Pisno vprašanje Evropski komisiji

Kljub izboljšavam pri dostopnosti spletišč in spletnih platform institucij in agencij EU je na tem področju še vedno nekaj pomanjkljivosti. Zato mora Komisija v skladu z novo strategijo EU o invalidnosti letos sprejeti akcijski načrt o spletni dostopnosti, s katerim bi zagotovila, da bodo dokumenti, objavljeni na spletiščih in spletnih platformah EU, skladni z evropskimi standardi dostopnosti.

1. Ali lahko Komisija predloži najnovejše informacije o dosedanjem napredku pri tem delu?

2. Ali lahko navede, kako v skladu s svojimi obveznostmi iz Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov (člen 4(3)) invalide in organizacije, ki jih zastopajo, dejavno vključuje v pripravo akcijskega načrta?

3. Ali lahko razjasni, ali je spletna platforma konference o prihodnosti Evrope v celoti dostopna vsem ljudem, tudi invalidom, in če ni, kako bo izboljšala dostopnost?

Odgovor komisarke Hellene Dali v imenu Evropske komisije

1. Komisija je zavezana zagotavljanju dostopnosti svojih spletnih mest, mobilnih aplikacij in spletnih orodij čim večjemu številu ljudi, vključno z invalidnimi osebami.

V ta namen je določila jasna pravila za svoje storitve ter vključila dostopnost v zasnovo in razvoj svojih digitalnih virov in ustvarjanje vsebin zanje.

Komisija je v okviru priprave akcijskega načrta za spletno dostopnost, ki naj bi bil sprejet leta 2021, pregledala delo, ki se izvaja v organizaciji, ter opredelila vrzeli, ki bi jih bilo treba obravnavati v akcijskem načrtu. Delo, vključno s smernicami, mehanizmi za povratne informacije in izjavami o dostopnosti, usklajuje namenska projektna skupina.

2. Komisija vključuje lastno združenje invalidnih uslužbencev in uslužbenk (ASDEC). Invalidni sodelavci in sodelavke sodelujejo pri reševanju tehničnih vprašanj, na primer v zvezi z orodji CAPTCHA.

Komisija tesno sodeluje z Evropskim invalidskim forumom in si prizadeva za reševanje vprašanj, ki jih izpostavljajo invalidske organizacije.

Komisija je začela odprto javno posvetovanje o pregledu direktive o spletni dostopnosti, ki je na voljo tudi v lahko berljivi različici.

Vsi vprašalniki na portalu „Povejte svoje mnenje“ bodo dostopni invalidnim osebam, da bodo lahko izrazile svoje mnenje o vseh temah, ne zgolj tistih, povezanih z invalidnostjo.

3. Večjezična digitalna platforma Konference o prihodnosti Evrope je glavno vozlišče za prispevke državljank in državljanov. Zagotavljanje njene dostopnosti je izjemno pomembno. Platforma uporablja zgoraj navedena pravila o spletni dostopnosti. Službe Evropskega parlamenta, ki sodelujejo pri zasnovi platforme, so izvedle dodatna testiranja, na podlagi katerih se zdaj uvajajo izboljšave.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.