Pisno vprašanje Evropski komisiji

Zaradi pandemije COVID-19 je bila evropska filmska industrija prisiljena ustaviti snemanje evropskih avdiovizualnih produkcij, sektor pa je še vedno v težavah. Čeprav ukrepi za zmanjšanje omejitev omogočajo postopno nadaljevanje dejavnosti, zavarovalnice ne povrnejo stroškov v primeru tveganj, povezanih s COVID-19, zaradi česar so filmske ekipe v kočljivem finančnem položaju.

To ni le ekonomski problem, ampak tudi kulturni. Ko se bodo kinematografi ponovno odprli, se bo evropska avdiovizualna ponudba zmanjšala v korist filmov, ki imajo celostne zavarovalniške rešitve. Večina teh filmov prihaja iz ZDA, zato lahko pride do neravnovesja pri ponudbi filmov Evropejcem.

Medtem ko države članice z različno hitrostjo nadaljujejo filmske in kulturne dejavnosti, je Komisija določila 14 prednostnih ekosistemov za okrevanje, med katerimi je tudi kulturni in ustvarjalni sektor.

1. Ali namerava Komisija uvesti poseben instrument za to področje, da bi pomagala pri težavah z zavarovanjem, ki jih ima avdiovizualni sektor, in omogočila nadaljevanje filmske produkcije?

2. Kako se namerava Komisija s kulturnega vidika odzvati na pomanjkanje novih produkcij, do katerega je prišlo zaradi obdobja neaktivnosti?

Odgovor komisarja Thierryja Bretona v imenu Evropske komisije

Komisija je predstavila obsežen predlog načrta za okrevanje, ki zajema nov instrument za okrevanje Next Generation EU in prenovljen večletni finančni okvir. Več instrumentov iz tega svežnja bi lahko na različne načine posebej podprlo evropski avdiovizualni sektor.

Komisija je poleg tega, kot je bilo napovedano v preteklih mesecih, 29. julija 2020 sprejela prilagoditve jamstvenega instrumenta za kulturne in ustvarjalne sektorje, ki ga lahko izkoristijo tudi evropska mala in srednja podjetja (MSP) v avdiovizualnem sektorju. Konkretno bodo novi ukrepi spodbudili finančne posrednike, da ponudijo prožnejše pogoje, na primer daljša obdobja za izplačilo ali začasne prekinitve posojil.

Komisija se zaveda stroškov, povezanih s prekinitvami snemanj, ki so posledica krize zaradi COVID-19. Komisija sicer priznava pomembnost zavarovanja za ponovni zagon dejavnosti, vendar ne predvideva vzpostavitve posebnega instrumenta na ravni EU za kritje teh stroškov. Tovrstna podpora se primarno izvaja na nacionalni in regionalni ravni. Države članice bi lahko izkoristile nekatere instrumente iz svežnja za okrevanje Next Generation EU za vzpostavitev odškodninskih skladov in v podporo ponovnemu zagonu avdiovizualnega sektorja, da bi se odpravili negativni učinki krize zaradi COVID-19.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja