Pisno vprašanje Evropski komisiji

Pojavila so se številna poročila o kršitvah človekovih pravic in o grozodejstvih, ki naj bi jih hrvaška policija zagrešila zoper migrante na meji EU, ter različna zaskrbljujoča poročila nevladnih organizacij in medijev, da Komisija še ni dosegla napredka pri najavljenem mehanizmu za spremljanje, katerega namen je zagotoviti, da so vsi ukrepi, ki se izvajajo na zunanjih mejah EU, sorazmerni in v celoti skladni s temeljnimi pravicami in azilnimi zakoni EU. Poleg tega nedavna poročila in razkritje elektronske pošte v časopisu The Guardian Komisiji očitajo, da je prikrivala dokaze o neuspešnem nadzoru hrvaške vlade nad policijo in o slabem upravljanju sredstev EU v zvezi z zgoraj navedenim nadzornim mehanizmom, katerega vzpostavitev je bila pogoj za sprejetje sredstev za okrepitev hrvaške meje z državami, ki niso članice EU. Slišati je, da Komisija svetuje previdnost pred napačnim sklepanjem in da je hrvaške organe zaprosila za pojasnila v zvezi z nerešenimi vprašanji.

Pričakujemo celovito razkritje ugotovitev in zahtevamo popolno preglednost. 

1. Kako je hrvaška vlada uporabila denar, namenjen za mejno policijo, in točno katere organizacije so prejele sredstva?

2. Je Komisija prejela kakršne koli informacije od nadzornih mehanizmov, ki bi razkrivale neuspešen nadzor nad hrvaško policijo in njenim spoštovanjem azilnih zakonov in človekovih pravic?

Odgovor komisarke Ylve Johansson v imenu Evropske komisije

V skladu z informacijami iz končnega poročila o izvajanju ukrepa „Tehnično spremljanje dejavnosti nadzora meje“ so hrvaški organi porabili 87 567,72 EUR, od tega 78 810,94 EUR iz nepovratnih sredstev EU za nujno pomoč.

Natančneje, 17 469,87 EUR je bilo porabljenih za dejavnosti usposabljanja ministrstva za notranje zadeve, 59 637,91 EUR za sodelovanje/usposabljanje z mednarodnimi organizacijami in organizacijami civilne družbe (vključno z Rdečim križem Hrvaške (19 048,74 EUR), Mednarodno organizacijo za migracije (19 437,98 EUR) in hrvaškim pravnim centrom (21 151,19 EUR)) ter 1 703,16 EUR za zadnjo okroglo mizo, ki jo je organiziralo ministrstvo za notranje zadeve.

Komisija resno jemlje kakršne koli obtožbe o nasilju in kršitvah človekovih pravic. Vendar informacije, ki jih je prejela, ne kažejo na pomanjkljivosti pri nadzoru nad hrvaško policijo glede spoštovanja temeljnih pravic.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja