Entries by Jasna Gerbec

Pisno vprašanje Evropski komisiji

Pisno vprašanje Evropski komisiji Evropski parlament je leta 2017 odobril sporazum o političnem dialogu in sodelovanju z Republiko Kubo, zato sprašujemo: 1. Ali lahko natančneje predstavite napredek na področju državljanskih svoboščin ter političnih in človekovih pravic, ki ga je Republika Kuba dosegla po podpisu sporazuma med Evropsko unijo in Kubo 12. decembra 2016? 2. S katerimi organizacijami […]

Pisno vprašanje Evropski komisiji

Pisno vprašanje Evropski komisiji Kuvajt ima veliko število prebivalcev brez državljanstva, ki se od ustanovitve države soočajo z vsesplošnim in sistematičnim zatiranjem. Ti prebivalci, ki so v arabščini imenovani bidun džinsija, kar pomeni „brez državljanstva“ (v nadaljnjem besedilu: beduini), so kuvajtska manjšina. Po ocenah predstavljajo 10 % celotnega prebivalstva države. Pred neodvisnostjo Kuvajta leta 1961 so […]

Pisno vprašanje Evropski komisiji

Pisno vprašanje Evropski komisiji Družba AstraZeneca naj bi v skladu z dogovorom z EU, sklenjenim avgusta 2020, do marca 2021 27 državam članicam EU zagotovila približno 80 milijonov odmerkov. Januarja 2021 je družba sporočila, da se bo število začetnih odmerkov za države članice EU zaradi težav s proizvodnjo in posledičnih omejitev pri dobavi zmanjšalo. Po […]

Pisno vprašanje Evropski komisiji

Pisno vprašanje Evropski komisiji S 1. januarjem 2021 so začela veljati nova pravila EU, ki prepovedujejo izvoz nesortiranih plastičnih odpadkov iz EU v države, ki niso članice Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD). V zadnjih letih sta se proizvodnja plastike in s tem količina plastičnih odpadkov močno povečali. V EU se za recikliranje zbere […]

Pisno vprašanje Evropski komisiji

Pisno vprašanje Evropski komisiji Komisija v predlogu priporočila Sveta o okrepljenem sodelovanju v boju proti boleznim, ki jih je mogoče preprečiti s cepljenjem (COM(2018)0244), navaja, da namerava najkasneje do leta 2021 preučiti možnost uvedbe skupne evropske knjižice o cepljenju za državljane Unije. V njej bi upoštevali nacionalne razporede cepljenja, združljivost z elektronskimi informacijskimi sistemi za […]

Pisno vprašanje Evropski komisiji

Pisno vprašanje Evropski komisiji Evropska unija izvaja projekt tesnega sodelovanja z izraelsko vlado, kjer podpira izvajanje izraelske strategije za ravnanje z odpadki, projekt pa med drugim vključuje prenos znanja o pridobivanju energije iz odpadkov s sežiganjem. Izrael naj bi prvi obrat za pridobivanje energije iz odpadkov zgradil na območju nezakonite naselbine Male Adumim. Tam naj […]

Pisno vprašanje Evropski komisiji

Pisno vprašanje Evropski komisiji Program mednarodne primerjave dosežkov učencev pod okriljem OECD (PISA) je vrsta preskusov bralne, matematične in naravoslovne pismenosti, s katerimi se vsaka tri leta spremlja uspešnost 15-letnikov. Na podlagi rezultatov raziskave PISA se meri uspešnost izobraževalnega sistema države. V EU so rezultati raziskave PISA še posebej pomembni, saj se uporabijo v strateškem […]

Pisno vprašanje Evropski komisiji

Pisno vprašanje Evropski komisiji Nemški časopis Der Spiegel je 18. novembra 2020 objavil poročilo o nezakonitem zavračanju prebežnikov na hrvaški meji. Poročilo navaja, kako so hrvaški mejni uslužbenci prisilno vrnili prosilce za azil čez mejo v Bosno in Hercegovino. Tudi agencija Frontex je na hrvaški zunanji meji posnela posnela prizore, ki kažejo vračanje prebežnikov in hude kršitve […]

Pisno vprašanje Evropski komisiji

Pisno vprašanje Evropski komisiji Slovenska filmska in avdiovizualna ustvarjalna panoga je resno ogrožena zaradi vladine intenzivne ekonomske represije, ki jo izvaja z uvajanjem birokratskih ovir, ter pomanjkanja politične volje za financiranje Slovenskega filmskega centra. Vlada od marca 2020 zadržuje izplačilo večine državnih proračunskih transferjev Slovenskemu filmskemu centru. Več kot 30 igranih filmov čaka na finančno […]

Pisno vprašanje Evropski komisiji

Pisno vprašanje Evropski komisiji Der Spiegel je 23. oktobra 2020 objavil preiskavo o vpletenosti agencije Frontex v grško kampanjo za vračanje beguncev. Na seji odbora LIBE 6. julija 2020 je Fabrice Leggeri zanikal, da bi karkoli vedel o tem, da bi grški organi zavračali begunce, razen v enem primeru, ki ga je označil kot „nesporazum“. Kljub […]