Pisno vprašanje Evropski komisiji

16.5.2022

Pravilno je, da Evropska unija in njene države članice ukrajinskim beguncem izdajajo delovna dovoljenja. Vendar bi bilo v najboljšem interesu beguncev in njihovih držav gostiteljic, če bi lahko še naprej opravljali poklice, za katere so usposobljeni, namesto da so del manj kvalificirane delovne sile.

1. Kaj bodo Komisija in države članice beguncem svetovale, da bi jim pomagale pridobiti vsaj začasno priznanje kvalifikacij?

2. Kaj lahko naredi Komisija – v najboljšem primeru v tesnem sodelovanju z Evropskim parlamentom –, da bi beguncem pomagala k čimprejšnjem priznanju njihovih kvalifikacij, glede na to, da bi sprememba Direktive 2005/36/ES o priznavanju poklicnih kvalifikacij trajala predolgo?

3. Kako Konvencija o priznavanju visokošolskih kvalifikacij v evropski regiji Ukrajincem pomaga izkoristiti njihova znanja in spretnosti? Kako Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja pomaga ukrajinskim beguncem?

Pisni odgovor komisarja  Thierryja Bretona v imenu Evropske komisije

18.8.2022

Priporočilo (EU) 2022/554 o priznavanju kvalifikacij za ljudi, ki bežijo pred rusko invazijo v Ukrajino[1], vsebuje specifične in praktične smernice, ki naj bi bile državam članicam v pomoč pri zagotavljanju hitrejših in učinkovitejših postopkov priznavanja ter spodbujanju vzajemnega učenja. Državam članicam na primer priporoča, naj sprejemnim službam zagotovijo ustrezne informacije v ukrajinščini o postopkih priznavanja na njihovem ozemlju.

Komisija je ustanovila projektno skupino s predstavniki držav članic in ukrajinskih organov, katere sestanki so se izkazali za uporabne pri reševanju praktičnih vprašanj (npr. primerjava ukrajinskih usposabljanj za nekatere poklice z ustreznimi usposabljanji v EU)[2].

Člen VII Konvencije o priznavanju visokošolskih kvalifikacij v evropski regiji[3] od pogodbenic zahteva, da najdejo alternativne načine za oceno kvalifikacij beguncev, kadar ti ne morejo predložiti dokumentarnih dokazil, ker so bili prisiljeni oditi brez izvirne dokumentacije.

Komisija trenutno pripravlja pobudo za razvoj pilotnega projekta „nabora talentov“ za osebe, razseljene iz Ukrajine, in povezovalni mehanizem, ki razseljene osebe povezuje z delodajalci. Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) namerava do konca leta 2022 začeti nov projekt, namenjen osebam, razseljenim iz Ukrajine, katerega cilj bo nadgraditi to pobudo. Poleg tega bo razseljene osebe podprl pri potrebnem izpopolnjevanju in preusposabljanju. Cedefop bo tudi oblikoval priporočila o tem, kako bi lahko pospešili mobilnost delovne sile znotraj EU za razseljene osebe.

[1] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022H0554&from=EN
[2] Tema zadnjega sestanka, h kateremu je prispevala tudi Svetovna zdravstvena organizacija, je bilo priznavanje kvalifikacij zdravstvenih delavcev.
[3] Priporočilo Sveta z dne 26. novembra 2018 o spodbujanju avtomatičnega vzajemnega priznavanja visokošolskih diplom in spričeval višjega sekundarnega izobraževanja ter izidov iz učnih obdobij v tujini: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H1210(01)&from=EN

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja