Pisno vprašanje Evropski komisiji

Der Spiegel je 23. oktobra 2020 objavil preiskavo o vpletenosti agencije Frontex v grško kampanjo za vračanje beguncev. Na seji odbora LIBE 6. julija 2020 je Fabrice Leggeri zanikal, da bi karkoli vedel o tem, da bi grški organi zavračali begunce, razen v enem primeru, ki ga je označil kot „nesporazum“. Kljub navedenemu je iz članka razvidno, da so imeli uradniki agencije Frontex informacije o najmanj šestih incidentih, med katerimi so grški organi zavrnili begunce, ne da bi pri tem nudili pomoč migrantom v stiski in kljub dolžnosti uradnikov agencije Frontex, da preprečijo vračanje, kot določa njihov kodeks ravnanja. To vključuje tudi incident, ki se je zgodil 8. junija 2020, ko je ladja agencije Frontex MAI 1103 ustavila migrantski čoln, namerno ustvarila nevarne valove, ki so preprečili njegovo nadaljnje plutje, ter zapustila območje, ko so grške oblasti prispele in čoln potisnile nazaj.

1. Katere ukrepe nameravata sprejeti Komisija in Frontex, da bi zagotovili, da se podobni incidenti ne bi ponovili?

2. Ali Komisija ve, če Fabrice Leggeri med predstavitvijo v odboru LIBE dejansko ni vedel za omenjene dogodke?

3. Kakšno je stališče Komisije o politični odgovornosti, ki jo mora glede na navedeno prevzeti Frontex?

Odgovor komisarke Ylve Johansson v imenu Evropske komisije

Komisija obtožbe o zavračanju jemlje zelo resno. V skladu s pravom EU in Listino o temeljnih pravicah je treba pri upravljanju meja spoštovati načelo nevračanja.

Poleg dveh rednih sej upravnega odbora agencije Frontex novembra 2020 in januarja 2021 je Komisija zahtevala izredne seje upravnega odbora, ki so bile sklicane 10. novembra 2020, 9. decembra 2020 in 5. marca 2021, da bi se razpravljalo o obtožbah.

Upravni odbor je na seji 10. novembra 2020 sklenil ustanoviti delovno skupino za upravni odbor, ki bo nadalje preučila to zadevo v skladu z razdelitvijo odgovornosti na podlagi Uredbe (EU) 2019/1896. Komisija je bila zastopana v tej delovni skupini in je izvršnemu direktorju predložila več vprašanj, da bi pridobila dodatna pojasnila. Sej upravnega odbora na to temo se je na povabilo udeležil tudi predstavnik Evropskega parlamenta.

Izvršni direktor agencije Frontex je z dopisom z dne 27. oktobra 2020 Komisijo obvestil o predhodnih rezultatih notranje preiskave agencije v zvezi z incidenti, o katerih so poročali mediji, pri čemer je poudaril, da agencija Frontex doslej ni našla nobenega dokumenta ali drugega gradiva, ki bi utemeljevalo kakršne koli obtožbe o kršitvah temeljnih pravic ali kodeksa ravnanja agencije Frontex proti napotenim uradnikom. Končno poročilo delovne skupine in sklepi, ki jih je upravni odbor sprejel 5. marca 2021, so bili objavljeni na spletni strani agencije.

Učinkovita in dobro delujoča agencija za upravljanje zunanjih meja, ki zagotavlja varstvo temeljnih pravic pri opravljanju svojih nalog, je prednostna naloga Komisije. V ta namen bo Komisija še naprej zagotavljala podporo in svetovanje agenciji, da bi zagotovila učinkovito izvajanje njenega mandata.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja