Pisno vprašanje Evropski komisiji

15.10.2021

Silovitost, hitrost in potencialne dolgoročne posledice trenutne energetske krize so zaskrbljujoče. Svet EU je z namenom zamejitve krize pripravil nabor orodij za kratkoročno pomoč gospodinjstvom in podjetjem in Evropsko komisijo pozval, naj ta nabor kar najbolje izkoristi in hkrati razmisli o srednjeročnih in dolgoročnih ukrepih za ublažitev čezmernih nihanj cen, poveča energetsko odpornost EU in zagotovi uspešen prehod na zeleno gospodarstvo.

1. Ali po mnenju Evropske komisije in glede na izjemno hiter razvoj dogodkov predlagani nabor orodij vsebuje vzvode, s katerimi bodo države članice še lahko same učinkovito in pravočasno zamejile razmah energetske krize in s tem povezanih podražitev vseh ostalih dobrin?

2. Ali Evropska komisija razmišlja o možnosti čim prejšnjega oblikovanja in sprejetja skupnega načrta za ublažitev vpliva krize, če se bo izkazalo, da odzivi nacionalnih vlad ne zamejujejo izrednih razmer v zadostni meri?

3. Ali lahko Komisija zagotovi, da morebiten neusklajen ali prepočasen odziv posameznih držav članic na trenutno krizo ne bo upočasnil naložb v zeleni prehod na nivoju celotne Evropske unije?

Pisni odgovor komisarke Kadri Simson v imenu Evropske komisije

7.1.2022

Nabor orodij Komisije vključuje takojšnje ukrepe, kot so neposredna podpora, znižanje davkov, preprečevanje odklopov iz omrežja, odlog plačil, boljše usklajevanje ukrepov proti energijski revščini in ukrepi za podporo najbolj prizadetim podjetjem, vključno z malimi in srednjimi podjetji. Nekateri od teh ukrepov se lahko financirajo s prihodki sistema trgovanja z emisijami. Kot pripravo na prihodnost nabor orodij vključuje tudi srednjeročne ukrepe za spodbujanje energije iz obnovljivih virov, energijske učinkovitosti in energijske učinkovitosti stavb, krepitve vloge potrošnikov in odpornosti energetskega sistema EU, s čimer se ublažijo dvigi cen fosilnih goriv. Te naložbe bi za pomoč najranljivejšim podprli s sredstvi v višini 72,2 milijarde EUR iz predlaganega Socialnega sklada za podnebje. Komisija zelo pozorno spremlja porast cen energije po vsej EU ter njegov vpliv na državljane in podjetja. Nabor orodij je državam članicam na voljo za prilagojeno uporabo, Komisija pa jim je pripravljena pomagati, kadar je to potrebno. Svetovalno vozlišče za energijsko revščino bo podpiralo lokalne organe pri izvajanju konkretnih projektov za boj proti energijski revščini. V sporočilu Komisije je bilo pojasnjeno, da problem ne izhaja iz obstoječih zelenih politik, temveč iz dejstva, da zeleni prehod še ni v polnem zagonu. Poziva k okrepitvi prizadevanj za uresničitev zelenega prehoda, povečanju energetske neodvisnosti EU in zmanjšanju njene odvisnosti od fosilnih goriv. Zbirka orodij ne zagotavlja enotnega pristopa za vse, temveč predlaga sklop doslednih ukrepov, s katerimi bi se izognili neusklajenemu ukrepanju, ki bi lahko bilo škodljivo v okviru notranjega trga. Tudi za preprečevanje motenj v zelenih naložbah so na voljo potrebna sredstva EU.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja