Pisno vprašanje Evropski komisiji

Kulturni sektor je pandemija covida-19 hudo prizadela, nekatere vlade pa nimajo jasnega načrta, kdaj in kako ga bodo ponovno odprle. Čeprav so bili sprejeti časovni načrti za ponovno odprtje drugih sektorjev, se zdi, da sta kulturni in ustvarjalni pri tem zapostavljena. Gospodarske posledice bodo za sektor in zaposlene v njem daljnosežne, saj ne bo mogel delovati s polno kapaciteto, tudi če se v bližnji prihodnosti ponovno odpre. Varnostni in higienski ukrepi pa bodo pomenili dodatno finančno breme, poleg tega, da je promet v preteklem letu že padel za več kot 80 %.

1. Ali namerava Komisija oblikovati načrt EU za ponovno odprtje kulturnega sektorja?

2. Ali bo oblikovala smernice za varno ponovno odprtje kulturnih prostorov?

Odgovor komisarke Marije Gabriel v imenu Evropske komisije

Komisija se dobro zaveda negativnega vpliva pandemije COVID-19 na kulturni in ustvarjalni sektor, zlasti na uprizoritvene umetnosti in glasbo, kjer naj bi med letoma 2019 in 2020 promet upadel za 90 % oziroma 76 %.

Komisija je za podporo okrevanju v vseh sektorjih evropskega gospodarstva namenila znatna sredstva, predvsem prek mehanizma za okrevanje in odpornost. S politično podporo Evropskega parlamenta je bil močno povečan tudi proračun novega programa Ustvarjalna Evropa (2021–2027), kar bo prispevalo k ponovnemu zagonu vseevropskega sodelovanja na področju kulture.

Komisija je 17. marca 2021 sprejela sporočilo o skupni poti do varnega in trajnega ponovnega odprtja. V njem je bilo napovedano, da bo „[z]a boljše usklajevanje ukrepov držav članic za varno nadaljevanje dejavnosti v kulturnem in ustvarjalnem sektorju […] Komisija pripravila smernice za sektorje na področju glasbe (festivali, prizorišča), avdiovizualnem področju (filmski festivali in tržnice, kinematografi, produkcijska prizorišča), področju uprizoritvenih umetnosti (festivali, prizorišča) ter za razstavne prostore, kot so muzeji ali galerije, knjižnice in območja kulturne dediščine“.

Komisija trenutno opravlja posvetovanja z deležniki iz kulturnega in ustvarjalnega sektorja, ki bodo podlaga za te smernice, v ta namen pa se bo povezala tudi s strokovnjaki iz držav članic.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.