Pisno vprašanje Evropski komisiji

Pred evropskim dnem medgeneracijske solidarnosti, ki ga obeležujemo 29. aprila, je izredni odziv na pandemijo COVID-19 upravičeno postal osrednja točka evropske agende. Različno in pogosto neustrezno obravnavanje ranljivih skupin (starejši, invalidi, otroci, ženske itd.) je razkrilo že obstoječe pomanjkljivosti pri soočanju z demografskimi spremembami. Poleg tega sta pandemija in odziv držav članic nanjo izpostavila potrebo po boljšem usklajevanju na ravni EU in skupnem delovanju na področju zdravstva in socialne varnosti.

Zato morajo biti demografske spremembe in medgeneracijska solidarnost osrednja točka razprav v EU v trenutku, ko se družba in gospodarstvo pomikata v popandemični čas in bo treba najti ustrezne rešitve za problematiko starajoče se družbe ter zagotoviti spoštovanje človekovih pravic vsakega posameznika.

Komisija je v svoj delovni program za leto 2020 vključila poročilo o posledicah demografskih sprememb in zeleno knjigo o staranju, a je zaradi pandemije COVID-19 prestavila objavo poročila.

1. Katere ukrepe namerava sprejeti Komisija, da bi začeli razpravo, ki je nujno potrebna kot odgovor na demografske izzive EU v okviru krize, nastale zaradi pandemije COVID-19, in po njej?

2. Kakšne posledice bo imela preložitev objave poročila za zeleno knjigo o staranju?

Odgovor podpredsednice in komisarke Dubravke Šuica v imenu Evropske komisije

1. Poleg nadaljnjih prizadevanj za zaščito življenj in možnosti preživljanja ter utiranje poti za okrevanje v Evropi si Komisija še naprej prizadeva za obravnavanje več strukturnih sprememb, vključno z dvojnim zelenim in digitalnim prehodom ter vplivom demografskih sprememb. Demografija je prednostna naloga Komisije in prvič je obravnavanju teh vprašanj namenjen poseben portfelj. Demografske spremembe odražajo dolgoročne izzive, ki se razkrivajo in povečujejo že več desetletij. Za oblikovanje končnih zaključkov o morebitnem vplivu COVID-19 na dolgoročne demografske napovedi v Evropi je še prezgodaj. Vendar je samoumevno, da bo moral vsak prihodnji odziv politike upoštevati demografske dejavnike in spoznanja iz krize zaradi COVID-19. V tem duhu načrt za okrevanje, ki ga je Komisija sprejela 27. maja 2020, izrecno poziva k medgeneracijski solidarnosti in poudarja, da je treba v okviru poštenega in vključujočega okrevanja podpirati ranljive skupine.

2. Poročilo o vplivu demografskih sprememb je bilo sprejeto 17. junija 2020. Kot je bilo potrjeno v prilagojenem delovnem programu Komisije za leto 2020, bo služilo kot podlaga za vrsto pobud o demografiji, vključno z zeleno knjigo o staranju in dolgoročno vizijo za podeželska območja, ki sta načrtovani za leto 2021.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja