Pisno vprašanje Evropski komisiji

Evropska unija izvaja projekt tesnega sodelovanja z izraelsko vlado, kjer podpira izvajanje izraelske strategije za ravnanje z odpadki, projekt pa med drugim vključuje prenos znanja o pridobivanju energije iz odpadkov s sežiganjem.

Izrael naj bi prvi obrat za pridobivanje energije iz odpadkov zgradil na območju nezakonite naselbine Male Adumim. Tam naj bi brez posvetovanja s Palestinci sežigali izraelske odpadke z zasedenega palestinskega ozemlja, kar je kršitev mednarodnega prava. To je ta čas edini obrat za pridobivanje energije iz odpadkov, ki je v gradnji, saj je vlada zamrznila načrte za gradnjo drugih takih obratov v Izraelu.

Tako bi največ koristi od projekta tesnega sodelovanja z EU imel prav obrat v naselbini Male Adumim, čeprav ga Unija ne financira neposredno. To je očitno v nasprotju s smernicami EU iz leta 2013, da se sredstva EU ne namenjajo naselbinam. Ravno tako je v nasprotju z zavezo EU, da projekti tesnega sodelovanja z Izraelom prispevajo k rešitvi z dvema državama.

1. Ali lahko Unija potrdi svoje nasprotovanje načrtovanemu obratu za odpadke Male Adumim?

2. Ali bo Unija takoj ustavila projekt tesnega sodelovanja, če Izrael ne bo opustil načrta za Male Adumim?

3. Ali bo poskrbela, da projekti tesnega sodelovanja v prihodnje ne bodo prinašali koristi naselbinam, ampak prispevali k miru?

Odgovor Olivérja Várhelyija v imenu Evropske komisije

Tekoči projekt tesnega medinstitucionalnega sodelovanja zagotavlja podporo izraelskemu ministrstvu za varstvo okolja pri vzpostavitvi ustreznega regulativnega okvira, izvajanju nacionalne strategije in krepitvi institucionalnih zmogljivosti. EU ne financira gradnje obrata za pridobivanje energije iz odpadkov v kraju Ma’ale Adumim, projekt tesnega medinstitucionalnega sodelovanja pa ni povezan z izborom lokacije za fizično infrastrukturo.

Kot je bilo v sklepih Sveta večkrat navedeno, EU in njene države članice menijo, da so izraelske naselbine na ozemljih, ki jih Izrael zaseda od leta 1967, v skladu z mednarodnim pravom nezakonite. Zaveze EU prav tako zagotavljajo, da se v skladu z mednarodnim pravom v vseh sporazumih med Državo Izrael in EU nedvoumno in izrecno navede, da se ne uporabljajo za ozemlja, ki jih Izrael zaseda od leta 1967.

Sporazumi o financiranju projektov tesnega medinstitucionalnega sodelovanja z Izraelom vključujejo ozemeljsko določbo, v kateri je navedeno, da se na ozemljih, ki jih Izrael zaseda od leta 1967, ne uporabljajo. Zanje veljajo tudi smernice o upravičenosti izraelskih subjektov in njihovih dejavnosti na ozemljih, ki jih Izrael zaseda od junija 1967, do nepovratnih sredstev, nagrad in finančnih instrumentov, ki jih financira EU. Skladnost se spremlja v celotnem projektnem ciklu, tudi znotraj usmerjevalnih odborov, v četrtletnih poročilih o napredku in poročilih o misijah ter pri spremljanju dejavnosti. V skladu s temi smernicami se vsaka dejavnost, za katero je vložena vloga za nepovratna sredstva ali nagrado iz sredstev EU, ki ne izpolnjuje zahtev iz smernic, v celoti ali deloma šteje za neupravičeno in ne za del vloge v smislu njenega nadaljnjega vrednotenja.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.