Pisno vprašanje Evropski komisiji

Začasni okvir za državno pomoč je državam članicam omogočil, da zagotovijo vso likvidnost, ki jo podjetja potrebujejo za spoprijemanje s posledicami pandemije covida-19. Zaradi trenutnih razmer je treba okvir še izboljšati in razširiti za podporo podjetjem, zlasti malim in srednjim podjetjem (MSP), na poti k okrevanju. MSP so še vedno posebej izpostavljena in nekateri sektorji še vedno trpijo zaradi upravnih zaprtij. Veljavnost vseh oddelkov začasnega okvira je bila podaljšana do junija 2021, podpora za dokapitalizacijo pa bo zdaj na voljo do septembra 2021.

1. Ali bi bila Komisija pripravljena preučiti možnost podaljšanja do 31. decembra 2021, saj še vedno ni mogoče napovedati, kdaj bodo MSP lahko ponovno začela v celoti opravljati svoje dejavnosti?

2. Ali namerava Komisija – glede na nadaljnjo negotovost v zvezi z zdravstvenimi razmerami, ki zavirajo okrevanje in zaradi katerih so morala nekatera podjetja prekiniti ali omejiti svoje dejavnosti – podaljšati roke za vračilo državne pomoči s podaljšanjem trajanja pomoči v obliki poroštev za posojila in subvencioniranih obrestnih mer s prvotno načrtovanih šestih let na deset let?

Odgovor komisarke Margrethe Vestager v imenu Evropske komisije

1. Ker pandemija koronavirusa traja dlje, kot smo upali, mora Komisija še naprej skrbeti za to, da lahko države članice zagotavljajo potrebno podporo za preživetje podjetij. Komisija je zato 28. januarja 2021 sprejela peto spremembo začasnega okvira, s katero je med drugim podaljšala uporabo začasnega okvira do 31. decembra 2021. Poleg tega so se ob upoštevanju vztrajne gospodarske negotovosti ter podaljšanih vladnih ukrepov za omejitev gospodarske dejavnosti, s katerimi naj bi se zajezilo širjenje virusa, s spremembo tudi povišale zgornje meje nekaterih ukrepov podpore, določene v začasnem okviru:

a. Kar zadeva omejene zneske pomoči, dodeljene na podlagi začasnega okvira, so se predhodne zgornje meje na podjetje dejansko podvojile (ob upoštevanju razpoložljivosti podpore de minimis). Nove zgornje meje znašajo 225 000 EUR na podjetje, dejavno na področju primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov, 270 000 EUR na podjetje, dejavno v sektorju ribištva in akvakulture, ter 1,8 milijona EUR na podjetje, dejavno v katerem koli drugem sektorju. Tako kot prej se lahko ta pomoč kombinira s pomočjo de minimis v višini do 200 000 EUR na podjetje (do 30 000 EUR na podjetje, dejavno v sektorju ribištva in akvakulture, in do 25 000 EUR na podjetje, dejavno v kmetijskem sektorju) v obdobju treh poslovnih let, če so izpolnjene zahteve ustreznih uredb o pomoči de minimis.

b. Za podjetja, ki jih je kriza zaradi koronavirusa še posebej prizadela in katerih izguba prometa v upravičenem obdobju znaša vsaj 30 % v primerjavi z istim obdobjem leta 2019, lahko država prispeva k delu fiksnih stroškov podjetij, ki jih ne krijejo njihovi prihodki, v višini do 10 milijonov EUR na podjetje (prej 3 milijone EUR).

2. Tako kot prej se trajanje jamstev za posojila in subvencioniranih obrestnih mer, odobrenih v skladu z začasnim okvirom, lahko prilagodi glede na druge značilnosti navedenih ukrepov, tako da se na primer nižje kritje jamstva lahko izravna z daljšim trajanjem jamstva, ki lahko traja do osem let.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja