Pisno vprašanje Evropski komisiji

Evropski sektor novičarskih medijev je pandemija COVID-19 hudo prizadela. To je še posebej zaskrbljujoče zaradi bistvene vloge teh medijev za družbo in demokracijo. Na nekaterih trgih se je zaradi gospodarskih obetov oglaševanje zmanjšalo za 80 %, zaradi česar so propadli zlasti nekateri manjši in lokalni časopisi. Druge medijske hiše so bile prisiljene v odpuščanja in zmanjševanje plač.

Kako namerava Komisija obvarovati raznoliko in pluralno novičarsko medijsko okolje v Evropi?

Odgovor komisarja Thierryja Bretona v imenu Evropske komisije

Komisija se zaveda resnih posledic koronavirusne krize za sektor novičarskih medijev in je v svojem sporočilu z naslovom „Boj proti dezinformacijam v zvezi s COVID-19 – kaj je res in kaj ne“ pozvala države članice, naj okrepijo prizadevanja, da bi novinarjem zagotovile varno delo v ustreznih razmerah in priznale novičarske medije kot bistveno storitev.

Komisija bo še naprej sofinancirala neodvisne projekte na področju novinarstva, medijske svobode in pluralizma, hkrati pa je predlagala obsežen načrt okrevanja, ki ga sestavljata novi instrument za okrevanje Next Generation EU in prenovljen večletni finančni okvir.

Novičarski sektor se lahko podpre z več instrumenti iz tega svežnja, med katerimi so zlasti program Ustvarjalna Evropa z namenskim proračunom v okviru medsektorskega sklopa za medijsko svobodo, pluralizem in sodelovalno novinarstvo, program za digitalno Evropo, program InvestEU ter mehanizem za okrevanje in odpornost, prihodnji skladi kohezijske politike in REACT-EU.

Poleg tega je Komisija v okviru svojega kratkoročnega odziva skupaj z Evropskim investicijskim skladom povečala prožnost obstoječega jamstvenega instrumenta za kulturne in ustvarjalne sektorje, da bi še dodatno spodbudila finančne institucije k posojanju denarja novičarskim medijem. Te nove možnosti podpore so na trgu na voljo od avgusta 2020 in se bodo za posojila, zapadla od 1. aprila 2020, uporabljale retroaktivno.

Nazadnje bo Komisija do konca leta 2020 sprejela akcijski načrt za evropsko demokracijo ter namenski akcijski načrt za medijski in avdiovizualni sektor, ki bosta vključevala ciljno usmerjene ukrepe za podpiranje sektorja novičarskih medijev ter svobode in pluralnosti medijev.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *