Pisno vprašanje Evropski komisiji

Komisija v predlogu priporočila Sveta o okrepljenem sodelovanju v boju proti boleznim, ki jih je mogoče preprečiti s cepljenjem (COM(2018)0244), navaja, da namerava najkasneje do leta 2021 preučiti možnost uvedbe skupne evropske knjižice o cepljenju za državljane Unije. V njej bi upoštevali nacionalne razporede cepljenja, združljivost z elektronskimi informacijskimi sistemi za imunizacijo ter priznanje za čezmejno uporabo, da se prepreči podvajanje.

Zaradi skorajšnje uvedbe cepiv proti covidu-19 je postalo sprejetje skupne kartice cepljenja še nujnejše. Prav je, da bi lahko državljani Unije, ki so bili cepljeni, to na preprost in učinkovit način dokazali organom, ne da bi bili ogroženi njihovi osebni podatki in zasebnost. S knjižico o cepljenju bi lažje potovali med pandemijo, podkrepila bi razloge za cepljenje in olajšala spremljanje imunizacije, tako da bi nazadnje z aktivno pridobljeno imunostjo odpravili omejitve, ki veljajo zaradi pandemije. S skupno knjižico o cepljenju proti covidu-19 bi lažje dolgoročno obvladali pandemijo, hkrati pa bi bila osnova za prihodnjo splošno evropsko knjižico za vsa cepiva.

Ali namerava Komisija glede na izredne razmere zaradi pandemije covida-19 leta 2021 predstaviti predlog za skupno knjižico o cepljenju in kako bo v tem predlogu poskrbela za varstvo osebnih podatkov, zasebnost in varstvo temeljnih pravic?

Odgovor Stele Kiriakides v imenu Evropske komisije

Komisija opravlja študijo izvedljivosti za uvedbo skupne knjižice o cepljenju za državljane EU. Gre za pobudo iz časa pred pandemijo COVID-19, ki je potrebna za izvajanje priporočila Sveta iz leta 2018 o okrepljenem sodelovanju v boju proti boleznim, ki jih je mogoče preprečiti s cepljenjem.

Vendar Komisija priznava, da je nujno potreben skupen pristop k certificiranju cepljenja proti COVID-19. Za olajšanje varnega prostega gibanja v EU je Komisija predstavila predlog za vzpostavitev sistema digitalnih zelenih potrdil, ki vključuje podporo za potrdila o cepljenju, pa tudi za rezultate testov in potrdila o preboleli bolezni. Opozoriti je treba, da uredba o digitalnih zelenih potrdilih zajema le cepljenje proti COVID-19 in naj bi veljala le za čas trajanja pandemije COVID-19. Zato bodo po pandemiji potrebna druga, stabilnejša orodja za podporo tudi drugim cepljenjem. Primera takšnih orodij sta morebitna skupna knjižica o cepljenju za državljane EU in uporaba podatkov o cepljenju prek trenutno delujoče infrastrukture MyHealth @ EU. Vprašanja v zvezi z varstvom podatkov so zelo pomembna in so že bila v veliki meri upoštevana v infrastrukturi MyHealth @ EU.

Pri tekočem delu v zvezi s certificiranjem cepljenja proti COVID-19 se bo ustrezno upoštevala študija izvedljivosti za uvedbo skupne knjižice o cepljenju za državljane EU. V skladu s časovnim načrtom za izvajanje navedenega priporočila Sveta bo Komisija predlog za skupno knjižico o cepljenju za državljane EU predstavila leta 2022. Dejanska oblika in vsebina bosta odvisni od študije izvedljivosti.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.