Skupina prijateljstva kulturnih ustvarjalcev (Cultural creators friendship group – CCFG) je v petek, 4. decembra 2020, organizirala prvi javni dogodek, kjer so  predstavili člane skupine, njihovo delo in cilje ter razpravljali o trenutnem položaju kulturnih ustvarjalcev v Evropski uniji. Dogodka se je kot slavnostna gostja udeležila Marija Gabriel, evropska komisarka za kulturo in izobraževanje.

Evropska poslanka Irena Joveva je najprej spregovorila o skupini, v kateri je glavna koordinatorka za Renew Europe politično skupino. »Vsi smo se pridružili tej skupini prijateljstva predvsem zato, ker imamo zelo radi kulturo, jo cenimo in prepoznavamo njeno vrednost. Kot skupina različnih posameznikov s skupnim ciljem smo to skupino ustvarili kot platformo za izmenjavo idej in podporo kulturno ustvarjalnemu sektorju.«

V nadaljevanju se je dotaknila evropske sistemske podpore ustvarjalcem v kulturi, saj so kulturni delavci, vključno z uprizoritvenimi umetnostmi, samozaposleni, delujejo pa na podlagi avtorskih ali projektnih pogodb. Izbruh pandemije covid-19 je ogrozil prihodnost vseh umetnikov, a žal ukrepi marsikatere države članice niso bili pravični ali sorazmerni, da bi pokrili vse potrebe. Kot primer dobre prakse je poslanka izpostavila Nemčijo, ki je namenila kulturnemu sektorju 50 milijard evrov podpore skupaj s številnimi ukrepi (tudi davčno olajšavo). »Nemško ministrico za kulturne zadeve sem v okviru nedavnega pogovora na odboru za kulturo pozvala, naj tovrstno prakso deli tudi z drugimi državami, saj na primer v Sloveniji ni bilo posebnih ukrepov za kulturni sektor.«

EU je sprostila pravila o državni pomoči ter sprostila neporabljene strukturne sklade (39 milijard evrov, ki se bodo porabljala kot solidarnostni sklad EU). Poraba teh sredstev je v pristojnosti držav članic, čeprav je Komisija oblikovala jasne smernice za zaščito najbolj ranljivih, vključno s kulturnimi umetniki. Obstajajo tudi SURE jamstva, ki jih je mogoče tehnično uporabiti za kritje stroškov, vendar je tudi za uporabo teh sredstev pristojnost na državah članicah Unije.

Udeleženci dogodka so poudarili, da kultura potrebuje čimprejšnjo podporo, saj so bile kulturne ustanove prve, ki so se zaprle, njihovega odprtja pa marsikje še ni na vidiku. Temu je prikimala tudi Marija Gabriel, komisarka za kulturo in izobraževanje, ki je dejala, da je kultura v središču našega življenja. Komisija se zaveda, da je pandemija še bolj izpostavila težave in izzive, s katerimi se soočajo kulturni ustvarjalci, zato bo v prihodnjih mesecih objavila načrte za podporo kulturno ustvarjalnemu sektorju iz različnih finančnih sklopov in programov, je dodala in nadaljevala, »če kulturno ustvarjalni sektor ne bosta v središču prihodnjih politik, ne bo finančnih sredstev iz sklada za okrevanje in odpornost, do katerih je kulturni sektor upravičen.« Prav tako je komisarka izrazila zadovoljstvo, da bo v naslednjem večletnem finančnem proračunu več sredstev za kulturo.

Obstoječe nestabilnosti v kulturnem sektorju je pandemija zgolj pospešila – vse od pomanjkanja socialne zaščite do pomanjkanja stabilnih tokov prihodkov,” je še povedala Joveva. Skupaj z ostalimi člani CCFG so sklenili, da si bodo še naprej prizadevali za izboljšanje pogojev v kulturno ustvarjalnem sektorju.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *