Pisno vprašanje Evropski komisiji

Komisija in Evropska centralna banka (ECB) sta 22. aprila 2020 začeli izvajati pilotni instrument za financiranje pobud za razvoj izobraževanja ter znanja in spretnosti s proračunom 50 milijonov EUR.

V izjavi Komisije za javnost in v razpisu za prijavo interesa ECB lahko preberemo, da je novi instrument za dolžniško financiranje namenjen trem kategorijam končnih prejemnikov: študentom in drugim, ki se izobražujejo, podjetjem, ki vlagajo v znanje in spretnosti ter njihovo uporabo na delovnem mestu, in organizacijam, ki izvajajo izobraževanje, usposabljanje, pridobivanje znanj in spretnosti ter sorodne storitve.

1. Kako nameravata Komisija in ECB uskladiti te popolnoma različne cilje, s katerimi se želi financirati podjetja, pomoč šolam (vključno z vrtci) ter pomoč za študente pri plačilu šolnine in mobilnosti?

2. Kako bosta zagotovili, da posojil finančnih posrednikov ne bo prejela zgolj ena kategorija končnih prejemnikov, z drugimi besedami, ali bo vsaki kategoriji namenjen fiksen delež?

3. Ali bo pomoč za mobilnost v visokem šolstvu kombinirana s štipendijami Erasmus+?

Odgovor komisarja Paola Gentilonija v imenu Evropske komisije

Pilotno jamstveno shemo za spretnosti in izobraževanje bo upravljal Evropski investicijski sklad, izvajala pa se bo prek neodvisnih finančnih posrednikov. Usmerjena bo v eno ali več ciljnih skupin končnih upravičencev prek posojilnih portfeljev ali enakovrednih finančnih produktov. Kritje različnih skupin se bo tako doseglo z razporejanjem in ne z enotnim pristopom. Uvedena pilotna jamstvena shema za spretnosti in izobraževanje bo podpirala možnosti izobraževanja in usposabljanja, saj bodo lahko ponudniki takšnih storitev pridobili finančna sredstva za izboljšanje in razvoj svojih ponudb. Osnovni cilj treh kategorij končnih upravičencev, ki jim je namenjena pilotna jamstvena shema za spretnosti in izobraževanje, je spodbuditi več naložb v usposabljanje in izobraževanje. Pilotna jamstvena shema za spretnosti in izobraževanje je bila zasnovana celostno, in sicer z upoštevanjem tako strani povpraševanja (študentje, udeleženci izobraževanj in podjetja, ki vlagajo v spretnosti) kot strani ponudbe (institucije, ki izvajajo storitve, povezane s spretnostmi in izobraževanjem) v enem finančnem produktu. Deluje na podlagi povpraševanja in izbrani finančni posredniki bodo ponujali (prilagojene) dolžniške instrumente glede na potrebe ciljnih trgov.

V skladu s pristopom Evropskega sklada za strateške naložbe, ki temelji na povpraševanju, v pilotni jamstveni shemi za spretnosti in izobraževanje ni predvidena vnaprejšnja porazdelitev med tremi kategorijami. Fiksni delež bi lahko imel v tem kontekstu celo nasprotni učinek od želenega. Kljub temu si bosta Evropski investicijski sklad in Komisija pri upravljanju in nadzoru instrumenta prizadevala zagotoviti uravnoteženo porazdelitev kritja končnih prejemnikov. Poleg tega nenehno sodelujeta z ustreznimi deležniki, ki zastopajo končne upravičence, da bi povečala zanimanje za pilotno jamstveno shemo za spretnosti in izobraževanje ter njeno prepoznavnost.

V pilotni jamstveni shemi za spretnosti in izobraževanje ni določbe o nezdružljivosti z dotacijami Erasmus+, kar pomeni, da lahko končni prejemnik prejema tako dotacijo Erasmus+ kot tudi financiranje v okviru pilotne jamstvene sheme za spretnosti in izobraževanje.

Pilotna jamstvena shema za spretnosti in izobraževanje se z jamstveno shemo za študentska posojila Erasmus+ ne prekriva, temveč dopolnjuje. Instrument, ki bo nasledil pilotno jamstveno shemo za spretnosti in izobraževanje, bo za namene prihodnjega programa InvestEU nadomestil in razširil obstoječo jamstveno shemo za študentska posojila Erasmus+.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja