Evropska poslanka Irena Joveva je predsednici Evropskega parlamenta Roberti Metsola v torek, 25. oktobra 2022, poslala pismo s sopodpisi poslank in poslancev, v katerem poziva k spremembam poslovnika Evropskega parlamenta v členih, ki se nanašajo na način glasovanja. Med drugim je zapisala, da odgovornost v prvi vrsti zagotavljamo s transparentnostjo, ki pa jo trenutni način glasovanja omogoča le delno.

V pismu je evropska poslanka opomnila, da je trenutni način glasovanja, kjer se praviloma glasuje z dvigom rok, neorganiziran, kar še posebej povzroča težave na plenarnih zasedanjih. Poudarila je, da je glavna težava pomanjkanje transparentnosti, saj bi moralo biti vsakokratno glasovanje poimensko.

Poslanka je zapisala, da spreminjanje poslovnika ni neobičajno, saj je bil zavoljo transparentnosti že prilagojen. S sopodpisniki so se zavzeli za spremembo 1. točke 187. člena, ki nalaga, da “Evropski parlament praviloma glasuje z dvigom rok”. Opozorila je, da se s tem poslankam in poslancem, ki so izvoljeni predstavniki ljudstva, omogoča možnost skrivanja glasovanj in izogibanja javne objave njihovih stališč, čemur poslanka Joveva ostro nasprotuje.

Dodala je, da je trenutno glasovanje z dvigom rok zamudno in da kljub odličnosti tolmačk in tolmačev prihaja do zamud pri tolmačenju, poleg tega predsedujoči, ki vodi glasovanja, velikokrat ne oceni pravilno večine, kar pa lahko privede do napak, tudi z napačnimi izidi glasovanja.

Ob vsem omenjenem je izpostavila, da so bila med pandemijo vsa glasovanja na poimenska, kar se je po njenih besedah izkazalo za zelo učinkovito. Poslanka je še zapisala, da je za uresničevanje demokracije treba stremeti k zagotavljanju preglednega delovanja, vključno z bremenom odgovornosti do državljank in državljanov Evropske unije.

Evropska poslanka je kot ključno misel v pismu poudarila, da: ”Pri svojem delu zastopamo vse državljanke in državljane Evropske unije, kar pomeni, da moramo legitimnost svojega dela uresničevati tudi z ustrezno odgovornostjo. In, kot vemo, odgovornost v prvi vrsti zagotavljamo s transparentnostjo.”

Pismo glede spremembe poslovnika Evropskega parlamenta z namenom večje transparentnosti (angleška različica)

Pismo glede spremembe poslovnika Evropskega parlamenta z namenom večje transparentnosti (slovenska različica)

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.