Pisno vprašanje Evropski komisiji

Zahodni Balkan je še vedno strateška regija za Evropsko unijo. Proces širitve je pokazal, da širitev EU pomaga državam s socialno-ekonomskimi reformami in demokratizacijo, kar prinaša koristi tako za EU kot za državo kandidatko.

Možnost širitve bi Zahodni Balkan ohranila na poti reform in napredka.

Komisija je nedavno predlagala novo metodologijo, saj dosedanji proces ni bil učinkovit in ni prinesel pričakovanih rezultatov.

Kako namerava Komisija reformirati proces širitve, da bo učinkovitejši, da bo imel večji preobrazbeni vpliv na regijo in da bo zagotovil konkretne rezultate?

Odgovor komisarja Olivérja Várhelyija v imenu Evropske komisije

Evropska komisija je 5. februarja 2020 sprejela sporočilo z naslovom Krepitev pristopnega procesa – verodostojna perspektiva EU za Zahodni Balkan. Namen predlogov Komisije je spodbuditi proces pristopa k EU, da bi bil verodostojnejši, bolj politično usmerjen, bolj dinamičen in predvidljiv.

Komisija v letu 2020 deluje na treh področjih. Prvič, nadaljuje delo v zvezi s svojimi predlogi za izboljšanje pristopnega procesa in povečanje njegove učinkovitosti, navedenimi v sporočilu z dne 5. februarja 2020.

Drugič, Komisija hkrati vztraja pri svojih priporočilih za začetek pristopnih pogajanj s Severno Makedonijo in Albanijo, ki jih je 2. marca 2020 glede na njun nadaljnji konkreten napredek pri izvajanju reform potrdila z najnovejšimi informacijami.

Tretjič, Komisija bo v okviru priprav na vrh EU-Zahodni Balkan v Zagrebu maja 2020 predlagala načrt gospodarskega razvoja za Zahodni Balkan.

Podpora Zahodnemu Balkanu pri izpolnjevanju zahtev za članstvo v EU je prednostna naloga Komisije. Komisija si prizadeva izboljšati orodja, ki jih ima na voljo, da bi podprla in spodbudila proces reform. Napredek na poti približevanja EU bo odvisen od zmožnosti držav kandidatk, da izvedeta reforme in zagotovita konkretne rezultate ob izpolnitvi vseh zahtev.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *