Pisno vprašanje Evropski komisiji

Slovenska filmska in avdiovizualna ustvarjalna panoga je resno ogrožena zaradi vladine intenzivne ekonomske represije, ki jo izvaja z uvajanjem birokratskih ovir, ter pomanjkanja politične volje za financiranje Slovenskega filmskega centra. Vlada od marca 2020 zadržuje izplačilo večine državnih proračunskih transferjev Slovenskemu filmskemu centru. Več kot 30 igranih filmov čaka na finančno podporo na podlagi že sklenjenih pogodb s Slovenskim filmskim centrom. V Sloveniji so postopki produkcije in postprodukcije trenutno povsem onemogočeni, zato neodvisni producenti ne morejo izpolniti svojih koprodukcijskih obveznosti do tujih partnerjev. Projekti s podporo programov MEDIA Ustvarjalna Evropa in Eurimages so ustavljeni.

Marca 2020 je ministrstvo za kulturo Slovenskemu filmskemu centru priporočilo, naj ne objavlja novih razpisov za financiranje razvoja in produkcije. Slovenskemu filmskemu centru je naročilo, naj ne prevzema novih finančnih obveznosti na podlagi potreb, objavljenih pred začetkom pandemije covida-19.

Takšno vladno (ne)ukrepanje je v nasprotju z evropskimi demokratičnimi vrednotami in svobodo ustvarjanja.

Kaj bo naredila Komisija, da bi podprla slovensko filmsko industrijo, kulturno izražanje ter širjenje evropskih idej in vrednot?

Odgovor komisarja Therryja Bretona v imenu Evropske komisije 

Komisija prek programa Ustvarjalna Evropa MEDIA podpira razvoj koprodukcije in kroženje evropskih filmov v EU in sodelujočih državah. Sodelovanje v programu temelji na dobro delujočih nacionalnih sistemih financiranja in skupni zavezi držav članic, da bodo podpirale internacionalizacijo svojega avdiovizualnega sektorja.

Komisija je pozorno spremljala razvoj dogodkov v Sloveniji po odločitvi slovenske vlade, da ustavi financiranje ukrepov v podporo avdiovizualnemu sektorju, ki jih izvaja Slovenski filmski center, zlasti glede morebitnih posledic te odločitve na sodelovanje slovenskih avdiovizualnih podjetij in delavcev v programu Ustvarjalna Evropa MEDIA.

Komisija pozdravlja odločitev slovenske vlade, sprejeto konec decembra 2020, o sprostitvi odobrenih sredstev za Slovenski filmski center. Ta odločitev je Slovenskemu filmskemu centru omogočila, da izvrši večino plačil slovenskim filmskim ustvarjalcem, producentom in igralcem.

Politika Komisije za evropski avdiovizualni sektor sledi področjem ukrepanja, opredeljenim v nedavno sprejetem akcijskem načrtu za medijski in avdiovizualni sektor: okrevanje avdiovizualnih podjetij, preoblikovanje avdiovizualnega sektorja ter omogočanje in spodbujanje inovacij v tem sektorju. Komisija pričakuje, da bodo takšni ukrepi prispevali h krepitvi tega sektorja, ohranjanju ustvarjanja in kulturnega izražanja ter spodbujanju evropskih idej in vrednot.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.