Pisno vprašanje Evropski komisiji

V tem trenutku čaka na izvršitev smrtne obsodbe dvanajst Bahrajnčanov, ki so izčrpali že vse pravne instrumente, njihovo usmrtitev pa mora potrditi le še kralj. Sodišča tem posameznikom niso zagotovila pravice do poštenega sojenja, prav tako pa niso upoštevala jasnih dokazov o izsiljenih priznanjih in mučenju. Stanje človekovih pravic v Bahrajnu je izredno zaskrbljujoče, saj uradniki, ki zagrešijo kaznivo dejanje mučenja, ostajajo nekaznovani in ne prevzemajo nikakršne odgovornosti za svoja dejanja.

1. S kakšnimi ukrepi visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko in podpredsednik Komisije trenutno izvaja pritisk na bahrajnsko vlado, naj te smrtne obsodbe spremeni in pomilosti vse Bahrajnčane, ki so bili obsojeni na smrt?

2. Ali je visoki predstavnik in podpredsednik Komisije pripravljen uvesti sankcije proti bahrajnskim uradnikom, ki so hudo kršili človekove pravice bahrajnskih aktivistov in zagovornikov človekovih pravic? 

Odgovor podpredsednika Josepa Borrella v imenu Evropske komisije

EU prek rednih političnih stikov z bahrajnskimi oblastmi, vključno z dialogom o človekovih pravicah, ki je nazadnje potekal 7. novembra 2019, sistematično izraža zaskrbljenost glede nespoštovanja pravice do poštenega sojenja in prepovedi mučenja ter glede uporabe smrtne kazni. Te izmenjave zajemajo tudi posamezne primere. Posebni predstavnik EU za človekove pravice in drugi sogovorniki so opozorili na primere Zuhaira Ibrahima Jassima Abdullaha in Abdullaha Kalila Rashida, ki sta obsojena na smrt, ter Mohameda Ramadana in Husaina Al Moose, katerih smrtna kazen je bila potrjena s pravnomočno sodbo 14. junija in 13. julija 2020.

EU je večkrat izrazila svoje načelno stališče proti smrtni kazni. V več izjavah je bahrajnske oblasti pozvala, naj ustavijo izvajanje še neizvršenih usmrtitev in uvedejo moratorij na usmrtitve kot prvi korak k odpravi smrtne kazni ter naj vse še ne izvršene smrtne kazni spremenijo v milejšo obliko. EU je zavezana spodbujanju učinkovitih, preglednih, neodvisnih, odprtih in odgovornih pravosodnih sistemov, ki so skladni s standardi na področju človekovih pravic, in zagotavljanju dolžnega pravnega postopanja. Poleg tega je Bahrajn spodbudila, naj zagotovi ponovna sojenja, ki bodo v skladu z mednarodnim pravom in standardi.

Kar zadeva omejevalne ukrepe, je treba poudariti, da o uvedbi morebitnega novega režima sankcij soglasno odloči Svet.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja