Pisno vprašanje Evropski komisiji

Ustavno sodišče Severne Makedonije je razveljavilo zakon o preprečevanju diskriminacije in varstvu pred njo, ki je bil sprejet maja 2019, ker ni izpolnjeval formalnih postopkovnih zahtev. Bistveni dosežek tega zakona je bila prepoved vsakršne diskriminacije na podlagi rase, izvora, državljanstva ali etnične pripadnosti, vere, političnih prepričanj in, kar je še najbolj pomembno, spolne usmerjenosti in spolne identitete. Zaradi njegove razveljavitve ranljive skupine prebivalstva nimajo zagotovljene zaščite, ki si jo zaslužijo.

1. Kako sta se v okviru širitve EU na ta dogodek odzvala Komisija in delegacija EU v Skopju?

2. Kako nameravajo Komisija sodelovata z lokalnimi organi v Severni Makedoniji, da bi podprle čimprejšnje sprejetje potrebnih pravnih določb in vzpostavitev učinkovitih institucij, ki bodo tako v zakonodaji kot v praksi upoštevale temeljne vrednote Unije (vključno z načelom nediskriminacije), kar je predpogoj za doseganje napredka v okviru procesa pristopa k EU?

Odgovor komisarja Olivérja Várhelyija v imenu Evropske komisije

Evropska komisija v procesu pristopa k EU odločno spodbuja preprečevanje diskriminacije in zaščito pred njo. Pravni okvir in vzpostavitev delujočih institucij sta temelj dialoga Komisije z Republiko Severno Makedonijo v stabilizacijsko-pridružitvenem procesu in pri spremljanju napredka pri poglavju 23.

Pravni red EU o nediskriminaciji je bil organom Severne Makedonije predstavljen septembra 2018. Redni dialog z ustreznimi nevladnimi organizacijami poteka tako na sedežu kot na delegaciji EU v Skopju.

Severna Makedonija mora kot država kandidatka za pristop k EU postopoma uskladiti svoj pravni okvir s pravnim redom EU, da bi bil še pred njenim pristopom k EU z njim popolnoma skladen. V zvezi s tem Komisija organom priporoča, naj hitro ponovno sprejmejo zakon o preprečevanju diskriminacije in zaščito pred njo, da bi zagotovili skladnost s pravnim redom EU in evropskimi standardi o nediskriminaciji. Komisija priporoča, da se ohranijo določbe prej sprejetega zakona, vključno s seznamom razlogov za zaščito pred diskriminacijo, in da se ustanovi komisija za preprečevanje diskriminacije in zaščito pred njo.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja