Pisno vprašanje Evropski komisiji

Evropska unija že več kot 15 let neuspešno skuša učinkovito urediti trženje nezdravih živil otrokom, čeprav obstajajo nedvoumni dokazi, da izpostavljenost otrok nezdravemu trženju živil škoduje njihovemu zdravju in pravicam. Direktiva o avdiovizualnih medijskih storitvah se še vedno opira na samoregulacijo, ki se je dosledno izkazala za neučinkovito pri obravnavi tega vprašanja.

Evropski parlament je Komisijo v strategiji „od vil do vilic“ in evropskem načrtu za boj proti raku izrecno pozval, naj predlaga pravila na ravni EU, ki bi prepovedovala oglaševanje živil z visoko vsebnostjo maščob, sladkorja in soli mladoletnikom.

1. Kako namerava Komisija pripraviti konkreten predlog za učinkovito ureditev tega vprašanja, saj direktiva o avdiovizualnih medijskih storitvah ne zagotavlja celovitega in učinkovitega sklopa pravil?

2. Ali namerava Komisija vrniti odgovornost za to pomembno vprašanje tja, kamor spada, torej v GD za zdravje in varnost hrane?

3. V kolikšni meri bo Komisija upoštevala predlog direktive o približevanju zakonodaje držav članic o zaščiti otrok pred trženjem s hranili revnih živil, ki so ga v imenu koalicije več kot 20 nevladnih organizacij pripravili akademski strokovnjaki s področja prava EU in trženja živil?

Pisni odgovor komisarke Stele Kiriakides v imenu Evropske komisije

Komisija izvaja več dejavnosti, povezanih z odgovornim trženjem živil. Skupno raziskovalno središče je leta 2019 objavilo nabor orodij, ki naj bi bila državam članicam v pomoč pri oblikovanju politik trženja v okviru direktive o avdiovizualnih medijskih storitvah. Leta 2020 je bila objavljena študija o izpostavljenosti otrok trženju živil z visoko vsebnostjo maščob, soli ali sladkorja.

V podporo strategiji „od vil do vilic“ in evropskemu načrtu za boj proti raku je Komisija začela izvajati skupni ukrep Best ReMaP, ki vključuje pobude za zmanjšanje trženja nezdravih živil otrokom.

V okviru strategije „od vil do vilic“ je bil julija 2021 sprejet Kodeks ravnanja EU o odgovornih poslovnih in tržnih praksah v živilskem sektorju, da bi pripomogli k spodbujanju prehranskega okolja, ki omogoča lažjo izbiro zdrave in trajnostne prehrane.

Vzpostavitev takega prehranskega okolja je tudi cilj zakonodajnega okvira za trajnostne prehranske sisteme, napovedanega v strategiji „od vil do vilic“. Osnutek pobude, ki so ga pripravili akademski strokovnjaki za pravo Unije in trženje živil, je dragocen primer, ki je lahko zgled za nadaljnje ukrepe na tem področju.

Okvir Komisije za učne ključne kompetence (LifeComp) bo državam članicam pomagal tudi pri izobraževanju mladih, da bi znali uporabljati zanesljive informacije in storitve na področju zdravja in socialne zaščite.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.