekritično prevzema sprevržene teze populističnih vojščakov, zato vsaj argumentira svoje navedbe. In kdo zares stoji za njimi. Dolžni so nam vsaj to, če že pavšalno blatijo našo državo. Vsakakor pa bi jim po vsem tem času moralo biti jasno, koga podpirajo tu v Sloveniji. Bolje bi bilo, če bi gradili na politični kulturi desnega pola v naši državi, ki je trenutno klavrna. Na evropski ravni vem, da (zaenkrat še) ni. A je skrajni čas za razmislek, ali bodo šli vsi po tej poti.

Veste, lahko smo liberalke, konservativci, leve, desni, spodnje, zgornji in kajvemkakšniševse, lahko se ne strinjamo o marsičem, a čisto vsi, čisto vsi bi morali stopiti skupaj pri najpomembnejšem: vladavini prava, obrambi naših liberalnih demokracij in – kar se mene tiče, je to na prvem mestu – resnicoljubnosti. In resnici na ljubo je prav žalostno gledati, kako radikalna krila teptajo zgodovinske vrednote spodobnosti, spoštovanja in človekovega dostojanstva, ki naj bi bile temeljne vrednote te največje politične družine. Kritičen premislek je na vselej na mestu. Dvojno preverjanje informacij, ki jih dobiš od prej omenjenih radikalnih kril, je še bolj na mestu.

Med prvimi sem, ki kritizirajo, ko je to na mestu. Ne zanimajo me navodila, ne zanimajo me parcialni interesi, ne zanima me pripadnost za vsako ceno. Nikomur drugemu kot ljudstvu. Toda, spoštovane in spoštovani, poročila Evropske komisije o stanju vladavine prava za letošnje leto v Sloveniji se preprosto ne da kritizirati. Razen, kakopak, če imaš takšna navodila. Ali interese. Ali ceno.

Ali pa živiš v neki vzporedni realnosti in predvsem preteklosti.

Vendar … dejstva pač ne lažejo. In to poročilo temelji na izključno dejstvih. Je rezultat temeljite analize in preverljivih informacij, ki Slovenijo na evropskem parketu končno in upravičeno spet umešča med stabilne demokratične države.

Da ne bo nesporazuma, tudi dosedanja poročila temeljijo na izključno dejstvih. Prejšnja dva, recimo, sta vsebovala izražanje velike zaskrbljenosti nad pospešenimi poskusi institucionalne razgradnje temeljnih institucij v državi … ugibajte, pod čigavo vlado.

Tokratno poročilo medtem jasno izpostavlja napredke. Po dveh letih prvič tudi na področju zagotavljanja medijske svobode. Izrecno je izpostavljena ureditev razmer na Slovenski tiskovni agenciji, izrecno je izpostavljen pomen sprememb zakona o RTV Slovenija za zagotavljanje politične neodvisnosti javnega servisa. Izpostavljeni so tudi napredki na področju civilne družbe in pravosodja.

Seveda določene kritike ostajajo. Seveda nerešena vprašanja ostajajo. Toda tudi ta se rešujejo. In – še bolj ključno – ta pač niso nastala v zadnjem letu.

To je ta razlika.

Med navodili. Interesi. Pripadnostjo. Med konzervativci, radikalci, liberalci. Med prejšnjo in sedanjo vlado.

To. Je. Ta. Razlika.

– Irena

Da, spet bom “sitnarila” z Aktom o svobodi medijev. A ko boste ugotovili, zakaj tokrat (vi samo berite dalje ), boste razumeli.

Vsi že veste, da sitnarim tudi na slovenskem trgu prisotnim multinacionalkam, ki pa hkrati diskriminirajo slovenski jezik. Z ekipo smo se ogromno ukvarjali s tem, kaj lahko storimo. Pošlješ pismo, pozivaš, se sestaneš, poveš… vse lepo in prav, toda žal ne dovolj.

Zakonodaja je tista, ki prisili k potrebnim spremembam. Zlasti tiste, ki suvereno rečejo “saj nam ni treba”. No, slej ko prej vam bo treba.

Tu pridemo najprej do nacionalne ravni. Ministrstvo za kulturo je v javno razpravo končno poslalo predvidene zakonodajne spremembe. V procesu bom v okviru svojih pristojnosti sodelovala tudi sama. Želim si ambiciozno, ostro, jasno novelo.

In potem pridemo še do evropske ravni. Do Akta o svobodi medijev. Člena 14. Določbe o koordinaciji regulatorjev. V to zakonodajo, ki bo uredba (to je pomembno, ker pomeni, da jo države morajo sprejeti točno tako, kot bo dogovorjena v pogajanjih), želim dodati določbo, ki bo preprosto prisilila tuja podjetja, da spoštujejo naš zakon, četudi uradno nimajo sedeža v recimo Sloveniji.

Kako? Tako, da bo s pomočjo te določbe recimo slovenski inšpektor, ki ugotovi, da Netflix diskriminira slovenščino, torej uradni jezik EU na trgu EU, lahko prek uradnih mehanizmov zahteval od inšpektorja v državi podjetja, kjer imajo pisarne ali sedež (v konkretnem primeru Netflixa na Nizozemskem), da zadevo uredi.

Računam na sprejem tudi te določbe, ker nič ne kaže, da bi imel kdorkoli drug od pogajalacev ta hip težave z njo. Seveda nas potem čakajo še pogajanja z državami članicami in Evropsko komisijo, ampak verjamem, da nam bo uspelo – da mi bo uspelo, ker se zavedam, kako zelo pomembno je! – in da bomo skupaj s slovenskimi zakonodajnimi spremembami tukaj KONČNO nekaj premaknili. Postavili slovenščino, kjer ji je mesto.

To je naš jezik, naša pravica in naša izbira.

In o tem sem govorila v danes objavljenem prispevku za oddajo 24ur na POP TV.

Pošiljam pozdrave iz Bruslja

– Irena