Pisno vprašanje Evropski komisiji

Vsaj četrtina prebivalcev Evrope, ki bi potrebujejo radioterapijo, se trenutno ne zdravi z njo. Potrebe pa se še naprej povečujejo in naj bi po pričakovanjih v naslednjih petih letih zrasle za 16 %. Onkološki bolniki se trenutno soočajo z dolgimi čakalnimi dobami ali sploh nimajo dostopa do zdravljenja, ker ni opreme ali je ta zastarela.

Kako namerava Komisija podpreti programe radioterapije in bolnišnice po vsej Evropi, da bi omogočili boljši in hitrejši dostop do radioterapije večjemu številu bolnikov z rakom?

Odgovor komisarke Stele Kiriakides v imenu Evropske komisije

Izboljšanje dostopa do programov radioterapije bo del ciljev evropskega načrta za premagovanje raka, ki bo predstavljen v začetku leta 2021. Načrt bo vključeval predloge za podporo državam članicam pri krepitvi integrirane in večdisciplinarne obravnave bolnikov z rakom, vključno z zdravljenjem.

Poleg tega bo Komisija podpirala varnost oskrbe z radioaktivnimi izotopi za diagnosticiranje in zdravljenje raka ter izboljšanje kakovosti in varnosti radiološke tehnologije v medicini. Tako bo ravnala na podlagi strateške agende za uporabe nuklearne in radiološke tehnologije za ionizirajoče sevanje v medicini (SAMIRA), ki bo zagotovila usmeritve za raziskave, inovacije in izobraževanje zdravstvenih delavcev na področju radiologije, radioterapije in nuklearne medicine v EU.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja