Pisno vprašanje Evropski komisiji

Od leta 2019 je več kot 100 poljskih regionalnih ali lokalnih organov svoja območja razglasilo kot območja brez LGBT ali sprejelo regionalne listine o družinskih pravicah, v katerih je navedeno, da ne bodo sprejemale ukrepov v podporo strpnosti do oseb LGBT ali zagotavljale finančne pomoči nevladnim organizacijam, ki spodbujajo enakost.

Te odločitve so v nasprotju z duhom pogodb EU in cilji programov EU. Prav tako ogrožajo vladavino prava in temeljne svoboščine oseb LGBTI, saj opravičujejo diskriminacijo, v končni fazi pa bi lahko dodatno razpihovale sovraštvo.

Evropski svet je 21. julija odobril načrt EU za okrevanje. V odstavku 22 sklepov Sveta je poudarjena potreba po zaščiti vladavine prava in finančnih interesov Unije v skladu s splošnimi načeli iz Pogodb Unije, predvsem vrednot iz člena 2 PEU. Odstavek 23 določa, da bo „uveden splošni režim pogojenosti za zaščito proračuna in instrumenta „Next Generation EU“. V zvezi s tem bo za primere kršitev Komisija predlagala ukrepe, ki bi jih Svet sprejel s kvalificirano večino“.

1. S katerimi ukrepi namerava Komisija odkriti podnacionalne politike, ki ogrožajo vladavino prava in pravice oseb LGBTI?

2. Kako namerava Komisija preprečiti, da bi regionalni in lokalni organi s sredstvi EU financirali neliberalne politike, usmerjene proti osebam LGBTI?

Odgovor komisarke Helene Dalli v imenu Evropske komisije

Komisija spremlja razvoj dogodkov v zvezi z načelom pravne države v vseh državah članicah in je 30. septembra 2020 sprejela prvo letno poročilo o stanju pravne države.

Predsednica Komisije je v svojem govoru o stanju v Uniji jasno poudarila, da je diskriminacija lezbijk, gejev, biseksualnih, transseksualnih, nebinarnih, interspolnih in queer oseb (LGBTIQ) v EU nedopustna. Nacionalni organi na vseh ravneh morajo spoštovati skupne vrednote in temeljne pravice.

Načelo pravne države in temeljne pravice, vključno z načelom nediskriminacije, so določeni v členu 2 Pogodbe o Evropski uniji in spadajo med osrednje vrednote, ki so bistven temelj Unije in vseh njenih držav članic.

Načelo nediskriminacije velja tudi za vse oblike financiranja, ki ga zagotavlja EU v okviru neposrednega, posrednega in deljenega upravljanja. Komisija bo v okviru instrumenta za tehnično podporo natančno proučila prošnje držav članic za prejetje podpore za strukturne reforme in zagotovila, da bodo sprejete le tiste, ki so v skladu z vrednotami in načeli EU. Tudi v prihodnje bo spremljala razmere na Poljskem in poskrbela, da bo pri izvajanju prava EU in projektov, ki jih financira EU, načelo nediskriminacije v celoti spoštovano.

Komisija bo še naprej spodbujala Unijo enakosti, ki je ena od glavnih prednostnih nalog predsednice Komisije. V zvezi s tem je Komisija 12. novembra 2020 predstavila strategijo za enakost LGBTIQ.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja