Pisno vprašanje Evropski komisiji

Evropske šole so lahko in bi morale biti ideal evropskega izobraževanja, pri tem pa bi jim lahko koristile najboljše in najbolj inovativne zamisli GD EAC. Žal te šole trenutno zaostajajo pri številnih od osmih ključnih kompetenc za vseživljenjsko učenje iz priporočila Sveta z dne 22. maja 2018 (UL C 189, 4.6.2018, str. 1), tudi pri digitalni kompetenci, državljanski kompetenci, podjetnostni kompetenci, osebnostni, družbeni in učni kompetenci ter pri tehnološkem in inženirskem sklopu matematične, naravoslovne, tehniške in inženirske kompetence. Zaradi tega šole še nimajo koristi od tesne povezave s Komisijo. GD EAC bi lahko veliko bolj sodeloval z evropskimi šolami, saj je zmožnost institucij EU za privabljanje sposobnih uradnikov tesno povezana s kakovostjo izobrazbe, ki jo nudijo evropske šole.

GD HR še naprej zastopa Komisijo v upravnih organih evropskih šol, zagotavlja izobraževalni nadzor nad denarjem, ki ga Komisija porabi za evropske šole, ter zagotavlja gospodarnost pedagoškega procesa.

Kako namerava Komisija zagotoviti, da bo imel GD EAC „pedagoški nadzor“ nad evropskimi šolami, glede na to, da so evropske šole vizija prihodnjega izobraževanja?

Odgovor komisarja Johannesa Hahna v imenu Evropske komisije

Generalni direktorat za človeške vire in varnost zagotavlja finančni prispevek sistemu Evropskih šol ter v imenu Evropske unije zastopa Komisijo v šolskih organih odločanja. Pri tem glede pedagoških vidikov tesno sodeluje z Generalnim direktoratom za izobraževanje, mladino, šport in kulturo (GD za izobraževanje, mladino, šport in kulturo). Organi odločanja, zlasti skupni pedagoški odbor in svet guvernerjev, izvajajo pedagoški nadzor.

GD za izobraževanje, mladino, šport in kulturo skrbi za obveščenost generalnega sekretarja Evropskih šol in njegovega osebja o vseh izobraževalnih zadevah, povezanih z učnim načrtom in spričevali šol. Zlasti so vabljeni k sodelovanju na evropskih vrhovih o izobraževanju in različnih dogodkih, povezanih na primer z osmimi ključnimi kompetencami za vseživljenjsko učenje, priznavanjem diplom in spričeval ter rezultati raziskave PISA, ki jo pripravlja Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj.

Poleg tega je GD za izobraževanje, mladino, šport in kulturo priporočil strokovnjake za delovno skupino za pedagoško reformo, ki je bila ustanovljena znotraj sistema Evropskih šol, da bi zlasti oblikovala predloge za razvoj standardov za učni načrt na podlagi osmih ključnih kompetenc za vseživljenjsko učenje. Vključitev teh osmih ključnih kompetenc v učni načrt je ena glavnih prednostnih nalog španskega predsedstva Evropskih šol (2019/2020). Hkrati napreduje delo v zvezi z okvirom digitalnih in podjetnostnih kompetenc. Sodelovanje zadevnih služb je potrebno pri razvoju različnih kompetenc.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja