Evropska poslanka Irena Joveva je v sredo, 19. aprila 2023, na plenarnem zasedanju v Strasbourgu razpravljala o varovanju zdravja ljudi, pitne vode in zdravih tal: takojšnja odstranitev obstojnih onesnaževal in okrepitev zakonodaje Evropske unije o kemikalijah. Dejala je, da je dovolj zavlačevanja s prenovo Uredbe o  registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH).  Brez takojšnjega predloga bodo prazne obljube Evropske komisije ostale zgolj to – prazne, je poudarila.

Poslanka Joveva je uvodoma povzela bistvo plenarne razprave: dejstvo, da bi morale biti osnovne dobrine, kot so čista voda, varna hrana, neonesnažena prst in čist zrak, samoumevne. Tem področjem Unija upravičeno namenja veliko pozornosti, toda hkrati se pozablja na ureditev področja kemikalij, kjer po opozorilih Joveve ni bilo resnih sprememb že od leta 2006, ko je bila sprejeta še vedno aktualna Uredba o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (splošno znana kot REACH).

”Prenovo nam (Evropska) komisija navidezno obljublja že tri leta. Kot kaže, bo predlog objavljen šele v zadnji četrtini letošnjega leta, le par mesecev pred volitvami. Torej, te prazne obljube bodo ostale zgolj to. Prazne.”

Kot je povedala v nadaljevanju, smo v tem času ljudje in drugi organizmi še naprej izpostavljeni škodljivim kemikalijam, njihovi negativni učinki pa bodo trajali desetletja.

A ker vsi ukrepi za varovanje okolja in zdravja, ki so jih sprejeli in sprejemajo v Uniji, stojijo in padejo na neurejenih področjih, ki nanje vplivajo, je Joveva nagovor sklenila odločno:

 

”Dovolj je zavlačevanja. Predlog prenove REACH-a potrebujemo takoj zdaj. Dokler še imamo čas, da ga sprejmemo.”

Nagovor evropske poslanke Joveve si lahko ogledate tukaj.

OZADJE

Kemikalije so del našega vsakdana in so prisotne v izdelkih, ki jih uporabljamo, ter v visokotehnoloških materialih, potrebnih za krožno in podnebno nevtralno gospodarstvo. Uredba iz leta 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (splošno znana kot REACH) je temelj zakonodaje Evropske unije o kemikalijah. Namen te uredbe je zagotoviti visoko raven varovanja zdravja ljudi in okolja. Ciljna revizija uredbe je trenutno načrtovana za četrto četrtletje leta 2023.

Evropska komisija je sicer sprejela strategijo o kemikalijah za trajnost 14. oktobra 2020. Strategija je del ambicij Evropske unije za ničelno onesnaževanje – ključne zaveze Evropskega zelenega dogovora. S strategijo si želi Evropska komisija bolje zaščititi državljanke in državljane ter okolje pred škodljivimi kemikalijami ter spodbuditi inovacije s spodbujanjem uporabe varnejših in trajnostnih kemikalij. Vendar gre zgolj za strategijo, ki ni pravno zavezujoča za države članice.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja