Pisno vprašanje Evropski komisiji

Na medinstitucionalnih pogajanjih, ki trenutno potekajo, se razpravlja tudi o vsebini prihodnjega programa Erasmus+ in o dejavnostih, ki jih bo ta financiral. Razčlenitev proračuna za program Erasmus+ je tesno povezana s prihodnjim dogovorom o večletnem finančnem okviru za obdobje 2021–2027. Vendar je Komisija v svojem nedavnem sporočilu o vzpostavitvi evropskega izobraževalnega prostora do leta 2025 (COM(2020)0625) že napovedala, da namerava ustanoviti 50 centrov poklicne odličnosti. Ustanovitev teh centrov je pobuda Komisije, o kateri na medinstitucionalnih pogajanjih še niso razpravljali in za katero proračun (v okviru proračuna Erasmus+) še ni bil določen.

1. Glede na to, da očitno ni mogoče podvojiti proračuna programa Erasmus+, kot je prvotno predlagala Komisija, kakšen proračunski scenarij je podlaga za financiranje teh 50 centrov poklicne odličnosti?

2. Bolj splošno, kako lahko Komisija razglasi ustanovitev tako velikega števila centrov, ne da bi imela kakšno koli zagotovilo, da bo proračun prihodnjega programa to lahko pokril?

3. Kako namerava zagotoviti trajnostno in stabilno financiranje obstoječih centrov poklicne odličnosti?

Odgovor komisarke Marije Gabriel v imenu Evropske komisije

Vključitev centrov poklicne odličnosti v sporočilo o uresničitvi evropskega izobraževalnega prostora do leta 2025 je v skladu s predlogom Komisije z dne 30. maja 2018 za uredbo o vzpostavitvi prihodnjega programa Erasmus+ (2021–2027). V tem predlogu je vključena pobuda za centre poklicne odličnosti v okviru partnerstev za odličnost.

Število 50 centrov, navedeno v sporočilu o uresničitvi evropskega izobraževalnega prostora in sporočilu o programu znanj in spretnosti za Evropo, bi bilo treba obravnavati kot del širše prednostne naloge posodobitve poklicnega izobraževanja in usposabljanja, kot je predvideno v predlogu Komisije za priporočilo Sveta o poklicnem izobraževanju in usposabljanju, h kateri bodo prispevali tudi drugi viri financiranja (nacionalni in evropski). Financiranje centrov je odvisno od sprejetja prihodnjega programa Erasmus+ in uporabe njegovih zadevnih postopkov.

Glede na politični dogovor, dosežen o izidu pogajanj o prihodnjem programu Erasmus+, je Komisija prepričana, da bo lahko izvedla centre, kot so predlagani, ter zagotovila trajnostno in stabilno financiranje pobude v celotnem programskem obdobju. Poleg tega je treba pri vsakem projektu poklicne odličnosti ob vložitvi vloge za financiranje iz programa Erasmus+ predstaviti načrte za samozadostnost po koncu financiranja EU.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja