Pisno vprašanje Evropski komisiji

Organizacije, ki sodelujejo v evropski solidarnostni enoti, se zaradi nedoslednosti pri tem, kako evropske nacionalne agencije razlagajo pravila in smernice ter jih izvajajo, srečujejo s težavami, kot sta upravno breme in različno obravnavanje prostovoljcev. Zaradi aktualne krize so se povečali stroški projektov evropske solidarnostne enote, s katerimi se izpolnjujejo potrebe družbe, spodbuja dobro počutje prostovoljcev in zagotavlja trajnost organizacij. Ali lahko Komisija pojasni, kako bo program prilagodila situaciji, nastali zaradi pandemije?

1. Ali bo sprejela usklajene smernice za nacionalne agencije o tem, kako se odzivati na pandemijo, in od njih zahtevala, da ustrezno obvestijo vse deležnike ter enako izvajajo nova pravila in postopke?

2. Ali bo priznala, da so dodatni stroški, povezani z ukrepi v zvezi s pandemijo koronavirusa, upravičeni, in v skladu s tem povečala proračun projektov ter ali bo zagotovila, da bodo organizacije prejele prvotni znesek, namenjen za upravne stroške in organizacijsko podporo, kljub temu, da so bile dejavnosti zaradi pandemije prekinjene?

3. Ali bo dovolila spletno prostovoljstvo in povečala število prostovoljcev znotraj držav, da se bodo lahko izvajali novi projekti, dokler bodo veljale omejitve glede potovanja in druženja, da bo lahko evropska solidarnostna enota služila sedanjim in prihodnjim potrebam skupnosti?

Odgovor komisarke Marije Gabriel v imenu Evropske komisije

Komisija je nacionalnim agencijam ter Izvajalski agenciji za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (EACEA) zagotovila podroben sklop smernic, v  katerih so pojasnjeni izredni ukrepi, ki jih upravičenci projektov lahko sprejmejo za ublažitev učinkov pandemije COVID-19 . Komisija je v tesnem stiku z nacionalnimi agencijami in EACEA, tudi prek spletnih seminarjev, da bi zagotovila najboljše možno izvajanje izdanih smernic. V zvezi s tem mora Komisija najti pravo ravnovesje med potrebno stopnjo doslednosti v vseh državah in nujno potrebo po spoštovanju različnih ukrepov zaradi COVID-19 v posameznih državah, ki so jih uvedle nacionalne vlade.

Komisija uporablja največjo možno prožnost pri izvajanju programa v mejah veljavnih pravnih okvirov. Izdala je smernice, da se bo finančna podpora, dodeljena v okviru evropske solidarnostne enote, še naprej zagotavljala v vseh primerih, ko so bile aktivnosti zaradi pandemije COVID-19 začasno prekinjene, predčasno zaključene ali preklicane. Ta zelo prožen pristop omogoča podporo za dodatne stroške do najvišjih zneskov, odobrenih za projekte.

Da bi v celoti izkoristili evropsko solidarnostno enoto v trenutnih kriznih časih, Komisija spodbuja koordinatorje projektov, naj izvajajo aktivnosti znotraj države, pod pogojem, da to ostaja v mejah pravne podlage, ki za takšne aktivnosti določa največ 20 % razpoložljivih proračunskih sredstev. Komisija je nedavno izdala tudi smernice, ki udeleženkam in udeležencem evropske solidarnostne enote omogočajo, da svoje aktivnosti začnejo z virtualnimi sredstvi.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja