Pisno vprašanje Evropski komisiji

Konvencija o pravicah invalidov je od leta 2011 sestavni del prava EU. Večina držav članic je do volitev v Evropski parlament leta 2019 ustrezno spremenila svojo zakonodajo ali pa so njihova najvišja sodišča invalidom omogočila glasovanje,

v Sloveniji pa je bilo 2035 odraslih državljanov izključenih iz volilnega imenika, ker naj ne bi razumeli pomena volitev. Ustavno sodišče Republike Slovenije ni storilo nič, da bi jim povrnilo pravico do glasovanja. Njihove pravice so bile kršene, oni pa so bili diskriminirani.

1. Kako lahko Komisija zaščiti volilne pravice oseb z motnjami v duševnem razvoju v Sloveniji in zagotovi, da se to ne bo ponovilo?

2. Ali bo Komisija začela postopek za ugotavljanje kršitev pred Sodiščem Evropske unije, da bi preprečila odvzem volilne pravice invalidom?

Odgovor komisarke Helene Dalli v imenu Evropske komisije

Cilj evropske strategije o invalidnosti za obdobje 2010–2020, ki jo je pripravila Komisija, je med drugim izvajanje Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov (UNCRPD) v EU, da bi invalidom omogočili, da v celoti uživajo svoje pravice, vključno z volilno pravico, ter s tem enakopravno udeležbo v družbi in gospodarstvu.

Organizirala je razprave o volilni pravici invalidov na srečanjih z državami članicami, tudi v okviru evropske mreže za volilno sodelovanje, da bi podprla vključujočo in enakopravno volilno udeležbo invalidov.

Komisija z namenom podpiranja visoke volilne udeležbe spodbuja najboljše prakse in izmenjave znanja med državami članicami in drugimi zadevnimi organi, med drugim v zvezi z enostavnimi in dostopnimi postopki glasovanja, tudi prek možnosti financiranja in v okviru evropske mreže za sodelovanje na volitvah. Pri evropskih volitvah leta 2024 bo poseben poudarek namenjen nezadostno zastopanim državljanom in državljankam, tudi invalidom v skladu s Konvencijo ZN o pravicah invalidov.

Komisija trenutno ocenjuje pritožbo v zvezi z varstvom volilnih pravic oseb z motnjami v duševnem razvoju v Sloveniji. Pritožba je bila vložena zaradi izključitve 2 035 državljanov in državljank z motnjami v duševnem razvoju iz volilnih imenikov. Komisija bo spremljala razmere tudi na naslednjih evropskih volitvah, tudi v zvezi z varstvom volilnih pravic oseb z motnjami v duševnem razvoju v Sloveniji.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *