Pisno vprašanje Svetu

V teh dneh je evropsko javnost in javnost na Zahodnem Balkanu vznemirila objava t. i. non-paperja, ki naj bi vključeval idejo mirnega razpada BIH in druge spremembe meja, sicer značilne za čas divjanja poblaznelih nacionalističnih idej v devetdesetih letih prejšnjega stoletja. Glede na medijska poročila naj bi bil takšen dokument, ob sodelovanju nekaterih držav članic, posredovan s strani slovenske vlade Svetu EU. Glede na to, da bi kakršnokoli spreminjanje meja lahko vodilo v ponovno prelivanje krvi v regiji in bi poosebljalo popoln polom pristopa reševanja težav regije s približevanjem EU, vas sprašujeva:

1. Ali takšen dokument v Svetu EU obstaja oziroma je bil prejet? Četudi gre za diplomatsko orodje, vas kljub temu pozivava, da v luči posledic obstoja dokumenta, ki je grožnja miru in stabilnosti v regiji in tudi varnosti same Unije, to nedvoumno zavrnete ali potrdite ter tako zaustavite že začete nevarne procese v regiji.

2. Kakšno je stališče Sveta EU do vsebine objavljenih dokumentov, še posebej idej o spreminjanju meja v regiji, vključno z idejo o oblikovanju t. i. tretje entitete v BiH?

3. Kako bo Svet EU spodbujal evropsko pot regije in še posebej BIH, da bo temeljila na načelih demokratičnih pravic državljanov in načelih vladavine prava?

Odgovor Sveta

Svet ne more komentirati člankov v medijih, niti konkretnih stališč ali pobud držav članic.

Na splošno pa ponovno poudarja, da je trdno zavezan evropski perspektivi Bosne in Hercegovine kot enotne, združene in suverene države. To je stališče, izraženo v sklepih Sveta z dne 10. decembra 2019, ki je bilo pozneje večkrat ponovno potrjeno.

V zvezi z evropsko potjo Bosne in Hercegovine in v skladu s sklepi Sveta z dne 12. oktobra 2020 je Svet Bosno in Hercegovino pozval k trajnim prizadevanjem, predvsem v zvezi z izvajanjem 14 ključnih prednostnih nalog iz mnenja Komisije. Te ključne prednostne naloge, usmerjene na področja demokracije in funkcionalnosti države, pravne države, temeljnih pravic in reforme javne uprave, morajo biti izpolnjene.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja