Pisno vprašanje Evropski komisiji

Leta 2016 je v EU-28 za rakom umrlo 1,3 milijona ljudi, kar je več kot četrtina (26,0 %) vseh smrti. Napovedi kažejo, da bi se lahko pojavnost raka do leta 2035 podvojila.

Predsednica Komisije Ursula von der Leyen je napovedala, da bo predlagala nov zakonodajni okvir za boj proti raku.

Podlaga za načrt EU za boj proti raku bodo podatki iz držav članic, kar naj bi zagotovilo pravilno določitev prednostnih nalog.

Kako bo Komisija zagotovila, da se bodo od vseh držav članic zbirali točni podatki in da bodo uporabljeni na najboljši možni način, da se bo omogočila vzpostavitev celovite in podrobne zbirke podatkov za boj proti raku po vsej EU?

Odgovor Stelle Kyriakides v imenu Evropske komisije

Države članice Eurostatu predložijo podatke v kontekstu okvirne uredbe (št. 1338/2008) o zdravstvenih statističnih podatkih EU in izvedbene uredbe (št. 328/2011) o statističnih podatkih o vzrokih smrti, vključno z rakom. Ta letna upravna statistika je razčlenjena po spolu, starostni skupini in vrsti raka ter je na voljo na nacionalni in regionalni ravni. Navedena je v absolutnih številkah kot bruto stopnje umrljivosti in standardizirane stopnje umrljivosti v skladu z evropsko standardno populacijo.

Statistični podatki o presejalnih pregledih za odkrivanje raka glede na različni socialno-ekonomski položaj se pridobijo od državljanov na podlagi izvedbene uredbe (št. 2018/255) o evropski anketi o zdravju (EHIS). Te dopolnjuje letna upravna statistika o presejalnih pregledih za odkrivanje raka dojke in materničnega vratu. Dodatni podatki in informacije o presejalnih pregledih za odkrivanje raka so vključeni v drugo poročilo o priporočilu Sveta o izvajanju presejalnih pregledov za odkrivanje raka dojke, materničnega vratu ter debelega črevesa in danke.

Poleg tega Skupno raziskovalno središče Komisije upravlja evropski informacijski sistem o raku (v nadaljnjem besedilu: ECIS). ECIS zagotavlja najnovejše informacije o kazalnikih, ki kvantificirajo breme, ki ga rak povzroča v Evropi. Omogoča raziskovanje geografskih vzorcev in časovnih trendov pojavnosti in preživetja raka ter umrljivosti zaradi njega v Evropi za najpomembnejše vrste raka. Statistika v ECIS vključuje zgodovinske časovne trende in nacionalne napovedi, razčlenjene glede na spol, starostno skupino, leto in vrsto raka. Navedena je v absolutnih številkah kot bruto standardizirane stopnje v skladu z evropsko in svetovno standardno populacijo ter se lahko upodobi z interaktivnimi zemljevidi, grafi in preglednicami.

Vsi ti viri podatkov se bodo uporabili pri pripravi evropskega načrta za boj proti raku.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja