Evropska poslanka Irena Joveva je v začetku meseca maja 2020 skupaj s kolegi iz evropske skupine Renew Europe naslovila pismo na predsednika Evropskega parlamenta, Davida Sassolija in generalnega sekretarja Parlamenta, s prošnjo naj pomagajo Schumanovim pripravnikom, tem mladim in ambicioznim ljudem, da se jim omogoči nadaljevanje opravljanja pripravništva, ki je bilo zaradi pandemije COVID-19 skrajšano.

Trenutno opravlja Schumanovo pripravništvo 200 mladih, ki so dobili priložnost delati v različnih institucijah Evropske unije. Poslanstvo Schumanovega pripravništva je omogočiti pripravnikom, da dopolnijo znanje, ki so ga pridobili med študijem, in se seznanijo z dejavnostmi Evropske unije. S pripravništvom torej pridobijo dragocen vpogled v delo EU, kar jim bo pomagalo pri njihovi nadaljnji karieri. Vendar pa zaradi razmer, v katerih smo se vsi znašli zaradi pandemije, ti mladi niso mogli doživeti prave izkušnje, saj so kmalu po nastopu dela prešli na delo na daljavo ali t. i. “teleworking”. Njihovo delo je bilo posledično zelo omejeno in znašli so se v težkem položaju. Zato sta se Evropska komisija in Svet odločila, da sedanjim pripravnikom omogočita nadaljevanje pripravništva iz matične oziroma lokalne pisarne in začetek novega pripravništva od oktobra 2020, upajmo seveda, da v normalnih pogojih.

Žal te priložnosti Schumanovi pripravniki v Evropskem parlamentu niso dobili. Parlament je pripravnikom ponudil zgolj povratek v matične države. Zgodnji in nenadni konec njihovega pripravništva je mnogim od njih predstavljal finančno breme – zaradi stanovanjskih pogodb in vrnitve domov, ki v večini primerov v danem trenutku sploh ni bila mogoča, zaradi zaprtih meja.

Evropska poslanka Irena Joveva je na predsednika Sassolija in generalnega sekretarja Welleja naslovila pismo s podpisi večih mladih evropskih poslancev naj Parlament pomaga tem mladim in ambicioznim ljudem, da se jim omogočijo enaki pogoji kot pripravnikom Sveta in Komisije.

Pismo, v angleškem jeziku: Letter Schuman trainees

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *