V petek, 5. marca 2021, je v okviru projekta Šole ambasadorke Evropskega parlamenta potekala razprava »Če bi jaz odločal o …«. Gre za serijo dogodkov, kjer dijaki predlagajo rešitve na določene aktualne izzive, s katerimi se Evropska unija sooča, in jih tekom pogovora predstavijo evropskim odločevalcem. Tema tokratne spletne razprave, na kateri je bila gostja evropska poslanka Irena Joveva, je bila enakopravnost spolov.

EU si že od nekdaj prizadeva za enakopraven položaj moških in žensk. Gre za prioritetno vprašanje, saj, kot je med pogovorom poudarila tudi poslanka Joveva, Unija še zdaleč ni na koncu poti. Četrt stoletja po zapisu ciljev v Pekinški deklaraciji nobena evropska država teh še ni dosegla, v večini so daleč pod zastavljenimi cilji. K temu po besedah Joveve prispevajo zlasti stereotipi, ki spole postavljajo v neke igrane vloge. »Ne moremo pa reči, da EU na tem področju ni storila oziroma ne dela nič. Evropska komisija  je pred kratkim predstavila ukrepe za zagotovitev enakega plačila za enako delo kot odziv na pandemijo, ker ženske nosijo večji delež bremena pandemije. Uveljavljanje enakega plačila je temelj gradnje socialne in pravične Evrope. Dostop do informacij o plačah je ključnega pomena, če se želimo boriti proti plačni diskriminaciji in doseči temeljno načelo EU enakega plačila za enako delo.«

Po mnenju Joveve kljub pogostemu mnenju, da je v Sloveniji za enake možnosti poskrbljeno, ni ravno tako. »V slovenskem političnem prostoru vseeno ni dovolj ženskih predstavnic, čeprav se tudi to počasi spreminja,« je dejala in nadaljevala, da se sama ob vstopu v politiko ni obremenjevala s tem, da je mlada ženska. S tem se namreč obremenjujejo drugi, predvsem na družabnih omrežjih. »Mogoče zato, ker smo predstavniki mlajše generacije in tega ne dojemamo več kot spolno opredeljen prostor, kot nekateri, ki pravijo, da je politika samo za moške

Ob vseh socialnih in ekonomskih učinkih pandemije je izrazito narasla tudi neenakopravnost med spoloma. Joveva je med drugim opozorila na zaskrbljujoče številke glede naraščanja nasilja na podlagi spola v času pandemije. Skrbi jo, da bodo poledice pandemije resno ogrozile desetletja prizadevanj in napredka.

V enourni razpravi je evropska poslanka skupaj z dijaki predebatirala ogromno obstoječih problematik na področju enakopravnosti spolov, od pomankanja nevtralnih sistemov vrednotenja kandidatov in karierne nenakosti zaradi porodniške do nesorazmerja pri plačilu za enako delo ter vpliva medijev in oglaševanja na vzdrževanje stereotipov. Skupaj so ugotovili, da je potrebnega še veliko dela, preden bo dosežena dejanska enakopravnost spolov.

»Znotraj Evropskega parlamenta imamo vzpostavljen tudi Odbor za pravice žensk in enakost spolov, ki budno spremlja in opozarja na morebitne pomanjkljivosti pri zagotavljanju enakopravnosti znotraj zakonodajnih predlogov in resolucij, kar nedvomno spodbuja hitrejše spremembe. A kljub napredku moram žal omeniti tudi, da se žal ponekod pravice žensk tudi odvzemajo. V prihodnosti bo nedvomno še vedno ključno zagotavljanje enakopravnosti prek mehanizmov kvot, uravnoteževanja plač in pokojnin, izpolnjevanja pogojev raznih konvencij, kot je Istanbulska … A sama menim, da bomo enakopravnost dosegli šele, ko bomo kot družba resnično uspeli ponotranjiti načela enakosti, razbili stereotipe in lažno videnje superiornosti. Takrat bomo enakopravni in takrat bodo tudi vsi umetni mehanizmi brezpredmetni,« je razpravo sklenila Irena Joveva.

Celotni pogovor si lahko ogledate spodaj.

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja