Evropska poslanka Irena Joveva je bila na povabilo Evropske mreže skupnosti za pobude o podnebnih spremembah in trajnosti ECOLISE gostja pilotnega srečanja z njihovimi člani. ECOLISE je koalicija organizacij, ki se ukvarjajo s podporo lokalnim skupnostim širom Evrope pri njihovih prizadevanjih za izgradnjo poti do trajnostne prihodnosti. “Meet and greet” srečanja so dobra priložnost za izmenjavo mnenj in idej med organizacijami na ravneh lokalnih skupnosti ter evropskimi zakonodajalci in odločevalci.

Člani ECOLISE vključujejo mednarodne, nacionalne in včasih regionalne mreže pobud, ki temeljijo na skupnosti, pa tudi druge organe, ki se ukvarjajo z raziskavami, usposabljanjem, s komuniciranjem ali z drugimi dejavnostmi na evropski ravni za podporo skupnostnim ukrepom na področju podnebnih sprememb in trajnosti. Z združevanjem teh organizacij si ECOLISE prizadeva vzpostaviti skupno evropsko agendo in platformo za kolektivne ukrepe ter na področju lokalne razvojne politike EU opravlja pomembno delo. Srečanja so se udeležili člani mreže ECOLISE iz Slovenije, Nizozemske, Estonije, Malte, Portugalske in Belgije. Uvodoma je evropska poslanka Joveva predstavila svoje delo v Evropskem parlamentu, kjer deluje v odborih CULT, ENVI in EMPL, saj ti pokrivajo teme, ki so zanjo najpomembnejše: družbene, kulturne in okoljske vidike oblikovanja politik: “Prepričana sem, da moramo spremeniti celotno paradigmo naše družbe, da bo bolj socialno vključujoča, pravična in, kar je najpomembnejše, okoljsko trajnostna – ni treba posebej poudarjati, da bo cena neukrepanja na tem področju povzročila največjo škodo in stroške –  vključno s tistimi, katerih ne merimo v denarju.”

Poudarila je izjemen pomen povezovanja lokalnih skupnosti in politike, saj je največ dobrih idej izvedenih na ravni lokalnih skupnosti, njihov cilj pa je enak ciljem Evropske unije. Žal organizacije na ravni lokalnih skupnosti prepogosto nimajo sredstev in možnosti, da bi imeli večji vpliv na oblikovanje politik in zakonodaje na področjih, kot so zeleni dogovor, načrt za biotsko raznovrstnost, reforma Skupne kmetijske politike (SKP) in drugi, prav tako pa tudi nimajo zadostne možnosti sodelovanja pri oblikovanju programov EU, da bi sredstva  prišla v prave roke za prave namene.

V nadaljevanju je bila beseda prepuščena udeležencem, ki so s poslanko Jovevo izmenjali stališča, mnenja, ideje, izkušnje, pa tudi morebitne težave, s katerimi se srečujejo pri svojem delu.  Izpostavili so sredstva Sklada za okrevanje in odpornost in skrb glede doseganja ciljev, ki jih je Evropska komisija določila v smernicah za pripravo akcijskih načrtov držav članic. Med drugim bodo države članice morale dokazati, da njihovi predlagani načrti prispevajo vsaj 37 % vseh dodeljenih sredstev iz načrta k podnebnemu cilju in 20 % k digitalnemu prehodu. V debati je bil izpostavljen tudi pomen vključevanja mladih v oblikovanje politik Evrope prihodnosti, saj so oni tisti, ki dejansko predstavljajo “next generation”, ter že prej omenjeno komuniciranje EU ciljev, ki jih lokalne iniciative dejansko v praksi že izvajajo.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja