Pisno vprašanje Evropski komisiji

Ustrezno in sorazmerno plačilo za uporabo avtorjevega ustvarjalnega dela je temelj ureditve avtorskih pravic v EU, kot se izraža v členu 18 direktive o avtorskih pravicah na enotnem digitalnem trgu.

Platforme za video na zahtevo, ki nimajo sedeža v EU, resno izpodbijajo to načelo s prisilnimi tržnimi praksami, s katerimi piscem besedil in skladateljem vsiljujejo podjemne pogodbe ali pogodbe o odkupu del.

Take pogodbe, za katere se pogosto uporabljata pravo in sodna pristojnost ZDA, običajno ponujajo enkratno vnaprejšnje plačilo, ki komaj krije dejanske stroške ustvarjanja in produkcije dela ter sploh ne zagotavlja plačila za njegovo uporabo. V večini primerov se plačilo predstavlja kot „vzemi ali pusti“ pogoj za sodelovanje pri projektu.

Katere konkretne ukrepe namerava Komisija sprejeti na tem področju, glede na pobudo francoskega predsedstva Sveta Evropske unije, da se to vprašanje uvrsti na dnevni red delovne skupine Sveta za intelektualno lastnino za nadaljnjo razpravo?

Pisni odgovor komisarja Thierryja Bretona v imenu Evropske komisije

Komisija pozorno spremlja razprave o učinkovitosti zakonodajnega okvira EU za avtorske pravice, ki jih je začelo francosko predsedstvo Sveta EU, da bi dobili pregled praks svetovnih platform in ukrepov, sprejetih na nacionalni ravni.

Pozorno tudi spremlja izvajanje Direktive (EU) 2019/790 o avtorskih pravicah na enotnem digitalnem trgu (direktiva o avtorskih pravicah na enotnem digitalnem trgu) v državah članicah, vključno z novimi pravili o plačilu ustvarjalcem. Kot je navedeno v uvodni izjavi 73 te direktive, lahko države članice načelo ustreznega in sorazmernega plačila prenesejo z različnimi mehanizmi, če so ti skladni s pravom EU. Pri podjemnih pogodbah ali pogodbah o odkupu del je treba za vsak primer posebej oceniti, ali pogodba zagotavlja ustrezno in sorazmerno nadomestilo v skladu s členom 18. V uvodni izjavi 81 je navedeno, da izbira prava tretje države s strani strank ne posega v uporabo določb glede preglednosti, mehanizma prilagoditve pogodbe in postopkov alternativnega reševanja sporov iz te direktive, ki so obvezne.

Komisija bo o tej zadevi še naprej razpravljala z zainteresiranimi stranmi pri izvajanju direktive o avtorskih pravicah na enotnem digitalnem trgu in upoštevala izid razprav v delovni skupini Sveta za avtorske pravice.

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.