Evropska komisija poziva vso zainteresitano javnost, da prek javnih posvetovanj izrazi svoje mnenje o Evropskem podnebnem paktu.

Zeleni dogovor je nova strategija EU za boj proti podnebnim spremembam, ki je zasnovana tako, da bo evropsko gospodarstvo postalo trajnostno, čistejše, varnejše in bolj zdravo. Da bi to dosegli, se je Evropska komisija odločila vključiti javnost kot celoto, da se ustvari nova kultura ozaveščenosti in se sprožijo konkretni skupni ukrepi. Zainteresirane deležnike zato poziva, da preko javnih posvetovanj izrazijo svojem mnenje o zelenih vidikih zakonodaje in politik EU. Rok za oddajo vaših mnenj na spletni strani Evropske komisije je 17. junij 2020.

Poslanci evropske skupine Renew Europe smo že ob sprejemu Evropskega zelenega dogovora v Parlamentu izspostavili pomen tovrstnega dogovora kot splošne strategije za EU in da morajo vsi ukrepi upoštevati okoljske izzive, katerih cilj je omejitev globalnega segrevanja na 1,5 ° C. Evropski poslanci si želimo, da EU zmanjša svoje domače emisije toplogrednih plinov za 55% v primerjavi z ravnjo iz leta 1990 najpozneje do leta 2030. Za dosego tega cilja Renew Europe vztraja pri pomembnosti podpiranja naložb v čiste tehnologije in spodbujanju trga trajnostnih izdelkov v kombinaciji s hitro opustitvijo neposrednih in posrednih subvencij za fosilna goriva. Naša skupina tudi v celoti podpira koncept Pravičnega prehoda, s katerim podnebne in okoljske preobrazbe postanejo evropska zgodba o uspehu.

Posebno sedaj v času po pandemiji COVID-19 bo potrebno obnovo gospodarstva usmeriti v zeleno obnovo in zagon ekonomije. Ključnega pomena za Evropo po pandemiji  bo prehod na sodobno, podnebno nevtralno, gospodarno, konkurenčno ter samozadostno industrijsko bazo v EU.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja