Pisno vprašanje Evropski komisiji

V okviru sprejetih ukrepov za zajezitev širjenja bolezni covid-19 je bila industrija srečanj (sejmi, kongresna dejavnost itd.) med prvimi prisiljena ustaviti svoje dejavnosti in bo zaradi narave dela med zadnjimi, ki bo ponovno začela delovati.

Gre za dejavnost, ki je delovno intenzivna in kjer je ključno človeško znanje. S propadom podjetij v teh dejavnostih bi izgubili številna delovna mesta in dragoceno znanje. Upoštevaje multiplikativno naravo dejavnosti te industrije bi njen propad povzročil tudi dodatno širšo gospodarsko, socialno in družbeno škodo (sejemska dejavnost vpliva na razvoj podjetij in prodajo njihovih izdelkov, kongresna dejavnost generira dodaten prihodek v turizmu in omogoča izmenjavo znanj in vedenj v mnogih dejavnostih itd.). V Sloveniji ta dejavnost zagotavlja skupaj okoli 15.000 delovnih mest, v evropskem prostoru pa še bistveno več. Zato naju, glede na navedeno, zanima naslednje:

1. Ali Komisija, glede na specifični položaj industrije srečanj v krizi zaradi pandemije covid-19 pripravlja tudi njej prilagojene ukrepe za blažitev posledic in hitrejše okrevanje?

2. Ali Komisija, skupaj z državami članicami, pripravlja smernice za izhod iz krize za industrijo srečanj?

1. Ali bo sprejela usklajene smernice za nacionalne agencije o tem, kako se odzivati na pandemijo, in od njih zahtevala, da ustrezno obvestijo vse deležnike ter enako izvajajo nova pravila in postopke?

2. Ali bo priznala, da so dodatni stroški, povezani z ukrepi v zvezi s pandemijo koronavirusa, upravičeni, in v skladu s tem povečala proračun projektov ter ali bo zagotovila, da bodo organizacije prejele prvotni znesek, namenjen za upravne stroške in organizacijsko podporo, kljub temu, da so bile dejavnosti zaradi pandemije prekinjene?

3. Ali bo dovolila spletno prostovoljstvo in povečala število prostovoljcev znotraj držav, da se bodo lahko izvajali novi projekti, dokler bodo veljale omejitve glede potovanja in druženja, da bo lahko evropska solidarnostna enota služila sedanjim in prihodnjim potrebam skupnosti?

Odgovor komisarja Thierryja Bretona v imenu Evropske komisije

Segment MICE (sestanki, spodbude, poslovna srečanja, razstave in sejmi) je med sektorji, upravičenimi do številnih nujnih ukrepov, ki jih je Komisija sprejela, da bi olajšala neposredno breme za podjetja, ki jih je prizadel COVID-19. Prav tako bi moral imeti koristi od novega evropskega instrumenta za okrevanje „Next Generation EU“, vrednega 750 milijard EUR, in ciljno usmerjenih okrepitev proračuna EU za obdobje 2021–2027, ki jih je Komisija predlagala 27. maja 2020. Komisija v svojem predlogu turizem, vključno s segmentom MICE, uvršča med najbolj prizadete sektorje. Čeprav bodo o prednostnih nalogah in naložbenih potrebah v zvezi z okrevanjem dokončno odločile države članice, bi se moral turizem podpirati v okviru tega ambicioznega instrumenta za okrevanje, hkrati pa ostati še naprej upravičen do finančne pomoči iz več programov EU.

Komisija ponovni zagon industrije srečanj v okviru širšega zagona turističnega sektorja spodbuja s celovitim svežnjem pobud za varen ponovni zagon prometa in turizma, ki ga je sprejela 13. maja 2020. Jeseni 2020 bo organizirala konvencijo o turizmu za skupni dialog o dolgoročni viziji turizma v EU in njegovi preobrazbi s ciljem trajnostnega okrevanja ter zelenega in digitalnega prehoda. Ta dolgoročna vizija bo zajemala celotni turistični ekosistem, vključno s segmentom MICE.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja